بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـشم، گـیر مـی کند در تـــو وقــتی تـمام قـد مـی ایـستی! بـانـو! چـشم گـیر شـده ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن قصه ی تو را این گونه آغــاز میکنم یکی بود... هنوز هم هست ... خدایا همیشه باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر < تو > را ، با ما،  تعلق نیست، ما را ، شوق هست ................ ور < تو > را،  بی ما، صبوری هست،  ما را تاب نیست...........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن مـیـتونـم... دنیارو... یه دســتــی فتح کنم!! به شرطـی که... اون یکی دسـتـمو تــو گرفته باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در من هزار درد نگفته،هزار شعر  لبریز مانده،منتظر یک کلام توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عطر را که به تنت میزنی موسقی آرامی است با امضای خاص تو.. که جعلش محال است. مادرم گفت عجب عطر قشنگی زده ای باز هم موی تو لو داد مرا دلبر جان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستان تو آغازیست برای دیوانگی من وقتی با منی باید قید یکی از دستاتو بزنی چون یه دونش فقط توی دستای منه ولش نمیکنم حتی توی خواب آخه مال خودمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من پیاده راه بیا دور این خیابان ها بچرخیم شاید مردم هوس کرده باشند خوشبختی را شانه به شانه ببینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همان سادگی که، کلاغ سالخورده با نخستین سوت قطار، سقف واگن متروک را ترک می گوید; دل، دیگر، در جای خود نیست... به همین سادگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب و روزم شده بی تابی و در دل آهی  تو خودت از غم دلتنگی من آگاهی به خیالم تو خیانت نکن و در خوابم  سر بزن پیش دلم ، روز ، شبی یا گاهی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستـت دارم نـه تـنها بـرای آنـچه کـه هـسـتی بـلکه بـرای آنـچه کـه هستم هـنگامی کـه بـا تـوام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اولین قرار به خاطر میمونه و اخرین قرار خاطره میشه حالمو وقتی میفهمی که هیچکس حالتو نمیفهمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست مرا بگیر، همین یکبار... توی همین شعر با من قدم بزن... شاید همین الان ، سیلی، در راه آمدن باشد زلزله ای ، در شرف وقوع و من ، هنوز به < تو > نگفتم: دوستت دارم..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه هایم  امید فردایم . . . کاش میدانستی عاشقی عجب لذتی دارد وقتی عشقم تو باشی و بازهم کاش میدانستی عاشقی عجب رنجی دارد وقتی به فکرم نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی.... همیشه دلم قرصه که آقامون منتظرمه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از فلسفه کلامی می دانم و نه منطق می گنجد در کلامم بی استدلال دوستت دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـشم، گـیر مـی کند در تـــو وقــتی تـمام قـد مـی ایـستی! بـانـو! چـشم گـیر شـده ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن قصه ی تو را این گونه آغــاز میکنم یکی بود... هنوز هم هست ... خدایا همیشه باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر < تو > را ، با ما،  تعلق نیست، ما را ، شوق هست ................ ور < تو > را،  بی ما، صبوری هست،  ما را تاب نیست...........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن مـیـتونـم... دنیارو... یه دســتــی فتح کنم!! به شرطـی که... اون یکی دسـتـمو تــو گرفته باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در من هزار درد نگفته،هزار شعر  لبریز مانده،منتظر یک کلام توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عطر را که به تنت میزنی موسقی آرامی است با امضای خاص تو.. که جعلش محال است. مادرم گفت عجب عطر قشنگی زده ای باز هم موی تو لو داد مرا دلبر جان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستان تو آغازیست برای دیوانگی من وقتی با منی باید قید یکی از دستاتو بزنی چون یه دونش فقط توی دستای منه ولش نمیکنم حتی توی خواب آخه مال خودمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من پیاده راه بیا دور این خیابان ها بچرخیم شاید مردم هوس کرده باشند خوشبختی را شانه به شانه ببینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همان سادگی که، کلاغ سالخورده با نخستین سوت قطار، سقف واگن متروک را ترک می گوید; دل، دیگر، در جای خود نیست... به همین سادگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب و روزم شده بی تابی و در دل آهی  تو خودت از غم دلتنگی من آگاهی به خیالم تو خیانت نکن و در خوابم  سر بزن پیش دلم ، روز ، شبی یا گاهی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستـت دارم نـه تـنها بـرای آنـچه کـه هـسـتی بـلکه بـرای آنـچه کـه هستم هـنگامی کـه بـا تـوام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اولین قرار به خاطر میمونه و اخرین قرار خاطره میشه حالمو وقتی میفهمی که هیچکس حالتو نمیفهمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست مرا بگیر، همین یکبار... توی همین شعر با من قدم بزن... شاید همین الان ، سیلی، در راه آمدن باشد زلزله ای ، در شرف وقوع و من ، هنوز به < تو > نگفتم: دوستت دارم..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه هایم  امید فردایم . . . کاش میدانستی عاشقی عجب لذتی دارد وقتی عشقم تو باشی و بازهم کاش میدانستی عاشقی عجب رنجی دارد وقتی به فکرم نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی.... همیشه دلم قرصه که آقامون منتظرمه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از فلسفه کلامی می دانم و نه منطق می گنجد در کلامم بی استدلال دوستت دارم