بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازم پرسیدن او درد است یا درمان؟؟؟ با ناتوانی گفتم هم درد است هم درمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عابرانی که از کنارم میگذرند مست عطر تنم می شوند و نامش را که می پرسند دلم می لرزد... چگونه بگویم خاطرات توست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد زود آخر قصه رسید و کلاغه در به در دنبال خونه ش نشد قصه بگیم باهم یه روزی برای بچه مون, آقا سیاوش… "آیدای اوشون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جفت چشم سیاه . . . یک جفت چشم آسمانی . . . یک جفت چشم سبز . . . خیلی ها برای این ها شعر مینویسند . . . اما تو . . . صاحب آن چشم های قهوه ای ساده هستی . . . که شعرت را تنها من میدانم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بود سوزی در اهنگم خدایا تو میدانی که دلتنگم خدایا دگر تاب پریشانی ندارم نه از اهن نه از سنگم خدایا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم از زندگی چی بخوام که هر چی بخوام تو " نگــــــــــاه تــــــــــو " هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم پوست میندازم ام با استخون هام این یعنی لبخند مرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجید صالحی تو فیلم مجرد 40 ساله : مــــــــردآیِ کـ ــــآر درسـت فقـــط ی بــــآر عـ ـــــآشق میـــــــشــَـن تماااااااام .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه نکن ستاره ی من یه روز تموم میشه فاصله ها حوصله کن عزیز دلم مارا بهم میرسونه خدا.. به ياد مرتضـــي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تو , فکر و یاد تو ....سرک می کشد در ناخوداگاه من! آن وقت مثل همیشه تسلیمم...تسلیم تو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلِ مـڹ...! ڪلــبہ یِ بـارانـیست...! و تُـۅ...! آڹ بـاراڹِ بــــــے اجـازه اے...! ڪہ نـاگـهـاڹ...! در احـسـاسِ مـڹ...! چِـڪہ مـے ڪنے...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین روانشناسان دنیایند دو چشمت!! اینقدر که امیدوارم می کنند به زندگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تقديم به بهترينم" بهشت , نه مکانيست بعد مرگ زمانيست به وسعت زندگى که تنم محصور بازوان تو باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس کردم ... چنان گیج شوم از تــــــــو چنان مست شوی از مـــــن زمین سرگیجه بگیرد ... که چرا "ما" دو دیوانه عـــــــاشـــــــق هم هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به او بگویید دوستش دارم به او که گل همیشه بهار من است به او که قشنگ ترین بهانه برای بودن من است به او که عشق جاودان من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن قـصــه تـو را تـا ابـد ایـنـگونـه آغـاز مـیـکنــم یـکــی بـود هـنـوزم هــسـت خــدایـــا هــمــیشــه بــاشــد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازم پرسیدن او درد است یا درمان؟؟؟ با ناتوانی گفتم هم درد است هم درمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عابرانی که از کنارم میگذرند مست عطر تنم می شوند و نامش را که می پرسند دلم می لرزد... چگونه بگویم خاطرات توست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد زود آخر قصه رسید و کلاغه در به در دنبال خونه ش نشد قصه بگیم باهم یه روزی برای بچه مون, آقا سیاوش… "آیدای اوشون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جفت چشم سیاه . . . یک جفت چشم آسمانی . . . یک جفت چشم سبز . . . خیلی ها برای این ها شعر مینویسند . . . اما تو . . . صاحب آن چشم های قهوه ای ساده هستی . . . که شعرت را تنها من میدانم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بود سوزی در اهنگم خدایا تو میدانی که دلتنگم خدایا دگر تاب پریشانی ندارم نه از اهن نه از سنگم خدایا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم از زندگی چی بخوام که هر چی بخوام تو " نگــــــــــاه تــــــــــو " هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم پوست میندازم ام با استخون هام این یعنی لبخند مرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجید صالحی تو فیلم مجرد 40 ساله : مــــــــردآیِ کـ ــــآر درسـت فقـــط ی بــــآر عـ ـــــآشق میـــــــشــَـن تماااااااام .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه نکن ستاره ی من یه روز تموم میشه فاصله ها حوصله کن عزیز دلم مارا بهم میرسونه خدا.. به ياد مرتضـــي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تو , فکر و یاد تو ....سرک می کشد در ناخوداگاه من! آن وقت مثل همیشه تسلیمم...تسلیم تو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلِ مـڹ...! ڪلــبہ یِ بـارانـیست...! و تُـۅ...! آڹ بـاراڹِ بــــــے اجـازه اے...! ڪہ نـاگـهـاڹ...! در احـسـاسِ مـڹ...! چِـڪہ مـے ڪنے...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین روانشناسان دنیایند دو چشمت!! اینقدر که امیدوارم می کنند به زندگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تقديم به بهترينم" بهشت , نه مکانيست بعد مرگ زمانيست به وسعت زندگى که تنم محصور بازوان تو باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس کردم ... چنان گیج شوم از تــــــــو چنان مست شوی از مـــــن زمین سرگیجه بگیرد ... که چرا "ما" دو دیوانه عـــــــاشـــــــق هم هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به او بگویید دوستش دارم به او که گل همیشه بهار من است به او که قشنگ ترین بهانه برای بودن من است به او که عشق جاودان من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن قـصــه تـو را تـا ابـد ایـنـگونـه آغـاز مـیـکنــم یـکــی بـود هـنـوزم هــسـت خــدایـــا هــمــیشــه بــاشــد...