بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلولهای قلبِ دلداده چنان به هم فشرده اند وقت دلتنگی گویی که دانه های اناری در پوست نمی گنجند می شکافد انار و خون می پاشد میان دستان دلدار کاش بفهمد این دل تنگ است که می ترکد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـق بـا شـمـاسـت . . نـفـس مـن هـمـيـشـه از جـای گـرم بـلـنـد مـی شـود از جـايـی کـه قـلـبـم را بـه آتـش کـشـيـده انـد . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بدانی ؛ چه قــــدر دلتنگم ! اگر بدانی ؛ چه قــــدر دوستت دارم ! اگر بدانی ؛ دلم برای دیدنت , برای شنیدن ِ صدایت پر می زند ! اگر بدانی ؛ جز تو , کسی را نمی خواهم ! اگر .. اگر بدانی ؛ می آیی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی گیجم کمی منگم عجیب است پریده بی جهت رنگم عجیب است تو را دیدم همین یک ساعت پیش برایت باز دلتنگم عجیب است♡.♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی ترا عاشقانه دوست دارد شیوه بیان اسم تو  در صدای او متفاوت است و تو میدانی که نامت در لبهای  او ایمن است...‎*♡*‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کابـــــــوس یــــعنی: خوابـــــی که "تــــــــو"در آن نباشــــی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن يعني بيست نفر واست سالاد فصل سلطنتي درست ميكنند‌ لب نميزني‌ ولي دووست داري تره اي رو بخوري كه ‌اوون‌ هيچوقت واست خرد نميكنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهــے فکـــــر ڪــــردن بـــہ "بعضـــے هــا"..! نــاخـود آگـــاه لبخـــند روے لباتـــــــ میشــونـــہ چقــــــدر دوس دارم ایــن لبخـــند هـــاے بیگــــاه را…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه جرات عاشقانه جدا شدن رو داشته باش اما حقارت به زور نگه داشتن رو به دوش نکش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مایه دلخوشی آنجاست ک دلدار آنجاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیل دریا دیده هرگز برنمیگردد به جوی نیست ممکن هرکه عاشق شد دگر عاقل شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم ، درختی که برگ هایش را ریخت تا تــــو ، ماه را از میان شاخه هایش تماشا کنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت ایستادم... توی این تنهاییِ ناامید کننده... میخوام تو رو برای خودم داشته باشم... اما تو دست نیافتی هستی... چون در آغوش دیگه ای گم شدی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمها می ایند دردهارا میخوانند اگر خوششان امد لایک میکنند... اگر بیشتر دوست داشتن کپی میکنند... اما هیچوقت نمیتونند دردی که در مطلب هست درک کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر چتری که جای یک نفر را دارد تو بمان.... من به زیر باران ماندن در کنارت قانعم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظرم ... شبیه یک آهنگِ غمگین قدیمی ، در آرشیو رادیو ... زنگ بزن، بگو که می‌خواهی مرا بشنوی .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلولهای قلبِ دلداده چنان به هم فشرده اند وقت دلتنگی گویی که دانه های اناری در پوست نمی گنجند می شکافد انار و خون می پاشد میان دستان دلدار کاش بفهمد این دل تنگ است که می ترکد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـق بـا شـمـاسـت . . نـفـس مـن هـمـيـشـه از جـای گـرم بـلـنـد مـی شـود از جـايـی کـه قـلـبـم را بـه آتـش کـشـيـده انـد . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بدانی ؛ چه قــــدر دلتنگم ! اگر بدانی ؛ چه قــــدر دوستت دارم ! اگر بدانی ؛ دلم برای دیدنت , برای شنیدن ِ صدایت پر می زند ! اگر بدانی ؛ جز تو , کسی را نمی خواهم ! اگر .. اگر بدانی ؛ می آیی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی گیجم کمی منگم عجیب است پریده بی جهت رنگم عجیب است تو را دیدم همین یک ساعت پیش برایت باز دلتنگم عجیب است♡.♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی ترا عاشقانه دوست دارد شیوه بیان اسم تو  در صدای او متفاوت است و تو میدانی که نامت در لبهای  او ایمن است...‎*♡*‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کابـــــــوس یــــعنی: خوابـــــی که "تــــــــو"در آن نباشــــی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن يعني بيست نفر واست سالاد فصل سلطنتي درست ميكنند‌ لب نميزني‌ ولي دووست داري تره اي رو بخوري كه ‌اوون‌ هيچوقت واست خرد نميكنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهــے فکـــــر ڪــــردن بـــہ "بعضـــے هــا"..! نــاخـود آگـــاه لبخـــند روے لباتـــــــ میشــونـــہ چقــــــدر دوس دارم ایــن لبخـــند هـــاے بیگــــاه را…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه جرات عاشقانه جدا شدن رو داشته باش اما حقارت به زور نگه داشتن رو به دوش نکش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مایه دلخوشی آنجاست ک دلدار آنجاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیل دریا دیده هرگز برنمیگردد به جوی نیست ممکن هرکه عاشق شد دگر عاقل شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم ، درختی که برگ هایش را ریخت تا تــــو ، ماه را از میان شاخه هایش تماشا کنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت ایستادم... توی این تنهاییِ ناامید کننده... میخوام تو رو برای خودم داشته باشم... اما تو دست نیافتی هستی... چون در آغوش دیگه ای گم شدی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمها می ایند دردهارا میخوانند اگر خوششان امد لایک میکنند... اگر بیشتر دوست داشتن کپی میکنند... اما هیچوقت نمیتونند دردی که در مطلب هست درک کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر چتری که جای یک نفر را دارد تو بمان.... من به زیر باران ماندن در کنارت قانعم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظرم ... شبیه یک آهنگِ غمگین قدیمی ، در آرشیو رادیو ... زنگ بزن، بگو که می‌خواهی مرا بشنوی .