بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما اینجورین یه روزی عاشق و دلبسته میشن تا یه مهربونتر از راه میرسه خسته میشن! مگه نه سنگ صبور؟ تو میگی حق همینه؟ آدما اینجورین، هرکی حرفای قشنگ تر بزنه دلشون برای اون پر میزنه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب شبم صدای توئه عاشقتم نخند و نرو کم میارم دوباره تورو کنج اتاق گرفته دلم دنبال عشق تو رفته دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را که مرور می کنم.تمام ان از ان توست.فقط نقطه ای از ان خودم هست.روی ان نقطه هم میخ می کوبم وقاب عکس تو را می اویزم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم از عشق هایی که مثه حلقه های دود سیگار اول بزرگ میشه و بعد محو………

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاهـــے وقــتــهــا مــجــبــــورے اَحــمـق بــاشـــے ! روے ڪــاغـَـــذ مــیــنــویــســـم دَســتــهــاے "تـــــــو" . . . و روے آن دســتـــــــــ مــیــڪــشـــم . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــِ عُمــــره بــــــآ خُــــــودم میگَـــــــــم  خُـــــدآرو شُــــــکر خُــــوشبَــــختِـــــه خُــــــدآ رو شُکــــــر خُــــوشبَخــــتی چِقَــــــد ایــــن گُفــتَنِـــــش سَختـــه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت هایی، یه جاهایی هست که دیگه واقعا کم میاری از نبودش  اون وقته که این جمله ی مرتضی یادت میاد ......... یکی هست تو قلبم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تورا به ترانه ها بخشیدم" "با من نمان " "عمر هیچ درختی ابدی نیست" باید به جدایی از زندگی عادت کرد... باید عادت کنم به جدایی از تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا راستشو بگو وقتایی که میگفت:خداشاهده دوست دارم.... توواقعا شاهدبودی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من ""س""" من از افتان از هیچ ارتفاعی هراسی ندارم  من از افتان از ارتفاع نگاهت است که هراسانم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ام را با کسی قسمت نخواهم کرد،یک بار این کار را کردم چندین برابر شد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هَمیشـــــه دَر خیــــــالِ مَــن زِ شُعلـــــه گَــرمـ تَـر تـویـــی چِـــ گـَـرم دوستـــــ دارَمَتــــ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیتار در دست و آواز بر لب  میخوانم آنگونه که دلم ندا میدهد  به شوق دیدار یار نواهای دلم را میزنم  و همچنان سر شار از عشق 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر عشقی که تو خیابونا به دست بیاد تو همون خیابون از دست میره  و بازم یه شکست عشقیه دیه  اقا چرا این جوری میکنین  اینقد عزت نفس داشته باشین به هر خری به هر سگی شماره ندین  و بازم پرچم پسرا بالاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقایقی در زندگی هستند که دلت برای کسی آنقدر تنگ میشود که میخواهی او را از رویاهایت بیرون بکشی و در دنیای واقعی بغلش کنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول...!!! همه چی تقصیرِ منه...!!!!! ولی اخه لعنتی...!!! "عاشق شدنِ من" که دیگه تقصیرِ تو بود...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما اینجورین یه روزی عاشق و دلبسته میشن تا یه مهربونتر از راه میرسه خسته میشن! مگه نه سنگ صبور؟ تو میگی حق همینه؟ آدما اینجورین، هرکی حرفای قشنگ تر بزنه دلشون برای اون پر میزنه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب شبم صدای توئه عاشقتم نخند و نرو کم میارم دوباره تورو کنج اتاق گرفته دلم دنبال عشق تو رفته دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را که مرور می کنم.تمام ان از ان توست.فقط نقطه ای از ان خودم هست.روی ان نقطه هم میخ می کوبم وقاب عکس تو را می اویزم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم از عشق هایی که مثه حلقه های دود سیگار اول بزرگ میشه و بعد محو………

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاهـــے وقــتــهــا مــجــبــــورے اَحــمـق بــاشـــے ! روے ڪــاغـَـــذ مــیــنــویــســـم دَســتــهــاے "تـــــــو" . . . و روے آن دســتـــــــــ مــیــڪــشـــم . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــِ عُمــــره بــــــآ خُــــــودم میگَـــــــــم  خُـــــدآرو شُــــــکر خُــــوشبَــــختِـــــه خُــــــدآ رو شُکــــــر خُــــوشبَخــــتی چِقَــــــد ایــــن گُفــتَنِـــــش سَختـــه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت هایی، یه جاهایی هست که دیگه واقعا کم میاری از نبودش  اون وقته که این جمله ی مرتضی یادت میاد ......... یکی هست تو قلبم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تورا به ترانه ها بخشیدم" "با من نمان " "عمر هیچ درختی ابدی نیست" باید به جدایی از زندگی عادت کرد... باید عادت کنم به جدایی از تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا راستشو بگو وقتایی که میگفت:خداشاهده دوست دارم.... توواقعا شاهدبودی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من ""س""" من از افتان از هیچ ارتفاعی هراسی ندارم  من از افتان از ارتفاع نگاهت است که هراسانم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ام را با کسی قسمت نخواهم کرد،یک بار این کار را کردم چندین برابر شد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هَمیشـــــه دَر خیــــــالِ مَــن زِ شُعلـــــه گَــرمـ تَـر تـویـــی چِـــ گـَـرم دوستـــــ دارَمَتــــ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیتار در دست و آواز بر لب  میخوانم آنگونه که دلم ندا میدهد  به شوق دیدار یار نواهای دلم را میزنم  و همچنان سر شار از عشق 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر عشقی که تو خیابونا به دست بیاد تو همون خیابون از دست میره  و بازم یه شکست عشقیه دیه  اقا چرا این جوری میکنین  اینقد عزت نفس داشته باشین به هر خری به هر سگی شماره ندین  و بازم پرچم پسرا بالاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقایقی در زندگی هستند که دلت برای کسی آنقدر تنگ میشود که میخواهی او را از رویاهایت بیرون بکشی و در دنیای واقعی بغلش کنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول...!!! همه چی تقصیرِ منه...!!!!! ولی اخه لعنتی...!!! "عاشق شدنِ من" که دیگه تقصیرِ تو بود...