بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر باس با همه یُوبس و سـرد باشه که وقتی به "تو" میگه "جــــــــــونم؟" بهت بچسبه ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای تو ... اجابت تمام عشــق است و من به»تـو شکوه یک قنوت عاشـقانه را پیش می کشـم عـزیزم دوستت دارم به اندازه ی همه ی دارایی ام که تویی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید"تو"… سکوت میان کلامم باشی! دیده نمیشوی اما من تو را احساس می کنم! شاید"تو" … هیاهوی قلبم باشی! شنیده نمیشوی اما من تو را نفس می کشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشی باش و مرا به اندازه ی تمام اشتباهاتم بغل کن بدون آنکه حرفی میانمان رد و بدل شود ، فقط نگاه باشد و نفس ، زندگی آنقدرها دوام نمی آورد ، همین حالا هم دیر است … تقدیدم جانانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق" یعنی تا خودکار میاد دستت اسمش رو گوشه جزوه هات مینویسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام 1 دانه! بخدا 2ستت دارم! تویی 3 تاره شبهای من! تویی 4 ره دردهای من! تویی 5 جره امید من! تویی 6یشه امید من! 7 ت8 بار برات میمیرم! آخه 9 کرتم جیگر! اگرچه ازم دوری 10 مت گرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بازی زیبای لبت بسته زبان را زیبایی تو کرده فنا فن بیان را عشق تو چه دردی است که در منظر عاشق از تاب و تب انداخته حتی سرطان را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقای من... چه کردی با من و قلب من ???... بی صبرانه هر لحظه را بی تاب نگاه توام ... جان گرفته نهال شکسته وجودم از وجودت ... حس نابی با من است از لحظه ای که با توام . تقدیم با عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق" یعنی که خیابان به خیابان همه را رد کنی و ، ناگهان بر سر یک کوچه کمی مکث کنی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میـدانی … آنقـدر”دوωـــ❤ــتت دارґ “ڪہ פـَتی اگر … ωـرم بہ ωـنگ بـפֿـورد… یـا ωـنگ بہ ωـرم … از ایـטּ ❤دوωـتت دارґ ❤دωـت بر نـפֿـواهـم داشت❤❤❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوبيه وقتي ببيني يه نفر واسه انتخاب تو مصممه...... "شادمهر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا که میروی باز هم یکی هست به دنبال تـــو؛ تــــویی که در قلب منی! دیگر به دنبال بهترینها نیستم؛من شیفته‌ی خوبی های توام عشق مـــن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوده ............. نیست ........................ نخواهد بود از تو عزیزتر .............کسی برای من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـــن دخـــتـــر بـــاس تـــرســـو بـــاشـــه... واســـه هـــر چـــیـــزِ تـــرســـنـــاکِ کـــوچـــیـــکـــی ســـریـــع بـــپـــره تـــو بـــغـــل آقـــایـــیـــش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـــــــﺎ "ﺧــــــﯿـــــــﺍل " ﺗــﻮ ... " ﺑــﯿــــــﺨـــــﯿــــﺎﻝ " ﺧـــــﯿـــﻠـــﯽ ﻫــﺎ ﺷــــﺪﻩ ام… دلم کمی نم نم باران و یک عالمه " تـــــو" میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی عشقم؟؟؟؟ همه دنیا یه طرف اون «همه کسم»گفتن تو یه طرف...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر باس با همه یُوبس و سـرد باشه که وقتی به "تو" میگه "جــــــــــونم؟" بهت بچسبه ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای تو ... اجابت تمام عشــق است و من به»تـو شکوه یک قنوت عاشـقانه را پیش می کشـم عـزیزم دوستت دارم به اندازه ی همه ی دارایی ام که تویی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید"تو"… سکوت میان کلامم باشی! دیده نمیشوی اما من تو را احساس می کنم! شاید"تو" … هیاهوی قلبم باشی! شنیده نمیشوی اما من تو را نفس می کشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشی باش و مرا به اندازه ی تمام اشتباهاتم بغل کن بدون آنکه حرفی میانمان رد و بدل شود ، فقط نگاه باشد و نفس ، زندگی آنقدرها دوام نمی آورد ، همین حالا هم دیر است … تقدیدم جانانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق" یعنی تا خودکار میاد دستت اسمش رو گوشه جزوه هات مینویسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام 1 دانه! بخدا 2ستت دارم! تویی 3 تاره شبهای من! تویی 4 ره دردهای من! تویی 5 جره امید من! تویی 6یشه امید من! 7 ت8 بار برات میمیرم! آخه 9 کرتم جیگر! اگرچه ازم دوری 10 مت گرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بازی زیبای لبت بسته زبان را زیبایی تو کرده فنا فن بیان را عشق تو چه دردی است که در منظر عاشق از تاب و تب انداخته حتی سرطان را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقای من... چه کردی با من و قلب من ???... بی صبرانه هر لحظه را بی تاب نگاه توام ... جان گرفته نهال شکسته وجودم از وجودت ... حس نابی با من است از لحظه ای که با توام . تقدیم با عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق" یعنی که خیابان به خیابان همه را رد کنی و ، ناگهان بر سر یک کوچه کمی مکث کنی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میـدانی … آنقـدر”دوωـــ❤ــتت دارґ “ڪہ פـَتی اگر … ωـرم بہ ωـنگ بـפֿـورد… یـا ωـنگ بہ ωـرم … از ایـטּ ❤دوωـتت دارґ ❤دωـت بر نـפֿـواهـم داشت❤❤❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوبيه وقتي ببيني يه نفر واسه انتخاب تو مصممه...... "شادمهر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا که میروی باز هم یکی هست به دنبال تـــو؛ تــــویی که در قلب منی! دیگر به دنبال بهترینها نیستم؛من شیفته‌ی خوبی های توام عشق مـــن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوده ............. نیست ........................ نخواهد بود از تو عزیزتر .............کسی برای من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـــن دخـــتـــر بـــاس تـــرســـو بـــاشـــه... واســـه هـــر چـــیـــزِ تـــرســـنـــاکِ کـــوچـــیـــکـــی ســـریـــع بـــپـــره تـــو بـــغـــل آقـــایـــیـــش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـــــــﺎ "ﺧــــــﯿـــــــﺍل " ﺗــﻮ ... " ﺑــﯿــــــﺨـــــﯿــــﺎﻝ " ﺧـــــﯿـــﻠـــﯽ ﻫــﺎ ﺷــــﺪﻩ ام… دلم کمی نم نم باران و یک عالمه " تـــــو" میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی عشقم؟؟؟؟ همه دنیا یه طرف اون «همه کسم»گفتن تو یه طرف...