بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــــایــــد............ شــــایــــد اگـــــر انــسـانــیـــت هــــم مـــــارکــــدار بــــــــود ، خیــلـــــــی از آدمـــــا به تــــن مــــی کــــردنــــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاکن را برداشته ام تا پاک کنم ! گذشته ای را که تو در آن نیستی... چراکه زندگی باتو آغاز میشود از همین حالا عاشقانه. ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش گرمم باش بگذار فراموش کنم لحظه هایی که درسرمای بی کسی لرزیدم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طـــوفـــانــی امــ میــکنــی ... بــا چشــمــ هــایــی کــه آرامـــ تــر از آرامـشــ استـــ ... تقــدیــم بــه عشقــــمــ :*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

<<كاش قـلـــــــــــــــــبم شيشه بود،هديه ميدادم به تـــــــــــــــــــو ،توي دستت ميشكست،مي گفتــــــــــــم فداي تــــــــــــو>>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎﺯ ﻳﻘﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ﭼﺴﺒـــﻴﺪﻩ ﺍﮮ ﻛـــﻪ ﺑﺮﺍﻳــﻤـ ﺷـــﻌﺮ ﺑﮕــــﻮ ...... ﻣﻌـــﺸــــﻮﻗـــﻪ ﺷــــﻌﺮ ﺗﻮﻳــــﮯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷــــﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻬـــﺎﻧﻪ ﺍﻧـــــﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر صدایت نمی کــــنم مهم باشـــم خودت صدایم میـــکنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عشق، عشق باشد زمان حرف احمقانه ای است ! ​ [فروغ فرخزاد​]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو " تنهــــا دعـــای قشنــــگ منــــی مبــــادا کســـی از خـــدا ، بـــــی خبــــر بــــرای خـــودش، آرزویــــت کنــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولنتـــايــن نـزديـكـه !!! پــس بايــد بگيـم سلــامـتـي اونــايـي كـه فقــط عكــسِ عشـقشـونـو دارن نــه دسـتـشـو ... هعــي خــدا : ((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی دارد,حساب روزهای عاشقی من به تاریخ شمسی باشد یا قمری وقتی من تو را هرلحظه عاشق میشوم از نو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت زندگی به اینکه: بین حرفای کسی ک دوسش داری بهش بگی: عاشقتــــــــــــــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق کلمه ای است که بوسیله ی روح و قلب ادمی قابل وصف میباشد و عقل ادمی از درک وتوصیف ان عاجز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند آرزو قشنگی ست رد پای من و تو ، بر دشت پوشیده از برف اما من به همان جاده ی خاكیِ خالی از برف نیز راضیم فقط تو در كنارم باش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلت گرفته ؛ خدا به فرشته هاش میگه: نیگا… دوباره یادش رفته من هستم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار زیباترین نقاشی دنیاس اگه حاصل تصویرش تو باشی@

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــــایــــد............ شــــایــــد اگـــــر انــسـانــیـــت هــــم مـــــارکــــدار بــــــــود ، خیــلـــــــی از آدمـــــا به تــــن مــــی کــــردنــــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاکن را برداشته ام تا پاک کنم ! گذشته ای را که تو در آن نیستی... چراکه زندگی باتو آغاز میشود از همین حالا عاشقانه. ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش گرمم باش بگذار فراموش کنم لحظه هایی که درسرمای بی کسی لرزیدم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طـــوفـــانــی امــ میــکنــی ... بــا چشــمــ هــایــی کــه آرامـــ تــر از آرامـشــ استـــ ... تقــدیــم بــه عشقــــمــ :*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

<<كاش قـلـــــــــــــــــبم شيشه بود،هديه ميدادم به تـــــــــــــــــــو ،توي دستت ميشكست،مي گفتــــــــــــم فداي تــــــــــــو>>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎﺯ ﻳﻘﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ﭼﺴﺒـــﻴﺪﻩ ﺍﮮ ﻛـــﻪ ﺑﺮﺍﻳــﻤـ ﺷـــﻌﺮ ﺑﮕــــﻮ ...... ﻣﻌـــﺸــــﻮﻗـــﻪ ﺷــــﻌﺮ ﺗﻮﻳــــﮯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷــــﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻬـــﺎﻧﻪ ﺍﻧـــــﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر صدایت نمی کــــنم مهم باشـــم خودت صدایم میـــکنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عشق، عشق باشد زمان حرف احمقانه ای است ! ​ [فروغ فرخزاد​]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو " تنهــــا دعـــای قشنــــگ منــــی مبــــادا کســـی از خـــدا ، بـــــی خبــــر بــــرای خـــودش، آرزویــــت کنــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولنتـــايــن نـزديـكـه !!! پــس بايــد بگيـم سلــامـتـي اونــايـي كـه فقــط عكــسِ عشـقشـونـو دارن نــه دسـتـشـو ... هعــي خــدا : ((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی دارد,حساب روزهای عاشقی من به تاریخ شمسی باشد یا قمری وقتی من تو را هرلحظه عاشق میشوم از نو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت زندگی به اینکه: بین حرفای کسی ک دوسش داری بهش بگی: عاشقتــــــــــــــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق کلمه ای است که بوسیله ی روح و قلب ادمی قابل وصف میباشد و عقل ادمی از درک وتوصیف ان عاجز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند آرزو قشنگی ست رد پای من و تو ، بر دشت پوشیده از برف اما من به همان جاده ی خاكیِ خالی از برف نیز راضیم فقط تو در كنارم باش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلت گرفته ؛ خدا به فرشته هاش میگه: نیگا… دوباره یادش رفته من هستم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار زیباترین نقاشی دنیاس اگه حاصل تصویرش تو باشی@