بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـشـمان تـو گـل آفـتـاب گـرداننـد بـه هـرجـا کـه نگـاه کـنی ; خـدا آنـجاسـت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم گاهی چه گرم می شود به یک “هستم” به یک “نترس” به یک “نوازش” به یک “آغوش”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه!!! اشتباه نکن !!! درانتظار تو نیستم !!! در انتظار منم...که با تو رفتـــــــــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی مهربان تر باش لطفا !… برای شـانه ام سنگین است این سـرسنگینی ها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــق همین خنده های ساده ی توست وقتی با تمام غصه هایت میخندی تا از تمام غصه هایم رها شوم(*_*)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

iﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﮐﻠﺎﻓﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ... ﺍﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﯽ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﯾﮕﺮ ﺯﺟﺮ ﻧﺪﻫﻢ... ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق زخم عمیقی ک هرگز خوب نمیشه عشق یعنی تموم زندگیت تو آتیشه عشق اشکی ک داره بی اراده میریزه  عشق باغی ک دیگه تا گلو تو پاییزه "گوگوش" تقدیم ب همه عاشقا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـنـــــــ فـقـط یکــــــ بلیتـــــــ رفتــــــــــ مــےخـواهمـــــــــ بــے بــرگـشتــــــــــــ !!! بــہ سـویـــــــــــ آغوشـــــــــــ تــــــ♥ــــــو .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید دستاشو بگیری تودستت وفقط ی جمله بهش بگی من واسه یه لحظه بیشتر با تو بودن حاضرم همه دنیام رو بدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش هایم که جفت میشوند؛ دلم هوای رفتن میکند...! چه کودکانه دلم تنگ میشود بی آنکه خودم بدانم؟ چه کسی دل تنگ من است...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان بعد از همه ی دورنگی ها به تو دل بسته بودم حیف که تو هم هوای بهاری را با عاشقانه های 2نفره عوض کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاندی:من که نه پول دارم نه مقام اجتماعی...مخم که ندارم.قیافه هم که هیچی! تو چجوری عاشق من شدی؟! جون پیو: چون خودم همه اینا رو دارم... سریال کره ای پسران برتر از گل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد وقتی میخــــواد بره جــــایی نبــــــاس از خانومــــش بپرســـــه میــــــای یا نــــــه؟؟ بایـــــد خانمشـــــو ورداره  بنـــــدازه رو کولـــــش ببـــــره با خودش :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمــام دنیــا..! محلـہ ی کوچکــــے سـت کـه "تـــــو" در آن متــولد مـے شــــوے! و مــن میــان بـازے بچــہ هــاے محلـہ... بـه عـــ♥شـــ♥ـق "تــــــو" پیـــر مـے شــوم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. دوستان! دست مرا باید برید! دشنه یی! تا  درد خود درمان کنم نقش عشقی درکف دست من است؛ همتی! کین نقش را پنهان کنم $$$

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به رسیدن فکر نمی‌کنم ! به تـــــــــــــــــــو فکر می‌کنم. . . و می‌رسم. . . .✔

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـشـمان تـو گـل آفـتـاب گـرداننـد بـه هـرجـا کـه نگـاه کـنی ; خـدا آنـجاسـت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم گاهی چه گرم می شود به یک “هستم” به یک “نترس” به یک “نوازش” به یک “آغوش”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه!!! اشتباه نکن !!! درانتظار تو نیستم !!! در انتظار منم...که با تو رفتـــــــــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی مهربان تر باش لطفا !… برای شـانه ام سنگین است این سـرسنگینی ها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــق همین خنده های ساده ی توست وقتی با تمام غصه هایت میخندی تا از تمام غصه هایم رها شوم(*_*)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

iﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﮐﻠﺎﻓﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ... ﺍﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﯽ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﯾﮕﺮ ﺯﺟﺮ ﻧﺪﻫﻢ... ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق زخم عمیقی ک هرگز خوب نمیشه عشق یعنی تموم زندگیت تو آتیشه عشق اشکی ک داره بی اراده میریزه  عشق باغی ک دیگه تا گلو تو پاییزه "گوگوش" تقدیم ب همه عاشقا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـنـــــــ فـقـط یکــــــ بلیتـــــــ رفتــــــــــ مــےخـواهمـــــــــ بــے بــرگـشتــــــــــــ !!! بــہ سـویـــــــــــ آغوشـــــــــــ تــــــ♥ــــــو .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید دستاشو بگیری تودستت وفقط ی جمله بهش بگی من واسه یه لحظه بیشتر با تو بودن حاضرم همه دنیام رو بدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش هایم که جفت میشوند؛ دلم هوای رفتن میکند...! چه کودکانه دلم تنگ میشود بی آنکه خودم بدانم؟ چه کسی دل تنگ من است...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان بعد از همه ی دورنگی ها به تو دل بسته بودم حیف که تو هم هوای بهاری را با عاشقانه های 2نفره عوض کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاندی:من که نه پول دارم نه مقام اجتماعی...مخم که ندارم.قیافه هم که هیچی! تو چجوری عاشق من شدی؟! جون پیو: چون خودم همه اینا رو دارم... سریال کره ای پسران برتر از گل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد وقتی میخــــواد بره جــــایی نبــــــاس از خانومــــش بپرســـــه میــــــای یا نــــــه؟؟ بایـــــد خانمشـــــو ورداره  بنـــــدازه رو کولـــــش ببـــــره با خودش :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمــام دنیــا..! محلـہ ی کوچکــــے سـت کـه "تـــــو" در آن متــولد مـے شــــوے! و مــن میــان بـازے بچــہ هــاے محلـہ... بـه عـــ♥شـــ♥ـق "تــــــو" پیـــر مـے شــوم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. دوستان! دست مرا باید برید! دشنه یی! تا  درد خود درمان کنم نقش عشقی درکف دست من است؛ همتی! کین نقش را پنهان کنم $$$

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به رسیدن فکر نمی‌کنم ! به تـــــــــــــــــــو فکر می‌کنم. . . و می‌رسم. . . .✔