بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور کن کسی میره که بی تو خیس بارونه... تصورکن دلش میخواد نره اما نمیتونه... تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته *یغما گلرویی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی... همه دنیا فدای خنده های کسی که دوستش داری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت خودت رابرای کسی شرح نده کسی که تورادوست داشته باشدبه این کارنیازی ندارد وکسی که تورادوست ندارد ان راباورنخواهدکرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیــــشه بـــــهانه ی رفـــــتن دارد . . . کســـی که با دلــــش نـــــیامـــده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ردپایت مانده روی برف های حیاط خونه بغلی...کاش نه برفی ببارد و نه بتابد آفتاب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم . همین!!! تقدیم به همسرم. تنها دلیل زنده بودنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش چو پروانه پری داشته باشم تا گاه به کویت گذری داشته باشم ...گویند که یار دگری جوی و ندانند بایست که قلب دگری داشته باشم $$$ $$$

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من، من، کردن های تو بود که، هیچوقت ما نشدیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخم مثله حلوای عزای کسی که دوسش داری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تمام دارو خانه ها موجود است نرم کننده موی سر نرم کننده پوست دست کاش می شد برای نرم کردن دل تو هم ، نسخه ای گرفت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباش برو من تنها نیستم تنهایی هست ، دلتنگی هم قول آمدن داده غروب هم هست من می میرم ، تو برو نگران من نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم... ولی هرگز نمی دانم چرا من به عاشق بودن بی منطق خود قانعم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی به خود گفتم اگر او را با دیگری ببینم دنیا را اتش میزنم.. اما حالا که با دیگری است: حاظر نیستم بخاطرش کبریتی روشن کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میم مثل عشقم ------------------ وقتی صدای خرد شدنت زیر پای عابرها ، قشنگ ترین صدای پاییزه ،  دیگه چه فرقی میکنه برگ سبز کدامین درخت بودی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دیگه به تو هسی ندارم بخوای میگم دوست دارم،اما ندارم زنده باد بی کسی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن ات ، هــوس نیست کـه بــاشـد و نبــاشـد نفــس اسـت تا بــاشم تا باشی بسلامتی همه ی عاشقاااااااااااااااا

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور کن کسی میره که بی تو خیس بارونه... تصورکن دلش میخواد نره اما نمیتونه... تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته *یغما گلرویی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی... همه دنیا فدای خنده های کسی که دوستش داری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت خودت رابرای کسی شرح نده کسی که تورادوست داشته باشدبه این کارنیازی ندارد وکسی که تورادوست ندارد ان راباورنخواهدکرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیــــشه بـــــهانه ی رفـــــتن دارد . . . کســـی که با دلــــش نـــــیامـــده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ردپایت مانده روی برف های حیاط خونه بغلی...کاش نه برفی ببارد و نه بتابد آفتاب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم . همین!!! تقدیم به همسرم. تنها دلیل زنده بودنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش چو پروانه پری داشته باشم تا گاه به کویت گذری داشته باشم ...گویند که یار دگری جوی و ندانند بایست که قلب دگری داشته باشم $$$ $$$

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من، من، کردن های تو بود که، هیچوقت ما نشدیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخم مثله حلوای عزای کسی که دوسش داری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تمام دارو خانه ها موجود است نرم کننده موی سر نرم کننده پوست دست کاش می شد برای نرم کردن دل تو هم ، نسخه ای گرفت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباش برو من تنها نیستم تنهایی هست ، دلتنگی هم قول آمدن داده غروب هم هست من می میرم ، تو برو نگران من نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم... ولی هرگز نمی دانم چرا من به عاشق بودن بی منطق خود قانعم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی به خود گفتم اگر او را با دیگری ببینم دنیا را اتش میزنم.. اما حالا که با دیگری است: حاظر نیستم بخاطرش کبریتی روشن کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میم مثل عشقم ------------------ وقتی صدای خرد شدنت زیر پای عابرها ، قشنگ ترین صدای پاییزه ،  دیگه چه فرقی میکنه برگ سبز کدامین درخت بودی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دیگه به تو هسی ندارم بخوای میگم دوست دارم،اما ندارم زنده باد بی کسی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن ات ، هــوس نیست کـه بــاشـد و نبــاشـد نفــس اسـت تا بــاشم تا باشی بسلامتی همه ی عاشقاااااااااااااااا