بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهابه هوای دیگری تنهایت میگذارندومیروند و وقتی که تنهاشدندبرمیگردند..... وقتی هم که برگشتندتنهالایق یک جمله اند.......هرررررررررررررری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامشی میخواهم که... تو باشی و من... درکنارهم... تو سکوت کنی و من هم گوش کنم... و من آرام بگویم تورا دوست دارم... و تو بگویی من هم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا سختتر از اونه که باور کنی مگه میشه با یه خاطره سر کنی تو میدونی من چیزی نگم بهتره تو دنیا کی از ما عاشقتره .... ... ... ... به یاد پاشایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی راه رفتن کنار توستـــــــ ، وقتی تمامـــ قرارهای دنیا دیر شده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم احساس غم دارد..... دراین انبوه ویرانی..... کمی تا قسمتی ابری.... و شاید باز بارانی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر تلخ و پیرهن مردانه ات خواستنی ترت میکند... نگاهت که هیچ ؛ بماند …! گونه ام را داغ میکند … بارها گفته ای عاشق موی بلند هستی! من هم موهایم را برایت بلند تر میکنم …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگونه دوستش بدار که انگار در او همه ی معشوق های جهان گرد هم آمده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت تو ساده باور کن که من سخت دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باشی،خرداد پایان بهار نیست آغاز دوست داشتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎ ﻣﺸﻬﺪ ﭼﻘﺪر راه اﺳﺖ ؟! ﮔﻔﺖ : آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ ... اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی یعنی حسرت و ای کاش عاشقی یعنی اهل موندن باش عاشقی مثل بغض پروازه عاشق فقط میمیره میبازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بــــرو به رفتنـــــــــت ادامه بده قول میدهم بعد رفتنت کسی در قلبم <<تو>> نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت رسیدن به عشقتون رو به زور از خدا نخواید.ازش بخواید هرچی صلاحتونه همون بشه! انقدر به خدا التماس کردیم و قسمش دادیم واسه بهم رسیدنمون،قافل از اینکه یه روز پشیمون میشیم و از زندگی باهم ناراضی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جمله ای که خیلی دوسش دارم: و قــــاف حرف آخر عشق است، آنجا که نام کوچک من آغاز میشود! "قیصر امین پور"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه تلخ هم...... طعم "عسل" میدهد..... اگر.... آنطرف میز تو باشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شعر نگفتم که تو را گریه بگیرد بگذار بخشکد_به درک_ طبع روانم…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهابه هوای دیگری تنهایت میگذارندومیروند و وقتی که تنهاشدندبرمیگردند..... وقتی هم که برگشتندتنهالایق یک جمله اند.......هرررررررررررررری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامشی میخواهم که... تو باشی و من... درکنارهم... تو سکوت کنی و من هم گوش کنم... و من آرام بگویم تورا دوست دارم... و تو بگویی من هم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا سختتر از اونه که باور کنی مگه میشه با یه خاطره سر کنی تو میدونی من چیزی نگم بهتره تو دنیا کی از ما عاشقتره .... ... ... ... به یاد پاشایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی راه رفتن کنار توستـــــــ ، وقتی تمامـــ قرارهای دنیا دیر شده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم احساس غم دارد..... دراین انبوه ویرانی..... کمی تا قسمتی ابری.... و شاید باز بارانی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر تلخ و پیرهن مردانه ات خواستنی ترت میکند... نگاهت که هیچ ؛ بماند …! گونه ام را داغ میکند … بارها گفته ای عاشق موی بلند هستی! من هم موهایم را برایت بلند تر میکنم …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگونه دوستش بدار که انگار در او همه ی معشوق های جهان گرد هم آمده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت تو ساده باور کن که من سخت دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باشی،خرداد پایان بهار نیست آغاز دوست داشتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎ ﻣﺸﻬﺪ ﭼﻘﺪر راه اﺳﺖ ؟! ﮔﻔﺖ : آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ ... اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی یعنی حسرت و ای کاش عاشقی یعنی اهل موندن باش عاشقی مثل بغض پروازه عاشق فقط میمیره میبازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بــــرو به رفتنـــــــــت ادامه بده قول میدهم بعد رفتنت کسی در قلبم <<تو>> نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت رسیدن به عشقتون رو به زور از خدا نخواید.ازش بخواید هرچی صلاحتونه همون بشه! انقدر به خدا التماس کردیم و قسمش دادیم واسه بهم رسیدنمون،قافل از اینکه یه روز پشیمون میشیم و از زندگی باهم ناراضی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جمله ای که خیلی دوسش دارم: و قــــاف حرف آخر عشق است، آنجا که نام کوچک من آغاز میشود! "قیصر امین پور"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه تلخ هم...... طعم "عسل" میدهد..... اگر.... آنطرف میز تو باشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شعر نگفتم که تو را گریه بگیرد بگذار بخشکد_به درک_ طبع روانم…