بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند یک روزی هست که چرتکه دست میگیرند و حساب و کتاب میکنند و آن روز تو باید تاوان آنچه با من کردی را بدهی ! فقط نمیدانم تاوان دادن آن موقع تو ، به چه درد من می خورد !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولدم را جشن می گیرم هر صبح که از آغوش تو به دنیا می آیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه طبق عادت دوستت دارم ، نه به حکم سنت ! همه چیز بنا بر فطرت است “خوب ها” دوست داشتنی اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودم ! دیدم با دیگری شادتری رفتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت میاد میگفتی آسمون اگه زمین بیاد همیشه عشقمی دوست دارم زیاد هنوز ازین دروغ تو خوشم میاد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی یعنی بعد از دو ساعت اس ام اس بازی با عشقت شب که دلتنگش میشی دوباره میشینی همون اس ام اس های تکراری رو میخونی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از سرم می افتی نه از چشمم کجای دلم نشسته ای که جایت این قدر امن است ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنج ها همیشه در دل ویرانه ها جا خوش می کنند بی خود نیست که تو در دل من نشسته ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه سرما اثر کردنیست و نه باران خیس کردنی اگر «تو» بامن قدم بزنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نیمه گمشده دارند ولی تو تمام پیدا شده ی منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ممنون که مرا در حد ایوب میبینی ولی تمامش کن ! دیگر بریده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کودکی در کدام بازی ، راهت ندادند ، که امروز اینقدر دیوانه وار ، تشنه ی “بازی کردن” با آدم هایی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تو فکر میکنی خاموش شده اند ، دلتنگی هایی که هر روز ساکتشان میکنم دلواپسم ، کجای قصه مان سکوت کرده ای که تو را نمیشنوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار که گفتم دوستت دارم ، سکوت کردی ! حرف های من سنگین بود یا گوش های تو ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تو ای “دل” که همیشه جایی جا می مانی که تو را نمی خواهند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس عشقم ، این پرنده با مشتی دانه ، اهلی هیچ دلی نمی شود وقتی پرواز را فقط در آسمان تو آموخته . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند یک روزی هست که چرتکه دست میگیرند و حساب و کتاب میکنند و آن روز تو باید تاوان آنچه با من کردی را بدهی ! فقط نمیدانم تاوان دادن آن موقع تو ، به چه درد من می خورد !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولدم را جشن می گیرم هر صبح که از آغوش تو به دنیا می آیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه طبق عادت دوستت دارم ، نه به حکم سنت ! همه چیز بنا بر فطرت است “خوب ها” دوست داشتنی اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودم ! دیدم با دیگری شادتری رفتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت میاد میگفتی آسمون اگه زمین بیاد همیشه عشقمی دوست دارم زیاد هنوز ازین دروغ تو خوشم میاد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی یعنی بعد از دو ساعت اس ام اس بازی با عشقت شب که دلتنگش میشی دوباره میشینی همون اس ام اس های تکراری رو میخونی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از سرم می افتی نه از چشمم کجای دلم نشسته ای که جایت این قدر امن است ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنج ها همیشه در دل ویرانه ها جا خوش می کنند بی خود نیست که تو در دل من نشسته ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه سرما اثر کردنیست و نه باران خیس کردنی اگر «تو» بامن قدم بزنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نیمه گمشده دارند ولی تو تمام پیدا شده ی منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ممنون که مرا در حد ایوب میبینی ولی تمامش کن ! دیگر بریده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کودکی در کدام بازی ، راهت ندادند ، که امروز اینقدر دیوانه وار ، تشنه ی “بازی کردن” با آدم هایی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تو فکر میکنی خاموش شده اند ، دلتنگی هایی که هر روز ساکتشان میکنم دلواپسم ، کجای قصه مان سکوت کرده ای که تو را نمیشنوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار که گفتم دوستت دارم ، سکوت کردی ! حرف های من سنگین بود یا گوش های تو ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تو ای “دل” که همیشه جایی جا می مانی که تو را نمی خواهند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس عشقم ، این پرنده با مشتی دانه ، اهلی هیچ دلی نمی شود وقتی پرواز را فقط در آسمان تو آموخته . . .