بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا قبل خواب رویاشونومرور میکنن بعضیا برنامه های فرداشونو ولی من دعا میکنم خواب زودتر ازاشک بیادسراغم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حآضِرَم بآ عَرُوسَک بآزی کُنَم تآ بِهِم بِگَن بَچِه وَلی حآضِر نیستَم بآ قَلبِ یِه دُختَر بآزی کُنَم تآ بِه مَن بِگَن مَرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتان باشد هیچ وقت در زندگی خود! نقش نیشهای مار ” ماروپله” را بازی نکنید . . . شاید دیگر توان دوباره بالا آمدن از نردبان را نداشته باشد، همان کسی که به شما اعتماد کرده بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دَسـتَمــــــو وِل نَکُـــــــن کـــه زَمیـــــــن میخـــــــــورَم تـُـــــو بِــــــری اَز هَمــــــــه آدَمــــــــــآ میبُـــــــرَم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسکن لازم نیست.. . . . .وقتی عکست رو به رومه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـان خـوش استــ اما نمـی خواهـم کـ جان گویـم تــو را خواهـم از جـان خوشتـری یـابـم کـ آن گـویـم تــو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــــــشــق یعنـــے 【وقتـــے سردشـــ شد】 ☜لبـــاس گــــرمتـــــــ☞ ♥بـدے بـــهــش♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی بعد یه دعوای حسابی وتند حرف زدن باهاش وقتی برای همیشه خدافظی میکنی بهت میگه: آهای عشقم راحت بدست نیاوردم که راحت بزارم برم.. تومال منی مال منم میمونی.. ^-^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز عشق ورزیدن به هر چیزی درک این جمله است: "شاید از دست برود روزی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! ...در عبارت «اِنّا لِلّه و اِنّا اِلیهِ راجعون»..... «اِلیهِ راجعون»... یعنی پیش خودت؛ درست است؟ ...پیش خودت که جهنم نميشود ...میشود؟؟؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میـگـن چِـرا مـوهـاتـ هَمیشِـه کـوتـاهـِ‌! دُخْتَرِه غَمْگْـیـنُ و چِـه بـِه مـویـِ بُلَنْدْ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هم که قدم میزنیم ،حسودی اش میشود افتاب نه که هیچ گاه ... قدم نزده است با ماه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اگه شبه احیاحق الناس به گردنت باشه دعات به عرش نمیرسه.... میگم دلموکه شکستی..... ولش کن دلم که ماله خودت بودنه مال مردم تازه اصن مال من یاتونداره..... فداسرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می آیی . . . می روی . . . و فقط یک سلام . . . و گاهی یک خداحافظی . . . نه . . . این انصاف نیست . . . من و یک دنیا عشق . . . تو و یک دنیا بی تفاوتی . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستمو ول نکن،هنوز بدجورى من دوستت دارم نگو ديگه ميون راه ميرم و تنهات ميذارم دستمو ول نکن،هنوز يه ذره از نگاه تو مونده تو چشماى منه ساده ى چشم به راه تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی: یکی دیگه هم آرزوهاتو بدونه <3

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا قبل خواب رویاشونومرور میکنن بعضیا برنامه های فرداشونو ولی من دعا میکنم خواب زودتر ازاشک بیادسراغم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حآضِرَم بآ عَرُوسَک بآزی کُنَم تآ بِهِم بِگَن بَچِه وَلی حآضِر نیستَم بآ قَلبِ یِه دُختَر بآزی کُنَم تآ بِه مَن بِگَن مَرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتان باشد هیچ وقت در زندگی خود! نقش نیشهای مار ” ماروپله” را بازی نکنید . . . شاید دیگر توان دوباره بالا آمدن از نردبان را نداشته باشد، همان کسی که به شما اعتماد کرده بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دَسـتَمــــــو وِل نَکُـــــــن کـــه زَمیـــــــن میخـــــــــورَم تـُـــــو بِــــــری اَز هَمــــــــه آدَمــــــــــآ میبُـــــــرَم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسکن لازم نیست.. . . . .وقتی عکست رو به رومه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـان خـوش استــ اما نمـی خواهـم کـ جان گویـم تــو را خواهـم از جـان خوشتـری یـابـم کـ آن گـویـم تــو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــــــشــق یعنـــے 【وقتـــے سردشـــ شد】 ☜لبـــاس گــــرمتـــــــ☞ ♥بـدے بـــهــش♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی بعد یه دعوای حسابی وتند حرف زدن باهاش وقتی برای همیشه خدافظی میکنی بهت میگه: آهای عشقم راحت بدست نیاوردم که راحت بزارم برم.. تومال منی مال منم میمونی.. ^-^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز عشق ورزیدن به هر چیزی درک این جمله است: "شاید از دست برود روزی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! ...در عبارت «اِنّا لِلّه و اِنّا اِلیهِ راجعون»..... «اِلیهِ راجعون»... یعنی پیش خودت؛ درست است؟ ...پیش خودت که جهنم نميشود ...میشود؟؟؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میـگـن چِـرا مـوهـاتـ هَمیشِـه کـوتـاهـِ‌! دُخْتَرِه غَمْگْـیـنُ و چِـه بـِه مـویـِ بُلَنْدْ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هم که قدم میزنیم ،حسودی اش میشود افتاب نه که هیچ گاه ... قدم نزده است با ماه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اگه شبه احیاحق الناس به گردنت باشه دعات به عرش نمیرسه.... میگم دلموکه شکستی..... ولش کن دلم که ماله خودت بودنه مال مردم تازه اصن مال من یاتونداره..... فداسرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می آیی . . . می روی . . . و فقط یک سلام . . . و گاهی یک خداحافظی . . . نه . . . این انصاف نیست . . . من و یک دنیا عشق . . . تو و یک دنیا بی تفاوتی . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستمو ول نکن،هنوز بدجورى من دوستت دارم نگو ديگه ميون راه ميرم و تنهات ميذارم دستمو ول نکن،هنوز يه ذره از نگاه تو مونده تو چشماى منه ساده ى چشم به راه تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی: یکی دیگه هم آرزوهاتو بدونه <3