بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بهت گیر میدم ... اگه ازت جواب میخوام  میدونم این گیر دادنام کلافت کرده , فکر نکنی ادم بد بینیم  خیالت راحت من عاشقتم , و واسه داشتنت باهمه میجنگم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کنم ما همان کوه های ضرب المثل ایم که هیچگاه به هم نمیرسیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـخــت دل دادی بـــه مــا و ســاده دل بــرداشــتـــی. دل بــــریـــدنــت حـــکـمــت داشــت:دلـــــبــر داشــتـــی :) "عــــلیــرضــا بــــدیــع"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایت بامن.........! چشمهایت درخیابان............! دلــــــــــــت.............! وای دلت.........! این یکی را نمیخواهم بدانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم از من نپرس اجناس کدام مغازه زیباتر بود من تمام مدت در شیشه ویترین ها خودمان دوتا را تماشا می کردم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو کلام حرف حساب باهات دارم  "دوست دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون ک از درون شکست.... ولی نذاشت غرورش جلو ی نامرد خورد بشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نم نم محبتت رابا دریای محبت دیگران عوض نمیکنم 
حتی اگر در طوفان غمت بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دور… "تــــــــو" را دوستـــــــــ دارم!! بـــے هیــــــچ عطــــــرے … آغـــوشـــــے … لـمســـے … و یــــا حتـــــــے بــوســـــہ اے..! تنـــــهـا دوستتـــــــــــ دارم. از دور…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن خـاکـــم و مــــن گـــردم، مـــن اشـــکـم و مــــن دردم. تــو مهــری و تــو نـــوری، تــو عــشقـی و تـــو جـــانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز برایت می نویسم درست شبیه پسرکی نابینا که هر روز برای ماهی قرمز مرده اش غذا می ریزد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همش بهونه س ! که کار دارم ، که میخوام تنها باشم ، که مشکل دارم ، که لیاقت ندارم ، که خوشبختت نمیکنم آدم ها وقتی از هم دور میشوند که دارند به کس دیگری نزدیک میشوند  شک نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر كردن جاى خالى َش با آدم ها حكایت پر كردن گودال با تكه اى یخ است ، هر كدام در من اندكى بعد آب مى شوند ، نیست مى شوند ، و انگار هیچ وقت نبوده اند ...! جاى خالى عشق با هیچ چیزى پر نخواهد شد ، هیچ ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و من هنوز در بهت کنار تو بودنم ! باورم شود این حقیقت رویا گونه را ? هنوز هم دلم میلرزه وقتی تورو میبینم ! شادومستانه باهم, لحظه لحظه های زندگی را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب... همان حس غریبیست که وقتی به لبهای تو لبخند نباشد دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُفردِ مُذَکَرِ نِوِشْتِه هايَم غایِبْ بِمان... مُخاطَب کِه می شَوی...  لَرْزه بَر اَنْدامِ واژه هايَم می اُفْتَد و...  رُسْوا میشَوَد دِلمْ...  "نورا"  (تخلص خوبی انتخاب کردم؟)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بهت گیر میدم ... اگه ازت جواب میخوام  میدونم این گیر دادنام کلافت کرده , فکر نکنی ادم بد بینیم  خیالت راحت من عاشقتم , و واسه داشتنت باهمه میجنگم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کنم ما همان کوه های ضرب المثل ایم که هیچگاه به هم نمیرسیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـخــت دل دادی بـــه مــا و ســاده دل بــرداشــتـــی. دل بــــریـــدنــت حـــکـمــت داشــت:دلـــــبــر داشــتـــی :) "عــــلیــرضــا بــــدیــع"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایت بامن.........! چشمهایت درخیابان............! دلــــــــــــت.............! وای دلت.........! این یکی را نمیخواهم بدانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم از من نپرس اجناس کدام مغازه زیباتر بود من تمام مدت در شیشه ویترین ها خودمان دوتا را تماشا می کردم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو کلام حرف حساب باهات دارم  "دوست دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون ک از درون شکست.... ولی نذاشت غرورش جلو ی نامرد خورد بشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نم نم محبتت رابا دریای محبت دیگران عوض نمیکنم 
حتی اگر در طوفان غمت بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دور… "تــــــــو" را دوستـــــــــ دارم!! بـــے هیــــــچ عطــــــرے … آغـــوشـــــے … لـمســـے … و یــــا حتـــــــے بــوســـــہ اے..! تنـــــهـا دوستتـــــــــــ دارم. از دور…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن خـاکـــم و مــــن گـــردم، مـــن اشـــکـم و مــــن دردم. تــو مهــری و تــو نـــوری، تــو عــشقـی و تـــو جـــانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز برایت می نویسم درست شبیه پسرکی نابینا که هر روز برای ماهی قرمز مرده اش غذا می ریزد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همش بهونه س ! که کار دارم ، که میخوام تنها باشم ، که مشکل دارم ، که لیاقت ندارم ، که خوشبختت نمیکنم آدم ها وقتی از هم دور میشوند که دارند به کس دیگری نزدیک میشوند  شک نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر كردن جاى خالى َش با آدم ها حكایت پر كردن گودال با تكه اى یخ است ، هر كدام در من اندكى بعد آب مى شوند ، نیست مى شوند ، و انگار هیچ وقت نبوده اند ...! جاى خالى عشق با هیچ چیزى پر نخواهد شد ، هیچ ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و من هنوز در بهت کنار تو بودنم ! باورم شود این حقیقت رویا گونه را ? هنوز هم دلم میلرزه وقتی تورو میبینم ! شادومستانه باهم, لحظه لحظه های زندگی را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب... همان حس غریبیست که وقتی به لبهای تو لبخند نباشد دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُفردِ مُذَکَرِ نِوِشْتِه هايَم غایِبْ بِمان... مُخاطَب کِه می شَوی...  لَرْزه بَر اَنْدامِ واژه هايَم می اُفْتَد و...  رُسْوا میشَوَد دِلمْ...  "نورا"  (تخلص خوبی انتخاب کردم؟)