بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مثل بادکنکی به دست کودکی هرجا می روی با یک نخ به تو وصلم نخ را قطع کنی ، می روم پیش خدا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ِ یک پله ی برقی تا کِی، بی تو تکرار ِ خودم باشم من . . ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیهوده ورق می خورنــــــــد تقویـــــــــم هــــای جهــــــــــان روزهــــای من همه یک روزند شنبــــه هایی که فقـــط پیشوندشــــــان عوض می شـــــود ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت ؛ « سعیــــــد معـــــروف » بود ! و دل ِ من ، لهستــــان ِ بی دفاع ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــه بـــیـــشـــعـــور مـــیـــشـــه دلـــی کـــه... بـــعـــدِ هـــربـــار پـــس زدن، بـــاز مـــیـــاد ســـراغـــت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای عاشقی،نباید یک شخصِ متفاوت را دوست داشت... بلکه باید یک شخصِ عادی را متفاوت دوست داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ترین جمله ای که یه پسر میتونه به دوس دخترش بگه اینه... . . . . . . عزیزم قطع کن خودم زنگ میزنم.... :p

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیله بستن در دل تو کار پروانه شدن بود گرد شعله قد کشیدن رقص ناب مرد و زن بود با تو باید مثل شبنم عطر گلهارو بغل کرد تلیخیه فاصله هارو پر کندوی عسل کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـرد بـاس شـب کـه مـیـشـه فـیـلـم تـرسـنـاک واسـه خـانـومـش بـزاره کـه مـوقـع خـواب خـانـومـش از تـرس از بـغـل آقـاش جُـم نـخـوره...^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــــو .........کــــه .............نبـــاشـــی شهــــر بـــی انــــدازه بــــزرگــــ میشـــود گــم میشــــوم بیــــن ایــــن همــــه تـــنهــــایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک به گندم گفت: گواه باش که مرا برای ترسانیدن آفریده اند, ولی من تشنه ی عشق پرنده ای بودم که تمام سهمش از من گرسنگی بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مـــــن" از تمام آســــمــان یــــک بـــاران مـــیخواهــم... از تمام زمــــیـــن یــــک خــــیـابــان را... و از تمـــام "تــــــو" یـــک دســـت.... کــه قــفــل بشـــود در دســــت "مــــن"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نه گریه آرامت میکند و نه خنده نه فریاد آرامت میکند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی: خدایا تنها تو را دارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما عاشق میشویم نه زمانی که یک فرد کامل پیدا کنیم بلکه زمانی ک یک فرد را با تمام نقصهایش کامل ببینیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘تنـها کـسی کـه وقتی گـفت: ↯دوســــت دارم ↯ خنـــــدم نگرفـت مــــــــــادرم بود✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...صدارفت... ...تصویر رفت... ...خاطراتش موند و نرفت...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مثل بادکنکی به دست کودکی هرجا می روی با یک نخ به تو وصلم نخ را قطع کنی ، می روم پیش خدا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ِ یک پله ی برقی تا کِی، بی تو تکرار ِ خودم باشم من . . ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیهوده ورق می خورنــــــــد تقویـــــــــم هــــای جهــــــــــان روزهــــای من همه یک روزند شنبــــه هایی که فقـــط پیشوندشــــــان عوض می شـــــود ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت ؛ « سعیــــــد معـــــروف » بود ! و دل ِ من ، لهستــــان ِ بی دفاع ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــه بـــیـــشـــعـــور مـــیـــشـــه دلـــی کـــه... بـــعـــدِ هـــربـــار پـــس زدن، بـــاز مـــیـــاد ســـراغـــت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای عاشقی،نباید یک شخصِ متفاوت را دوست داشت... بلکه باید یک شخصِ عادی را متفاوت دوست داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ترین جمله ای که یه پسر میتونه به دوس دخترش بگه اینه... . . . . . . عزیزم قطع کن خودم زنگ میزنم.... :p

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیله بستن در دل تو کار پروانه شدن بود گرد شعله قد کشیدن رقص ناب مرد و زن بود با تو باید مثل شبنم عطر گلهارو بغل کرد تلیخیه فاصله هارو پر کندوی عسل کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـرد بـاس شـب کـه مـیـشـه فـیـلـم تـرسـنـاک واسـه خـانـومـش بـزاره کـه مـوقـع خـواب خـانـومـش از تـرس از بـغـل آقـاش جُـم نـخـوره...^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــــو .........کــــه .............نبـــاشـــی شهــــر بـــی انــــدازه بــــزرگــــ میشـــود گــم میشــــوم بیــــن ایــــن همــــه تـــنهــــایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک به گندم گفت: گواه باش که مرا برای ترسانیدن آفریده اند, ولی من تشنه ی عشق پرنده ای بودم که تمام سهمش از من گرسنگی بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مـــــن" از تمام آســــمــان یــــک بـــاران مـــیخواهــم... از تمام زمــــیـــن یــــک خــــیـابــان را... و از تمـــام "تــــــو" یـــک دســـت.... کــه قــفــل بشـــود در دســــت "مــــن"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نه گریه آرامت میکند و نه خنده نه فریاد آرامت میکند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی: خدایا تنها تو را دارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما عاشق میشویم نه زمانی که یک فرد کامل پیدا کنیم بلکه زمانی ک یک فرد را با تمام نقصهایش کامل ببینیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘تنـها کـسی کـه وقتی گـفت: ↯دوســــت دارم ↯ خنـــــدم نگرفـت مــــــــــادرم بود✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...صدارفت... ...تصویر رفت... ...خاطراتش موند و نرفت...