بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک دوست می خواهد که اوقاتی که دلتنگم بگوید خانه را ول کن، بگو من، کی، کجا باشم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تڪیـﮧ گـآهَم بآش ! میخـوآهَم سَنگـینی نِگـآه ایـن مَرבمِ حَسـوב شَهـر رـآ تـو هـَم حـِس کنـی .. ایـن مَرבم نمیتَـوآننـَב ببیننَـב בست هآیِمـآن تـآ این اَنـدآزه بِہم می آینـב ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نماینده مجلس بودم  طرح آمدنت را تقدیم میکردم  مطمعن باش تصویب میشد  آخ! تو مجبور بودی که بیایی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عشق فرمان می دهد ، محال هم سر تسلیم فرود می آورد . عشق بورزید وگرنه نابود خواهید شد انتخاب دیگری در میان نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر مرا سرد کرد از خودش... از عشق... که حالا بجای دلبستن یخ بستم. روی احساساتم پا نگذارید. لیز میخورید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسی شبیه حس ناب اولین بوسه ... هر لحظه که تو را می بینم در من موج می زند...  ***برای همسرم***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی که چرا محو تماشای منی آنچنان مات که حتی مژه بر هم نزنی مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار عمر و زندگی پایان گرفت کار من پایان نمیگیرد هنوز آخرین روز جوانی مرد و رفت عشق او در من نمی میرد هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـنــــــارم خیلـــے هـا هستـنـد امــا.....!!! دلــــم.....!! پـیـش "تـــــ♥ــــو" آرام اسـتـــــــــــ .....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭻ ﺯﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ، ﯾﮏ ﺯﻥ ﺭﺍ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ، ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ، ﯾﺎ ﺍﺻﻼ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﮐﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﻬﺎ، . . . . . ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ ﺍﺳﺖ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن.. عاشقانه را نباید نوشت ... عاشقانه باید گرم نفس باشد ... بکر بکر از سینه بیرون بیاید و ... نجوا شود کنار گوشی که آنقدر نزدیک است  میتوانی لاله اش را لمس کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم اومد اینو باز دیشب ک بدون تو شاید نشه اصن عادی شم بگو میای اره باز پیشم تو نباشی دیگه با کی شمع روشن کنم تا روحو قلبا قاطی شن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه هایم را در دفتر دلم دلم نوشتم مراقب باش دلم را نسوزانی که تمام عاشقانه هایم بر باد میرود به امید روزی که بفهمم تو هم دوستم داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک نفر که شبیه تو دلربا باشد هنوز مثل گذشته "نگار" می گویند اگر چه در پی آهو دویده ام چون شیر به من اهالی جنگل شکار می گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میم مثل عشقم ------------------ . داور قلبم نه سوت دارد...!! نه کارت قرمز ، راحت باش ، تا دلت میخواهد خطا کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتــی دخـــدر..پــســری کــه وقــتـی مــیـبـیـنـه طـرفــش نــاراحـتــه دنیــا رو زیــر و رو میکنــه تـا لــبـخندو رو لــبـاشــ بـنـشـــونــه....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک دوست می خواهد که اوقاتی که دلتنگم بگوید خانه را ول کن، بگو من، کی، کجا باشم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تڪیـﮧ گـآهَم بآش ! میخـوآهَم سَنگـینی نِگـآه ایـن مَرבمِ حَسـوב شَهـر رـآ تـو هـَم حـِس کنـی .. ایـن مَرבم نمیتَـوآننـَב ببیننَـב בست هآیِمـآن تـآ این اَنـدآزه بِہم می آینـב ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نماینده مجلس بودم  طرح آمدنت را تقدیم میکردم  مطمعن باش تصویب میشد  آخ! تو مجبور بودی که بیایی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عشق فرمان می دهد ، محال هم سر تسلیم فرود می آورد . عشق بورزید وگرنه نابود خواهید شد انتخاب دیگری در میان نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر مرا سرد کرد از خودش... از عشق... که حالا بجای دلبستن یخ بستم. روی احساساتم پا نگذارید. لیز میخورید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسی شبیه حس ناب اولین بوسه ... هر لحظه که تو را می بینم در من موج می زند...  ***برای همسرم***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی که چرا محو تماشای منی آنچنان مات که حتی مژه بر هم نزنی مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار عمر و زندگی پایان گرفت کار من پایان نمیگیرد هنوز آخرین روز جوانی مرد و رفت عشق او در من نمی میرد هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـنــــــارم خیلـــے هـا هستـنـد امــا.....!!! دلــــم.....!! پـیـش "تـــــ♥ــــو" آرام اسـتـــــــــــ .....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭻ ﺯﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ، ﯾﮏ ﺯﻥ ﺭﺍ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ، ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ، ﯾﺎ ﺍﺻﻼ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﮐﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﻬﺎ، . . . . . ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ ﺍﺳﺖ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن.. عاشقانه را نباید نوشت ... عاشقانه باید گرم نفس باشد ... بکر بکر از سینه بیرون بیاید و ... نجوا شود کنار گوشی که آنقدر نزدیک است  میتوانی لاله اش را لمس کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم اومد اینو باز دیشب ک بدون تو شاید نشه اصن عادی شم بگو میای اره باز پیشم تو نباشی دیگه با کی شمع روشن کنم تا روحو قلبا قاطی شن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه هایم را در دفتر دلم دلم نوشتم مراقب باش دلم را نسوزانی که تمام عاشقانه هایم بر باد میرود به امید روزی که بفهمم تو هم دوستم داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک نفر که شبیه تو دلربا باشد هنوز مثل گذشته "نگار" می گویند اگر چه در پی آهو دویده ام چون شیر به من اهالی جنگل شکار می گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میم مثل عشقم ------------------ . داور قلبم نه سوت دارد...!! نه کارت قرمز ، راحت باش ، تا دلت میخواهد خطا کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتــی دخـــدر..پــســری کــه وقــتـی مــیـبـیـنـه طـرفــش نــاراحـتــه دنیــا رو زیــر و رو میکنــه تـا لــبـخندو رو لــبـاشــ بـنـشـــونــه....