بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺳﺘﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻮﯼ ﮔﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺎﻧﻮ ! ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩﻡ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــخـــت اســـت وقتـــی از شـــدت بـــغـــض ، گـــلـــو درد بگـــیری ... و هـــمـــه بگـــویـــند ؛ لبـــاس گـــرم بـــپـــوش !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بـــرو من هم برای اینکه راحت بروی میگویم: باشد برو...خیالی نیست... اما... کیست که نداند... بی تو تنها چیزی که هست... خیال توستـــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تـــو " تنهــــا دعـــای قشنــــگ منــــی مبــــادا کســـی از خـــدا ، بـــــی خبــــر بــــرای خـــودش، آرزویــــت کنــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های خوب، ازیاد نمیرن ازدل نمبرن از ذهن نمیرن ولی "زوتر از اینکه فکرشو بکنی از پیشت میرنو تنهات میذارن"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را بگیر  بیا باهم برویم  جایی که هیچ کس نباشد  تو باشی و … من باشم و عشق…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. ... ...... ⇜ مـטּ هنــــــوزم مثِ قدیـم مِهرَبونـــَـــم ⇝ فقط کِسے صـِدام نمِیکنـــه  مهـــرَبونم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از گذشت این همه سال عاشقم هنوز هرچند اگر نمانده مجال ، عاشقم هنوز در آرزوی بوسه ای از آن لبم ، ببین ! با این همه امید محال ، عاشقم هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســلـامــتــیِ کــســی کــه دسـتــش بــا قــابـلـمه ســوخــت ولــی هــیــچـکـی نفــهـمـیــد حـتــی هــمـســرش .... دســتــتــونــو مــیـبــوســم مــادرای مـهـربون ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز، سبز امروز، قهوه ای فردا به رنگِ زرد روزی دگر به رنگِ فراموشی، نیـــستی اینست سرگذشتِ پُر از رنگ و نقشِ برگ در روزهایِ مرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــم تـنــــــگ اســت . . . ! امـا هنــــوز، تـــــــو در آن  جـا مـیــشـــوی . . . چـقــــــــدر ابـعـاد بـودنـت عـجـیــــب اسـت . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عضو جدیدم!:) بدهکار هیچکس نیستم جز همین ماه که تو را مدام به یادم می آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تپش های قلبم خواستنت را که بگیرم....می ایستد!!!♡.♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ساده بودم هنگامی که می پنداشتم شکستن دل کسی ناگوارترین حادثه عالم است اما وقتی که دلم شکست و عالم تکان نخورد به سادگی خود خندیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام جاده های جهان را  به جست وجوی توآمده ام پیاده باورنمی کنی پس اینتو واین پینه های پای پیاده من  حالابگو  دراین تراکم تنهایی مهمان بی چراغ نمی خواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش کن.... صدایم از اعماق درونم تو را میخواند..... پس کی میایی تا تسکین دهنده تنهایی هایم شوی..... منتظرت هستم پرهیزگار ترین عشق

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺳﺘﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻮﯼ ﮔﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺎﻧﻮ ! ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩﻡ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــخـــت اســـت وقتـــی از شـــدت بـــغـــض ، گـــلـــو درد بگـــیری ... و هـــمـــه بگـــویـــند ؛ لبـــاس گـــرم بـــپـــوش !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بـــرو من هم برای اینکه راحت بروی میگویم: باشد برو...خیالی نیست... اما... کیست که نداند... بی تو تنها چیزی که هست... خیال توستـــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تـــو " تنهــــا دعـــای قشنــــگ منــــی مبــــادا کســـی از خـــدا ، بـــــی خبــــر بــــرای خـــودش، آرزویــــت کنــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های خوب، ازیاد نمیرن ازدل نمبرن از ذهن نمیرن ولی "زوتر از اینکه فکرشو بکنی از پیشت میرنو تنهات میذارن"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را بگیر  بیا باهم برویم  جایی که هیچ کس نباشد  تو باشی و … من باشم و عشق…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. ... ...... ⇜ مـטּ هنــــــوزم مثِ قدیـم مِهرَبونـــَـــم ⇝ فقط کِسے صـِدام نمِیکنـــه  مهـــرَبونم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از گذشت این همه سال عاشقم هنوز هرچند اگر نمانده مجال ، عاشقم هنوز در آرزوی بوسه ای از آن لبم ، ببین ! با این همه امید محال ، عاشقم هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســلـامــتــیِ کــســی کــه دسـتــش بــا قــابـلـمه ســوخــت ولــی هــیــچـکـی نفــهـمـیــد حـتــی هــمـســرش .... دســتــتــونــو مــیـبــوســم مــادرای مـهـربون ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز، سبز امروز، قهوه ای فردا به رنگِ زرد روزی دگر به رنگِ فراموشی، نیـــستی اینست سرگذشتِ پُر از رنگ و نقشِ برگ در روزهایِ مرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــم تـنــــــگ اســت . . . ! امـا هنــــوز، تـــــــو در آن  جـا مـیــشـــوی . . . چـقــــــــدر ابـعـاد بـودنـت عـجـیــــب اسـت . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عضو جدیدم!:) بدهکار هیچکس نیستم جز همین ماه که تو را مدام به یادم می آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تپش های قلبم خواستنت را که بگیرم....می ایستد!!!♡.♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ساده بودم هنگامی که می پنداشتم شکستن دل کسی ناگوارترین حادثه عالم است اما وقتی که دلم شکست و عالم تکان نخورد به سادگی خود خندیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام جاده های جهان را  به جست وجوی توآمده ام پیاده باورنمی کنی پس اینتو واین پینه های پای پیاده من  حالابگو  دراین تراکم تنهایی مهمان بی چراغ نمی خواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش کن.... صدایم از اعماق درونم تو را میخواند..... پس کی میایی تا تسکین دهنده تنهایی هایم شوی..... منتظرت هستم پرهیزگار ترین عشق