بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتی از خاک برمی دارم،او را در آغوش میگیرم .. شاید این همان نیمه ی گمشده ی من است که خدا یادش رفته خلقش کند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مو هايش را نوازش کن ؛ قبل از اينکه سفيد شوند .... زن است ... با همه ی زن بودنش دوست دارد نوازشت را ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست وقتی تموم سهم من از دنیا خنده های توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- آغوشت را تـــــــنگ تر کن... حســـــــــادت میکنم به هــــــــــوایی که میان من وتوست آغوشت را تنگتر کن.... بـــی مرز میــــــــخواهمت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق خودم میشم وقتی میگی دوستم داری :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمـــی‌ دانمـ چه ســـرّی دارد!❣ اسمـــ كوچكــمـ هــزار بار همـ گفته شود...❣ اما به پــــ ـای یكـ بار گُفتنـ تـو نمی‌ رسد... ❣

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیاری که همه دل شکنند به تو نازم که وجودت غم دل میشکند. . . . . . . . . . . . آره باو اینجوریاست میدونم که میدونی منظورم تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم این نیست که تو چه قدر دوستم داری و چه قدر برایت مهم هستم.  برای من مهم تنها خودم هستم. برای من مهم تنها این است که خودم آنقدر دوستت دارم که تمام دوست داشتن ها در برابرم کم می آورند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف.. گیرم آمدنت سخت است  ولی یکشب درخوابم بیا! شاید دلت خواست بمانی... دیگر روزها را نمیشمارم... برای دیدنت شب انتظارم و خواب....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو آویزه ی گوشت کن دختر بابات .  . به اندازه ی تموم مولکول های تشکیل دهنده ی جهان دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرآغازِ زندگی بی شک صدایِ خندیدنِ کسی ست که دوستش داریم ... می شود بخندی !؟ هوس کرده ام یک دلِ سیر زندگی کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کثیف ترین چاپلوسی زمانی است که مردی به خاطر… طبیعی ترین نیازش به معصومی بگوید دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایتان دعا میکنم  دستتان در دست کسی که دوستش دارید و دوستتان دارد… گره بخورد؛ که خود خود خوشبختیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت به مسواک زدن!!!! دندان ها را سفید می کند....!!! و تکرار هر شب خاطراتت، موهایم را....!!! ------------------------------------------------------- خدایا این عشق چی بود که دادی به بندهات...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنـیا قـانون عـجیبی دارد، هـفت مـیلیارد آدم، و فـقط بـا یـکی از آنـها احـساس تـنهایی نـمیکنی... و خـدا نـکند کـه آن یـک نـفر تـنهایت بـگذارد... آن وقـت حـتی بـا خـودت هـم غـریبه مـیشوی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامتر دختر ! اینگونه که تو می آیی تا به من برسی شهری عاشقت می شوند…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتی از خاک برمی دارم،او را در آغوش میگیرم .. شاید این همان نیمه ی گمشده ی من است که خدا یادش رفته خلقش کند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مو هايش را نوازش کن ؛ قبل از اينکه سفيد شوند .... زن است ... با همه ی زن بودنش دوست دارد نوازشت را ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست وقتی تموم سهم من از دنیا خنده های توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- آغوشت را تـــــــنگ تر کن... حســـــــــادت میکنم به هــــــــــوایی که میان من وتوست آغوشت را تنگتر کن.... بـــی مرز میــــــــخواهمت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق خودم میشم وقتی میگی دوستم داری :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمـــی‌ دانمـ چه ســـرّی دارد!❣ اسمـــ كوچكــمـ هــزار بار همـ گفته شود...❣ اما به پــــ ـای یكـ بار گُفتنـ تـو نمی‌ رسد... ❣

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیاری که همه دل شکنند به تو نازم که وجودت غم دل میشکند. . . . . . . . . . . . آره باو اینجوریاست میدونم که میدونی منظورم تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم این نیست که تو چه قدر دوستم داری و چه قدر برایت مهم هستم.  برای من مهم تنها خودم هستم. برای من مهم تنها این است که خودم آنقدر دوستت دارم که تمام دوست داشتن ها در برابرم کم می آورند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف.. گیرم آمدنت سخت است  ولی یکشب درخوابم بیا! شاید دلت خواست بمانی... دیگر روزها را نمیشمارم... برای دیدنت شب انتظارم و خواب....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو آویزه ی گوشت کن دختر بابات .  . به اندازه ی تموم مولکول های تشکیل دهنده ی جهان دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرآغازِ زندگی بی شک صدایِ خندیدنِ کسی ست که دوستش داریم ... می شود بخندی !؟ هوس کرده ام یک دلِ سیر زندگی کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کثیف ترین چاپلوسی زمانی است که مردی به خاطر… طبیعی ترین نیازش به معصومی بگوید دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایتان دعا میکنم  دستتان در دست کسی که دوستش دارید و دوستتان دارد… گره بخورد؛ که خود خود خوشبختیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت به مسواک زدن!!!! دندان ها را سفید می کند....!!! و تکرار هر شب خاطراتت، موهایم را....!!! ------------------------------------------------------- خدایا این عشق چی بود که دادی به بندهات...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنـیا قـانون عـجیبی دارد، هـفت مـیلیارد آدم، و فـقط بـا یـکی از آنـها احـساس تـنهایی نـمیکنی... و خـدا نـکند کـه آن یـک نـفر تـنهایت بـگذارد... آن وقـت حـتی بـا خـودت هـم غـریبه مـیشوی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامتر دختر ! اینگونه که تو می آیی تا به من برسی شهری عاشقت می شوند…