بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالها ... با چنین کارنامه سیاهی ؛ نه تحمل آتش و عذاب جهنم را داریم و نه عملی که ما را نجات دهد ... " یا رب از ابر هدایت برسان بارانی ... * "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را روی قلبم می گذارم.. خوشحال میشوم که قدمهایت را احساس میکنم. عجب تفاهمی دارند صدای قدمهایت با صدای قلبم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت یا خساست ؟ اسمش را هرچه میخواهی بگذار ،  من میخواهم تو فقط عزیز دل من باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خانه ام چند متر آسمان میخرم و یک دوجین ستاره نمیخواهم اینجا غریبی کنی ماه من*♡*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار لبهایت برای بوسیدن باشد چشمهایت به اندازه ی کافی حرف برای گفتن دارد . . .Θ_Θ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای من دیوانه ام دیوانه ام دوستان گیرید و زنجیرم کنید بینمش هر دم و سیر از او نیم مرگ گر سیرم کند سیرم کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسین قدیم واس ی ملت خودشو انداخت زیر تانک  . . . . . حسین الان واس ی دختر خودکشی میکنه... عشق اون کجا و عشق این کجا....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده های تـــو آرزوهـــای مـن انـد بخــند تا برآورده شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺭﯼ ﻭ ﺷﺒﯿﻪ ﺑــــــــــﺎﺩ ﺗﻮﯼ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯼ ﺗﻮ ﮐﻨﺎﺭ ﻣــــــــــن , ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭ , ﻭﻟﯽ ﺗــــــــــﻮ ﺗﻮﯾﯽ ﻭ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻣـــــــــــــــﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯼ ツ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رد شدم از او ، حال ک او را مقصدی دیگر صدایش میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر ماه گرفتگی را دوست دارم  شبیه توست وقتی موهایت را روی صورتت میــریزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی عشقم کهوقتی بارفیقم رفتم پیشش برگشتم بهم اس داد دیگه به من زنگ نزن عاشق رفیقت شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاي مرغ عشق فخرنفروش معشوق تو هم به لطف قفس است كه وفادار مانده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من از چشمانی بود  که بمن"اشک"هدیه میداد وبه دیگران"چشمک"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میم مثل عشقم ------------------- تکـﺜﯿﺮ ﺗــــــﻮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ... ﯾﻌﻨــﯽ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ.... ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ویژه مخصوص عشقم..... عشقم میدونی فرق تو با یوزارسیف چیه؟؟؟؟ . . . . هه فکر کردن نداره که.... اون عزیز مصره ولی تو عزیز دل منی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالها ... با چنین کارنامه سیاهی ؛ نه تحمل آتش و عذاب جهنم را داریم و نه عملی که ما را نجات دهد ... " یا رب از ابر هدایت برسان بارانی ... * "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را روی قلبم می گذارم.. خوشحال میشوم که قدمهایت را احساس میکنم. عجب تفاهمی دارند صدای قدمهایت با صدای قلبم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت یا خساست ؟ اسمش را هرچه میخواهی بگذار ،  من میخواهم تو فقط عزیز دل من باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خانه ام چند متر آسمان میخرم و یک دوجین ستاره نمیخواهم اینجا غریبی کنی ماه من*♡*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار لبهایت برای بوسیدن باشد چشمهایت به اندازه ی کافی حرف برای گفتن دارد . . .Θ_Θ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای من دیوانه ام دیوانه ام دوستان گیرید و زنجیرم کنید بینمش هر دم و سیر از او نیم مرگ گر سیرم کند سیرم کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسین قدیم واس ی ملت خودشو انداخت زیر تانک  . . . . . حسین الان واس ی دختر خودکشی میکنه... عشق اون کجا و عشق این کجا....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده های تـــو آرزوهـــای مـن انـد بخــند تا برآورده شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺭﯼ ﻭ ﺷﺒﯿﻪ ﺑــــــــــﺎﺩ ﺗﻮﯼ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯼ ﺗﻮ ﮐﻨﺎﺭ ﻣــــــــــن , ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭ , ﻭﻟﯽ ﺗــــــــــﻮ ﺗﻮﯾﯽ ﻭ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻣـــــــــــــــﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯼ ツ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رد شدم از او ، حال ک او را مقصدی دیگر صدایش میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر ماه گرفتگی را دوست دارم  شبیه توست وقتی موهایت را روی صورتت میــریزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی عشقم کهوقتی بارفیقم رفتم پیشش برگشتم بهم اس داد دیگه به من زنگ نزن عاشق رفیقت شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاي مرغ عشق فخرنفروش معشوق تو هم به لطف قفس است كه وفادار مانده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من از چشمانی بود  که بمن"اشک"هدیه میداد وبه دیگران"چشمک"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میم مثل عشقم ------------------- تکـﺜﯿﺮ ﺗــــــﻮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ... ﯾﻌﻨــﯽ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ.... ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ویژه مخصوص عشقم..... عشقم میدونی فرق تو با یوزارسیف چیه؟؟؟؟ . . . . هه فکر کردن نداره که.... اون عزیز مصره ولی تو عزیز دل منی