بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باختی در کار نیست،برای تو قلبم را ریسک مکنم یا میبرم.یا میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز از همه ی فصل ها بدبخت تر است  چون هیچوقت روی بهار را نمیتواند ببیند . . . بدون وجودت حس همان پاییز را دارم حتی در بهاری ترین هوا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگـــذار حـرف دلـــــم را فریــــــاد کنـــــــــم:  عـــــــشق √ یعنے یکــــےمـثـــــل" تـَـــــــو "داشـــــــتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های زیادی بلد نیستم من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه ای از لبخندت که حرف هایم را دزدید از عشق چیزی نمی دانم اما دوستت دارم کودکانه تر از آنچه فکر کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی هرکی که تنهـــــــــاست و تنهایی رو تحمل میکنه اما محبــــــــــــــــــت گدایی نمیکنه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی نیست...! فقط مینویسم...رفت... آن احساسی که "تو"را دوست میداشت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی قانونی میگه : همیشه جوری زندگی کن ک وقتی میری جلوی آینه  روت بشه ب چشمات نگاه کنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ســلامتـــی" روزی کـه "مــ ــ ــن" ««خــاک پـای»» همــه بــاشمــو هــمـه پــای خــاک مــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را/ولی من باز پنهانی تو را هم آرزو کردم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ᓆــــهر ᓄــــال بچـــــــه هـــــــاس  آـבـᓄ بزرگــــا...  בل ᓄـیــــــڪنـטּ :ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازکوی عشق گشته ام پیدا/ز جام می چه کنم سودا  زین پس چه کنم؟خرقه چه پوشم؟/آتش زنم و در عشق سودا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق با تو بود در رابطہ ما همیشہ یک چیزے کم بود مثلا تو،هیچ وقت نبودے ییلماز اردوغان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر گاهی از عاشقانه ها مینویسم ..  فقط مینویسم تا عشق یاد قلبم بماند.. ! در این غوغای خیانت ها و دروغ ها و دل کندن ها و عادت ها و هوس ها..  من تمرین آدم بودن میکنم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه آرزوی قشنگ عاشقانه : بی من نباشی بی تو نباشم بی هم نباشیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عاشق تو باشم قلبم اندازه ی دریاست آسمون ِ رو سر تو پرچم منه که بالاست وقتی عاشق تو باشم دردمو طاقت میارم من به جز فهمیدن تو تو جهان کاری ندارم ** فرزاد فرزین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد مثل پاک کن ميمونه ، بعد از هر اشتباه ، هر دفــــــعه کوچيک تر و کوچيک تر ميشه . . . .!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باختی در کار نیست،برای تو قلبم را ریسک مکنم یا میبرم.یا میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز از همه ی فصل ها بدبخت تر است  چون هیچوقت روی بهار را نمیتواند ببیند . . . بدون وجودت حس همان پاییز را دارم حتی در بهاری ترین هوا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگـــذار حـرف دلـــــم را فریــــــاد کنـــــــــم:  عـــــــشق √ یعنے یکــــےمـثـــــل" تـَـــــــو "داشـــــــتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های زیادی بلد نیستم من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه ای از لبخندت که حرف هایم را دزدید از عشق چیزی نمی دانم اما دوستت دارم کودکانه تر از آنچه فکر کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی هرکی که تنهـــــــــاست و تنهایی رو تحمل میکنه اما محبــــــــــــــــــت گدایی نمیکنه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی نیست...! فقط مینویسم...رفت... آن احساسی که "تو"را دوست میداشت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی قانونی میگه : همیشه جوری زندگی کن ک وقتی میری جلوی آینه  روت بشه ب چشمات نگاه کنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ســلامتـــی" روزی کـه "مــ ــ ــن" ««خــاک پـای»» همــه بــاشمــو هــمـه پــای خــاک مــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را/ولی من باز پنهانی تو را هم آرزو کردم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ᓆــــهر ᓄــــال بچـــــــه هـــــــاس  آـבـᓄ بزرگــــا...  בل ᓄـیــــــڪنـטּ :ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازکوی عشق گشته ام پیدا/ز جام می چه کنم سودا  زین پس چه کنم؟خرقه چه پوشم؟/آتش زنم و در عشق سودا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق با تو بود در رابطہ ما همیشہ یک چیزے کم بود مثلا تو،هیچ وقت نبودے ییلماز اردوغان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر گاهی از عاشقانه ها مینویسم ..  فقط مینویسم تا عشق یاد قلبم بماند.. ! در این غوغای خیانت ها و دروغ ها و دل کندن ها و عادت ها و هوس ها..  من تمرین آدم بودن میکنم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه آرزوی قشنگ عاشقانه : بی من نباشی بی تو نباشم بی هم نباشیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عاشق تو باشم قلبم اندازه ی دریاست آسمون ِ رو سر تو پرچم منه که بالاست وقتی عاشق تو باشم دردمو طاقت میارم من به جز فهمیدن تو تو جهان کاری ندارم ** فرزاد فرزین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد مثل پاک کن ميمونه ، بعد از هر اشتباه ، هر دفــــــعه کوچيک تر و کوچيک تر ميشه . . . .!!!