بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بهـانه می گیرم و تو دهانم را با یک بـوسـه ببند دلم بوسه ای میخواهد که از فشارش , چشمانم سیاهی رود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــــــشـــــــق ، تمدیدت میکند حتی اگر تمام شده باشی... "نیلوفر ثانی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدرک معماریت امشب به دردم میخورد حضرت معشوقه این حال خرابم را بساز....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیــــراهه هم ... برای خودش راهیســـت !! وقتی … قــــرار باشد ! مـــرا به تـــــو برساند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تو مانند کشیدن کبریت در باد است من که به معجزه ی عشق ایمان دارم میکشم آخرین دانه کبریت را هر چه بادا باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسوسهء عاشق شدن التهاب لحظه هامه حسرت فریاد کردنه اسم کسی با صدامه اسم تو هر اسمی که هست مثل غزل چه عاشقانه ست پر وسوسه مثل سفر مثل غربت صادقانه ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــــــشـــــــق.. تمدیدت میکند حتی اگر تمام شده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی روزی که بچمون دهنمونُ سرویس کنه، ی نگاهِ مظلوم بهت بکنم و توام بخندی و بگی: دیدی چ غلطی کردیم مامانش؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تو را... آغوشت را... حضورت را... میخواهد بچه شده و با شکلات هم آرام نمیشود... بدعادتش کرده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"به نام چشماش" چی تو چشاته که تو رو انقد عزیز میکنه.. این فاصله داره منو بی تو مریض میکنه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میم مثل عشقم ------------------ کاش نامت را با خط بریل مینوشتند صدا کردنت کافی نیست ، شکوه اسم تو را باید لمس کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توافق هسته ای هم انجام شد میشود میان من و تو هم توافق شود؟! تمام شروطت قبول هر آنچه تو بگویی و بخواهی جز آنکه من غنی سازی عشقت را متوقف نمیکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ناخدای عشقم..... طوفان حریف من نیست...... من عاشق توهستم...... مجنون رقیب من نیست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...من!!! و قصه ی چشم هایت... محو چشمهایت هستم ; بی انکه نگاهم کرده باشی !!! تقدیم به همسرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن عاشقا،عشقشونو خوشگل می بینن،ایندفعه که دیدمت خیلی خوشگل شده بودی،نمیدونم توهردفعه خوشگل ترمیشی یامن عاشق تر؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز همون دیوونم و فرقی نکرده حالم حس میکنم مال منی ببین چه خوش خیالم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بهـانه می گیرم و تو دهانم را با یک بـوسـه ببند دلم بوسه ای میخواهد که از فشارش , چشمانم سیاهی رود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــــــشـــــــق ، تمدیدت میکند حتی اگر تمام شده باشی... "نیلوفر ثانی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدرک معماریت امشب به دردم میخورد حضرت معشوقه این حال خرابم را بساز....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیــــراهه هم ... برای خودش راهیســـت !! وقتی … قــــرار باشد ! مـــرا به تـــــو برساند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تو مانند کشیدن کبریت در باد است من که به معجزه ی عشق ایمان دارم میکشم آخرین دانه کبریت را هر چه بادا باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسوسهء عاشق شدن التهاب لحظه هامه حسرت فریاد کردنه اسم کسی با صدامه اسم تو هر اسمی که هست مثل غزل چه عاشقانه ست پر وسوسه مثل سفر مثل غربت صادقانه ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــــــشـــــــق.. تمدیدت میکند حتی اگر تمام شده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی روزی که بچمون دهنمونُ سرویس کنه، ی نگاهِ مظلوم بهت بکنم و توام بخندی و بگی: دیدی چ غلطی کردیم مامانش؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تو را... آغوشت را... حضورت را... میخواهد بچه شده و با شکلات هم آرام نمیشود... بدعادتش کرده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"به نام چشماش" چی تو چشاته که تو رو انقد عزیز میکنه.. این فاصله داره منو بی تو مریض میکنه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میم مثل عشقم ------------------ کاش نامت را با خط بریل مینوشتند صدا کردنت کافی نیست ، شکوه اسم تو را باید لمس کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توافق هسته ای هم انجام شد میشود میان من و تو هم توافق شود؟! تمام شروطت قبول هر آنچه تو بگویی و بخواهی جز آنکه من غنی سازی عشقت را متوقف نمیکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ناخدای عشقم..... طوفان حریف من نیست...... من عاشق توهستم...... مجنون رقیب من نیست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...من!!! و قصه ی چشم هایت... محو چشمهایت هستم ; بی انکه نگاهم کرده باشی !!! تقدیم به همسرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن عاشقا،عشقشونو خوشگل می بینن،ایندفعه که دیدمت خیلی خوشگل شده بودی،نمیدونم توهردفعه خوشگل ترمیشی یامن عاشق تر؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز همون دیوونم و فرقی نکرده حالم حس میکنم مال منی ببین چه خوش خیالم