بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نفهمیدم فراموش کردن درد داشت یا فراموش شدن . . . به هرحال  . . . دارم فراموش میکنم فراموش شدنم را!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*عاشانه خاص* عاشق اون لحظه ایم که... تو اوج شلوغی خیابونا  دستتو دور شونه هام حلقه می کنی من و به خودت می چسبونی تا کسی بهم برخورد نکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭ ﻧَﻔـــَــﺮﻭ✖✌ ﻫﯿــــﭽْﻮَﻗــــﺖ ﻧَﻤﯿـــــﯿﺒﺨﺸﻤــــ ���� ﺍﻭﻧـــــﯽ ﮐـــــﻪ ﭘُﺸـــﺘـِـ ﺳَــــﺮﻡ ﺣَﺮﻓــــ➣ ﺯﺩ و ﺍﻭﻧــــﯽ ﮐــــﻪ ⇦ﺣَﺮﻓـــﺸـــﻮ⇨ﺑـــﺎﻭﺭ ﮐـــﺮﺩ... ▼

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جاهایی هم هست که باس گفت من و عشقم شما همه . . . . . . . . . . . . امیدوارم این پست رو بخونی عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رندگی باید کرد... گاھ با یک گل سرخ... گاھ بایک دل تنگ... گاھ باید رویید درپس این باران... گاھ بایدخندید... برغمی بی پایان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصویرتودروسعت هر پنجره ای پیداست*****تقصیردلم نیست تماشای تو زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و بالشم که نقش تو را شب ها در آغوشم بازی میکند دعوت میشدیم.. بی شک این تراژدی، اسکار می گرفت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن گونه دوستم بدار،ی که گرهی ازهم بگشاییم. تنها، دلبســـــته ی من مباش! چنــــان،دوستم بدار که هر روز شوق مان بیشتر شود. زنده باش و برای من باش و دوستم بدار. فـــــــقـــــــــط هـمــــــیــــــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تمام دنیا ؛ فقط آن دایره مشکی چشمان تو را میخواهم ؛ وقتی که در شفافیتش  بازتاب عکس خودم را میبینم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک دخترم... هرچقدر که ادای محکم بودن را در بیاورم و بگویم:"ممنون خودم از پسش برمی آیم "  بازم هم ته تهش که برسد به آن سینه ی مردانه ات پناه می آورم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند شیشه شکستنم آسان بود.. ولی دیگر به من دست نزن این بار زخمی ات خواهم کرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمبود خواب با یک روز مرخصی حل می شود. کمبود وقت با مدیریت زمــان. سایر کمبود ها نیـــز علاجی دارند ... با کمبود دست هایت چه کنــم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین! بعضی چیزا انقد دیر به ادم میرسه.... که دیگه هیچ لذتی داره! . . . . . . . . . . . . . . خیــــلــــی دیـر اومــــدی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بهترین سرگرمیام اینه که سرم رو قلبت باشه و با صدای قلبی ک فقط برا من میتپه آرامش ب وجودم تزریق شه..  تقدیم ب امید زندگیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را به سال نباید شمرد ، که چند سال زندگی کرده ای ... ؟ ، باید به آغوش شمرد . به بوسه ...  که چند آغوش ، که چند بوسه زندگی کرده ای ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه دلم تنگ میشود برایت.به کوچکیه قطره اشکی که از چشمان خیسم روی گونه هایم میلغزد و اندازه اش به حجم حرف هایی است که مانده در دلم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نفهمیدم فراموش کردن درد داشت یا فراموش شدن . . . به هرحال  . . . دارم فراموش میکنم فراموش شدنم را!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*عاشانه خاص* عاشق اون لحظه ایم که... تو اوج شلوغی خیابونا  دستتو دور شونه هام حلقه می کنی من و به خودت می چسبونی تا کسی بهم برخورد نکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭ ﻧَﻔـــَــﺮﻭ✖✌ ﻫﯿــــﭽْﻮَﻗــــﺖ ﻧَﻤﯿـــــﯿﺒﺨﺸﻤــــ ���� ﺍﻭﻧـــــﯽ ﮐـــــﻪ ﭘُﺸـــﺘـِـ ﺳَــــﺮﻡ ﺣَﺮﻓــــ➣ ﺯﺩ و ﺍﻭﻧــــﯽ ﮐــــﻪ ⇦ﺣَﺮﻓـــﺸـــﻮ⇨ﺑـــﺎﻭﺭ ﮐـــﺮﺩ... ▼

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جاهایی هم هست که باس گفت من و عشقم شما همه . . . . . . . . . . . . امیدوارم این پست رو بخونی عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رندگی باید کرد... گاھ با یک گل سرخ... گاھ بایک دل تنگ... گاھ باید رویید درپس این باران... گاھ بایدخندید... برغمی بی پایان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصویرتودروسعت هر پنجره ای پیداست*****تقصیردلم نیست تماشای تو زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و بالشم که نقش تو را شب ها در آغوشم بازی میکند دعوت میشدیم.. بی شک این تراژدی، اسکار می گرفت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن گونه دوستم بدار،ی که گرهی ازهم بگشاییم. تنها، دلبســـــته ی من مباش! چنــــان،دوستم بدار که هر روز شوق مان بیشتر شود. زنده باش و برای من باش و دوستم بدار. فـــــــقـــــــــط هـمــــــیــــــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تمام دنیا ؛ فقط آن دایره مشکی چشمان تو را میخواهم ؛ وقتی که در شفافیتش  بازتاب عکس خودم را میبینم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک دخترم... هرچقدر که ادای محکم بودن را در بیاورم و بگویم:"ممنون خودم از پسش برمی آیم "  بازم هم ته تهش که برسد به آن سینه ی مردانه ات پناه می آورم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند شیشه شکستنم آسان بود.. ولی دیگر به من دست نزن این بار زخمی ات خواهم کرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمبود خواب با یک روز مرخصی حل می شود. کمبود وقت با مدیریت زمــان. سایر کمبود ها نیـــز علاجی دارند ... با کمبود دست هایت چه کنــم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین! بعضی چیزا انقد دیر به ادم میرسه.... که دیگه هیچ لذتی داره! . . . . . . . . . . . . . . خیــــلــــی دیـر اومــــدی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بهترین سرگرمیام اینه که سرم رو قلبت باشه و با صدای قلبی ک فقط برا من میتپه آرامش ب وجودم تزریق شه..  تقدیم ب امید زندگیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را به سال نباید شمرد ، که چند سال زندگی کرده ای ... ؟ ، باید به آغوش شمرد . به بوسه ...  که چند آغوش ، که چند بوسه زندگی کرده ای ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه دلم تنگ میشود برایت.به کوچکیه قطره اشکی که از چشمان خیسم روی گونه هایم میلغزد و اندازه اش به حجم حرف هایی است که مانده در دلم...