بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این همه “دوستت دارم” را برای کدام روز مبادا کنار گذاشته ای باور کن مردگان بوی گل را استشمام نمیکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"به نام چشماش‏"‏ تو همیییییییین لحظه که دلگیرم ازت از همیشه به تو وابسته ترم .. . . . حس خوبیه ‏....‏ از شادمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن تو دلیل نمیخواهد تو خودت دلیل بودنی به معجزه اعتقادی نداشتم تا انکه تو آمدی و..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی دستانم را بگیری نگاهم کنی وبگویی من به بودنت قانعم *حتی اگر سهم من ازتو فقط لمس چند لحظه دستانت باشد*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ای مخصوص برای خود خودت عشق کوچولوی من‏!‏ کاش توچشمام عکس توباشه.... کاش رولبام اسم خوشگل توحک شه... کاش عطرتنت به تنم سنجاق شه‏....‏ آخ که نمیدونی چه حالی داره خوردنت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوب ینی نصف شب مثل دیوونه ها یهویی بیدار شه و داد بزنه بوووس میخوام توام بیدار شی لیوان اب کنار تختو یجوری بکوبی وسط سرش دیگه بیدار نشه پسره لوووس نه ولم کنید بزاریید بگم اه اعصاب ندارما -_-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو پنجره های قطار در سفریم سفر مرا بتو نزدیکتر نخواهد کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم هایت را ... به کسی نگو! همه را نگه دار برای خودم ! . . . . من... جانم را برای شنیدنشان کنار گذاشته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستـــ هــای تــو شعــری ستـــ کـه بایـد حفـظ کنـم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـکی آمـد کـه حـرف عـشق رو بـا مـا زد ای اون یـک نـفر دوسـتـت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــا گـــذاشـــتـــن کـــلـــیـــد بـــهـــونـــه ای بـــود واســـه ایـــنـــکـــه دوبـــاره بـــوســـه‌یِ خـــداحـــافـــظـــی بـــدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـا تـو مـن عـشـق رو شـنـاخـتـم بـا تــو مـن زنـدگـی سـاخـتـم از کـسـی گـلایـه ای نـیـسـت اگـه بـاخـتـم بـه تـو بـاخـتـم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست بی تو در فکر تو زیستن در فکر نقش رخت جاودانه مردن چه زیباست بی بهانه از تو خواندن در یادت شعر زندگی سرودن چه زیباست به یادت لحظه ی مرگ جان سپردن در آن دم دوباره از نو زیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب خبر خوبی دارم بیشتر از دوستت دارم تقدیم به عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی: طوری نگاهم کنی که انگار ادم قحطه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب هاي تو شبيه مسئله هاي رياضي شيرين اند و من دلم مي خواهد هر بار از راهي تازه امتحانشان کنم ...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این همه “دوستت دارم” را برای کدام روز مبادا کنار گذاشته ای باور کن مردگان بوی گل را استشمام نمیکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"به نام چشماش‏"‏ تو همیییییییین لحظه که دلگیرم ازت از همیشه به تو وابسته ترم .. . . . حس خوبیه ‏....‏ از شادمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن تو دلیل نمیخواهد تو خودت دلیل بودنی به معجزه اعتقادی نداشتم تا انکه تو آمدی و..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی دستانم را بگیری نگاهم کنی وبگویی من به بودنت قانعم *حتی اگر سهم من ازتو فقط لمس چند لحظه دستانت باشد*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ای مخصوص برای خود خودت عشق کوچولوی من‏!‏ کاش توچشمام عکس توباشه.... کاش رولبام اسم خوشگل توحک شه... کاش عطرتنت به تنم سنجاق شه‏....‏ آخ که نمیدونی چه حالی داره خوردنت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوب ینی نصف شب مثل دیوونه ها یهویی بیدار شه و داد بزنه بوووس میخوام توام بیدار شی لیوان اب کنار تختو یجوری بکوبی وسط سرش دیگه بیدار نشه پسره لوووس نه ولم کنید بزاریید بگم اه اعصاب ندارما -_-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو پنجره های قطار در سفریم سفر مرا بتو نزدیکتر نخواهد کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم هایت را ... به کسی نگو! همه را نگه دار برای خودم ! . . . . من... جانم را برای شنیدنشان کنار گذاشته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستـــ هــای تــو شعــری ستـــ کـه بایـد حفـظ کنـم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـکی آمـد کـه حـرف عـشق رو بـا مـا زد ای اون یـک نـفر دوسـتـت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــا گـــذاشـــتـــن کـــلـــیـــد بـــهـــونـــه ای بـــود واســـه ایـــنـــکـــه دوبـــاره بـــوســـه‌یِ خـــداحـــافـــظـــی بـــدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـا تـو مـن عـشـق رو شـنـاخـتـم بـا تــو مـن زنـدگـی سـاخـتـم از کـسـی گـلایـه ای نـیـسـت اگـه بـاخـتـم بـه تـو بـاخـتـم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست بی تو در فکر تو زیستن در فکر نقش رخت جاودانه مردن چه زیباست بی بهانه از تو خواندن در یادت شعر زندگی سرودن چه زیباست به یادت لحظه ی مرگ جان سپردن در آن دم دوباره از نو زیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب خبر خوبی دارم بیشتر از دوستت دارم تقدیم به عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی: طوری نگاهم کنی که انگار ادم قحطه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب هاي تو شبيه مسئله هاي رياضي شيرين اند و من دلم مي خواهد هر بار از راهي تازه امتحانشان کنم ...!