بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام گوشه به گوشه ی جهان رو هم بگردم جیگر گوشه ام تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها جرمم عاشقی بود به عشق تو اعتراف میکنم اگر این گناه من است بگو همه عالم جمع شوند وسر بِبُرند ازتنِ نیمه جان ِ من ک مرا حاجتی نیست جز به تو رسیدن... دوستت دارم تاابد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺩﻭ ﺟﻠﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺭﻣﺎﻥ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺗﻨﮓ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﺑﺮﺩﻧﺪ ... "ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻌﺮﻭﻓﯽ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه مثه ابرای تیره تو یه حسی مثه زندون اسیره.... . . . . . عاشقتم مرتضی.یادت تا ابد گرامی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلت از کسی میگیرد که تمام دنیایت را در او میدیدی.. که فکر میکردی با تمام ادم ها فرق دارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـجـم نـمـی خـواهد وقـتـی تـمام کـشـور وجــودم سـرزمـین حـکـمــرانـی تـــوسـت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی حرف است... که تو هر روز در گلویت خاری کشنده احساس کنی برای کسی که بدانی حتی یک بار در عمرش به خاطر تو بغض هم نکرده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا گرم است دو اسکوپ بیشتر بریز از یخ عشقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق یـعـنـی بـی نـهـایـت درحـضـور*ضـربـه سـخـتـه حـوادث بـربـلـور عـشـق درهـوایـت سـوخـتـن*بـاخـطـرهـرلـحـظـه غـم آموخـتـن عـشـق یـعـنـی بـاشـی حـتـی مـال او*عـشـق یـعـنـی بـغـض وحـسـرت درگـلـو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پیش "تو"بودن ... بلیط لازم نیست! مرور قصه ی "دل"... کافیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی معنی عشق رو فهمیدم؛ که هیچ چیز جز خود عشق نداشتم "پاکباز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه شب به ماه نگاه کن... من هم نگاه خواهم کرد ... شاید توانستیم همدیگر را در ماه ببینیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من سرم درد میکند برای "دعواهایی" که باهم نکردیم... لعنتی چقدر مهربان رفتی ...!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ساعت تمام، بدون آنکه یک کلام حرف بزنم به رویش نگاه کردم فریاد کشید: آخر خفه شدم! چرا حرف نمیزنی؟ گفتم: نشنیدی؟.... برو... زبـــآن سـکـوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم از جنس فردا باشمـ قول داد هر روز بیشتر از دیروز و فردا بیشتر از امروز بخواهدمـ میخوام از جنس آن فردا باشمـ که هیچوقت نیامد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام گوشه به گوشه ی جهان رو هم بگردم جیگر گوشه ام تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها جرمم عاشقی بود به عشق تو اعتراف میکنم اگر این گناه من است بگو همه عالم جمع شوند وسر بِبُرند ازتنِ نیمه جان ِ من ک مرا حاجتی نیست جز به تو رسیدن... دوستت دارم تاابد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺩﻭ ﺟﻠﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺭﻣﺎﻥ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺗﻨﮓ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﺑﺮﺩﻧﺪ ... "ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻌﺮﻭﻓﯽ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه مثه ابرای تیره تو یه حسی مثه زندون اسیره.... . . . . . عاشقتم مرتضی.یادت تا ابد گرامی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلت از کسی میگیرد که تمام دنیایت را در او میدیدی.. که فکر میکردی با تمام ادم ها فرق دارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـجـم نـمـی خـواهد وقـتـی تـمام کـشـور وجــودم سـرزمـین حـکـمــرانـی تـــوسـت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی حرف است... که تو هر روز در گلویت خاری کشنده احساس کنی برای کسی که بدانی حتی یک بار در عمرش به خاطر تو بغض هم نکرده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا گرم است دو اسکوپ بیشتر بریز از یخ عشقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق یـعـنـی بـی نـهـایـت درحـضـور*ضـربـه سـخـتـه حـوادث بـربـلـور عـشـق درهـوایـت سـوخـتـن*بـاخـطـرهـرلـحـظـه غـم آموخـتـن عـشـق یـعـنـی بـاشـی حـتـی مـال او*عـشـق یـعـنـی بـغـض وحـسـرت درگـلـو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پیش "تو"بودن ... بلیط لازم نیست! مرور قصه ی "دل"... کافیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی معنی عشق رو فهمیدم؛ که هیچ چیز جز خود عشق نداشتم "پاکباز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه شب به ماه نگاه کن... من هم نگاه خواهم کرد ... شاید توانستیم همدیگر را در ماه ببینیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من سرم درد میکند برای "دعواهایی" که باهم نکردیم... لعنتی چقدر مهربان رفتی ...!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ساعت تمام، بدون آنکه یک کلام حرف بزنم به رویش نگاه کردم فریاد کشید: آخر خفه شدم! چرا حرف نمیزنی؟ گفتم: نشنیدی؟.... برو... زبـــآن سـکـوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم از جنس فردا باشمـ قول داد هر روز بیشتر از دیروز و فردا بیشتر از امروز بخواهدمـ میخوام از جنس آن فردا باشمـ که هیچوقت نیامد