بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" فقط به چیزهای خوب فکر کن مثل من  که فقط به تو...! " , احسان پرسا ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت را به دستی بسپار، که میدانی با اومیمانی وگرنه حسرتی میگذاری بردلی که دوستت دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه حسی رفته از قلبم که پشتم کوهی از درده چجوری از دلم کندی که اون حس برنمیگرده؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمش گرم! زمین را میگویم که بن بست ندارد! تو از این سمت رفته ای پس من اگر از سمت مخالفت بروم یقینا" روزی به تو خواهم رسید عشقم ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبــــــﮯ کـہ تــوش بـــوس وبـغــل وشـبــــــــ بخـیـــــر عـزیـــــزم نبـاشـہ کـپــہ مــرگــہ!! سلامـتـــــﮯ اونـایـــــﮯ کـہ امـشبــــم بـایــــد کـپــہ مـرگـشـونــــو بــــزارن..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاوان اشتباه او را من دادم سکوت کردم تا به دوست داشتنم شک نکند ! حالا ، سهم من از زندگی شد یک آه سهم او شد زندگی کنار دیگری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اونی كه عاشقی رو یاد من داده داره میره.." خاص پاشايي فراموش نشدنی ~~~~~~~~~~~~~ باران كه می بارد دلم برایت تنگ تر می شود راه می افتم ... بدون چتر من بغض می كنم آسمان گريه ...T_T

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میم مثل عشقم ------------------- سلامتی اونی که هیچوقت نمیتونی بهش زنگ بزنی!!! ولی بازم دلت نمیاد شمارشو از دفترچه تلفنت پاک کنی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من که کبوتری عاشق و سرگردانم؛ بیا و بام شو..." اصلا بیا دام شو..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دوستت دارم هارو به موقع بگویید..! نه آنقدر زود که علاقه ای به شما نداشته باشد و نه آنقدر دیر که با دیگری رفته باشد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني با چشم بسته کسي را ديدن و از بين همه دلتنگ يک نفر شدن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز ... همان ساعت... من! از پشت پنجره امدن تو را میبینم... قدم به قدمت را!بی انکه تو بدانی!!! حسیست شبیه ارامش این رازهای کوچک من *** تقدیم به همسرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش ابروی تورا جای مدل در سر داشت طاق ها ساخت اگر دولت ساسانی ها ازلب سرخ تو حرفی نزدم میترسم زعفران باد کند دست خراسانی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت را به دستی ببخش؛که میدانی با او خواهی ماند...؟ وگرنه حسرتی می گذاری بردلی که دوستت دارد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بعضی دوست دارم ها دیگه فایده نداره درست مثل موفق باشید های اخر امتحانه.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي تو نه كاردنيا لنگ مي شه نه بين اسمون وزمين جنگ مي شه نه كوه اب ميشه نه اب سنگ ميشه اما من دلم برات تنگ ميشه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" فقط به چیزهای خوب فکر کن مثل من  که فقط به تو...! " , احسان پرسا ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت را به دستی بسپار، که میدانی با اومیمانی وگرنه حسرتی میگذاری بردلی که دوستت دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه حسی رفته از قلبم که پشتم کوهی از درده چجوری از دلم کندی که اون حس برنمیگرده؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمش گرم! زمین را میگویم که بن بست ندارد! تو از این سمت رفته ای پس من اگر از سمت مخالفت بروم یقینا" روزی به تو خواهم رسید عشقم ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبــــــﮯ کـہ تــوش بـــوس وبـغــل وشـبــــــــ بخـیـــــر عـزیـــــزم نبـاشـہ کـپــہ مــرگــہ!! سلامـتـــــﮯ اونـایـــــﮯ کـہ امـشبــــم بـایــــد کـپــہ مـرگـشـونــــو بــــزارن..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاوان اشتباه او را من دادم سکوت کردم تا به دوست داشتنم شک نکند ! حالا ، سهم من از زندگی شد یک آه سهم او شد زندگی کنار دیگری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اونی كه عاشقی رو یاد من داده داره میره.." خاص پاشايي فراموش نشدنی ~~~~~~~~~~~~~ باران كه می بارد دلم برایت تنگ تر می شود راه می افتم ... بدون چتر من بغض می كنم آسمان گريه ...T_T

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میم مثل عشقم ------------------- سلامتی اونی که هیچوقت نمیتونی بهش زنگ بزنی!!! ولی بازم دلت نمیاد شمارشو از دفترچه تلفنت پاک کنی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من که کبوتری عاشق و سرگردانم؛ بیا و بام شو..." اصلا بیا دام شو..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دوستت دارم هارو به موقع بگویید..! نه آنقدر زود که علاقه ای به شما نداشته باشد و نه آنقدر دیر که با دیگری رفته باشد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني با چشم بسته کسي را ديدن و از بين همه دلتنگ يک نفر شدن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز ... همان ساعت... من! از پشت پنجره امدن تو را میبینم... قدم به قدمت را!بی انکه تو بدانی!!! حسیست شبیه ارامش این رازهای کوچک من *** تقدیم به همسرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش ابروی تورا جای مدل در سر داشت طاق ها ساخت اگر دولت ساسانی ها ازلب سرخ تو حرفی نزدم میترسم زعفران باد کند دست خراسانی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت را به دستی ببخش؛که میدانی با او خواهی ماند...؟ وگرنه حسرتی می گذاری بردلی که دوستت دارد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بعضی دوست دارم ها دیگه فایده نداره درست مثل موفق باشید های اخر امتحانه.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي تو نه كاردنيا لنگ مي شه نه بين اسمون وزمين جنگ مي شه نه كوه اب ميشه نه اب سنگ ميشه اما من دلم برات تنگ ميشه