بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فکر دلتنگی نباش که دلتنگی خودش تنهاست...... به فکر کسی باش که بی تو تنـــــــــــــــــهاست........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنای عشق اسم کسیه که تو اوج خستگی از به یادآوردنش لبخند بزنی ^ــ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت من و تو حکایت ریل های این قطارست و فاصله های آن اما می دانم تا ابد تکه ای برایم آوردی در کنارم خواهد ماند همان گونه که تکه ای از قلب عاشقم بی فاصله در کنارت خواهد ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

¤منــ به تواحســاس مالکیت دارمــ ~تونترس ازحرفم حسن نیت دارمــ همه قلبــ♥ــت رومن تصرف کردمــ خیلــی راحت اینجامن توقف . . ! منــ رورفتارای تو تعصب دارمــ این دلیله عشــ ــقه دوستم خب دارمــ¡¡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه! تو آدم بدی نیستی... نه! تو بی رحم نیستی... نه! تو بی انصاف نیستی... تو فقط منو نمیخوای... تو فقط دوسم نداری... تو فقط دلت با من نیس... همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنيـــدم مـــيگن تو اون دنــــيا تمـــوم اعضـــاي بـــدن حـــرف مـــي زنن... خـــدا كنـــه دلـــم لـــال بمـــونه... طاقـــت ديـــدن اشـــك خــــدا رو نـــدارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنی کلی حرف آماده کنی بهش بگی اما وقتی میبینیش فقط با لبخند به چشماش نگاه کنی فقط نگاه کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط زخمها نیستند... که ماندگارند... گاهی کسی چنان بر احساست دست میکشد که جایش تا ابد در قلبت میماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مـــن به شمـــا نصيحـــت... وقـــتي خودشـــم دلـــيل ناراحـــتيشـــو نمـــي دونه... حـــرف نـــزن!! بغـــلش كـــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من گفتی ک دل "دریا"کن ای دوست همه "دریا"از آن ما کن ای دوست دلم "دریا"شد و دادم به دستت مکش "دریا"به خون پروا کن ای ""دوست""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســلـامـتــی پـســــری کــه رفــت ســـربـازی، وقــتـــی بــرگـــشـت عــشـقـش هــنــــوز دخـــتـر بــــود... و بــــه افـــتـخـــــار هـمـچـیـــن دخــتــرایـــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می دانستم انسان ها را به خاک می سپارند خاک می شدم تا تو را به من بسپارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فکر تو بستم چمدان را و همین فکر مثل خوره افتاده به جانم که بمانم ... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارت که هستم... عمیق تر نفس میکشم... هوای با تو بودنمان را... می بلعم... و مبتلاتر میشوم... کنارم بمان... اگر میخواهی زنده بمانم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار "دو چيز با ارزشو" از ما مي گيره : "دوستهاي خوب" و "روزهاي خوب" ولي هيچ وقت نميتونه "يه چيزو" از ما بگيره ... "روزهاي خوبي" که با "دوستهاي خوب" گذشت.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از تو میشه دل برید نه با تو میشه دل سپرد نه عاشق تو میشه موند نه فارغ از تو میشه مرد هجوم بن بستو ببین هم پشت سر هم روبه رو راه سفر باتو کجاست....من از تو میپرسم بگو

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فکر دلتنگی نباش که دلتنگی خودش تنهاست...... به فکر کسی باش که بی تو تنـــــــــــــــــهاست........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنای عشق اسم کسیه که تو اوج خستگی از به یادآوردنش لبخند بزنی ^ــ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت من و تو حکایت ریل های این قطارست و فاصله های آن اما می دانم تا ابد تکه ای برایم آوردی در کنارم خواهد ماند همان گونه که تکه ای از قلب عاشقم بی فاصله در کنارت خواهد ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

¤منــ به تواحســاس مالکیت دارمــ ~تونترس ازحرفم حسن نیت دارمــ همه قلبــ♥ــت رومن تصرف کردمــ خیلــی راحت اینجامن توقف . . ! منــ رورفتارای تو تعصب دارمــ این دلیله عشــ ــقه دوستم خب دارمــ¡¡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه! تو آدم بدی نیستی... نه! تو بی رحم نیستی... نه! تو بی انصاف نیستی... تو فقط منو نمیخوای... تو فقط دوسم نداری... تو فقط دلت با من نیس... همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنيـــدم مـــيگن تو اون دنــــيا تمـــوم اعضـــاي بـــدن حـــرف مـــي زنن... خـــدا كنـــه دلـــم لـــال بمـــونه... طاقـــت ديـــدن اشـــك خــــدا رو نـــدارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنی کلی حرف آماده کنی بهش بگی اما وقتی میبینیش فقط با لبخند به چشماش نگاه کنی فقط نگاه کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط زخمها نیستند... که ماندگارند... گاهی کسی چنان بر احساست دست میکشد که جایش تا ابد در قلبت میماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مـــن به شمـــا نصيحـــت... وقـــتي خودشـــم دلـــيل ناراحـــتيشـــو نمـــي دونه... حـــرف نـــزن!! بغـــلش كـــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من گفتی ک دل "دریا"کن ای دوست همه "دریا"از آن ما کن ای دوست دلم "دریا"شد و دادم به دستت مکش "دریا"به خون پروا کن ای ""دوست""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســلـامـتــی پـســــری کــه رفــت ســـربـازی، وقــتـــی بــرگـــشـت عــشـقـش هــنــــوز دخـــتـر بــــود... و بــــه افـــتـخـــــار هـمـچـیـــن دخــتــرایـــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می دانستم انسان ها را به خاک می سپارند خاک می شدم تا تو را به من بسپارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فکر تو بستم چمدان را و همین فکر مثل خوره افتاده به جانم که بمانم ... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارت که هستم... عمیق تر نفس میکشم... هوای با تو بودنمان را... می بلعم... و مبتلاتر میشوم... کنارم بمان... اگر میخواهی زنده بمانم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار "دو چيز با ارزشو" از ما مي گيره : "دوستهاي خوب" و "روزهاي خوب" ولي هيچ وقت نميتونه "يه چيزو" از ما بگيره ... "روزهاي خوبي" که با "دوستهاي خوب" گذشت.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از تو میشه دل برید نه با تو میشه دل سپرد نه عاشق تو میشه موند نه فارغ از تو میشه مرد هجوم بن بستو ببین هم پشت سر هم روبه رو راه سفر باتو کجاست....من از تو میپرسم بگو