بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غـَـمـِــتــــ یــــادم نــــداده عـــشــقُ امـــا هـمـــین حــسی کـــه دادُ دوسـتــــ دارم از اون وقـــتـــی کــه غـُصــه ات لــاغـرم کـرد لــبـــاســایِ گـــشـادُ دوســت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر کسی باش که اگه حتی در ساده ترین لباس بودی حاضر باشه تورو به همه دنیا نشون بده و بگه که: این دنیای منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـــدگـــی زیـــبـــاســـت... بـــه شـــرطِ ایـــنـــکـــه تـــنـــهــــــایـــی، نـــریـــنـــه بـــهـــش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهـا برنامه اے کــه تـِکرارش آرزوےِ هر روز مـَن استـــ پـَخشِ زنده ےِ نگـاهِ توستــ … هَمیـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دِلتَنگـــي هَمـــون اَشكيـِــه كـِـه رو كِتــابـِـت ميــريــزه وَقتــي مَثـَـلا داري دَرس ميـخــونــي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از توأم به تهی دستی ام نگاه نکن مگو که هیچ نداری ببین تو را دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب حکایتیست.......! حواسم را بار ها و بارها پرت کردم.... گمانم بازهم کنار تو افتاد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباست از تو نوشتن,از تو گفتن وقتی ماه حسود بر لب پنجره هرشب مرا نگاه میکند و من بی اعتنا به تو فکر میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى يك رنگ، يك حرف، يك رد......، انچنان پرتوان رخنه ميكند در خاطراتت كه پر از الهام ميشود برايت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

[تــــــــــــــو] ، قـــــــבر ᓄـطلـق ᓄـنــــــــی! בر آغــوش تــــــــــو، احـوال ᓄـــن، هـᓄـیــــشــه ᓄـثـبـتــــــــــ استـــــــــــــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي شک در تو هزاران فرشته مأوا دارند ؛ وگرنه آدمي و اينهمه مهرباني ...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لبخندت... هر خنده ات... شعله ی حس ماندگاریست در من . تقدیم به همسرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رادیو دست میکشم.... هیچ موجی زیباتر از موج موهای تو نخواهم یافت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو بزرگترین حادثه ای بود که، تونست یخ قلبمو بشکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش تو وا کن واسم امشب / دلم غم داره واسه نبودنت امشب دیروز گذشت بی تو برام چه سخت / دلم میخواهد آرام بخوابم تو آغوشت امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق ینے : بـه زنـدگـ ــے بـا کـسے دیگـه ای فکـر نکـردن .... عشقـ ینـ ــے مقـایسـه نکـردن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غـَـمـِــتــــ یــــادم نــــداده عـــشــقُ امـــا هـمـــین حــسی کـــه دادُ دوسـتــــ دارم از اون وقـــتـــی کــه غـُصــه ات لــاغـرم کـرد لــبـــاســایِ گـــشـادُ دوســت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر کسی باش که اگه حتی در ساده ترین لباس بودی حاضر باشه تورو به همه دنیا نشون بده و بگه که: این دنیای منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـــدگـــی زیـــبـــاســـت... بـــه شـــرطِ ایـــنـــکـــه تـــنـــهــــــایـــی، نـــریـــنـــه بـــهـــش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهـا برنامه اے کــه تـِکرارش آرزوےِ هر روز مـَن استـــ پـَخشِ زنده ےِ نگـاهِ توستــ … هَمیـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دِلتَنگـــي هَمـــون اَشكيـِــه كـِـه رو كِتــابـِـت ميــريــزه وَقتــي مَثـَـلا داري دَرس ميـخــونــي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از توأم به تهی دستی ام نگاه نکن مگو که هیچ نداری ببین تو را دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب حکایتیست.......! حواسم را بار ها و بارها پرت کردم.... گمانم بازهم کنار تو افتاد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباست از تو نوشتن,از تو گفتن وقتی ماه حسود بر لب پنجره هرشب مرا نگاه میکند و من بی اعتنا به تو فکر میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى يك رنگ، يك حرف، يك رد......، انچنان پرتوان رخنه ميكند در خاطراتت كه پر از الهام ميشود برايت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

[تــــــــــــــو] ، قـــــــבر ᓄـطلـق ᓄـنــــــــی! בر آغــوش تــــــــــو، احـوال ᓄـــن، هـᓄـیــــشــه ᓄـثـبـتــــــــــ استـــــــــــــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي شک در تو هزاران فرشته مأوا دارند ؛ وگرنه آدمي و اينهمه مهرباني ...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لبخندت... هر خنده ات... شعله ی حس ماندگاریست در من . تقدیم به همسرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رادیو دست میکشم.... هیچ موجی زیباتر از موج موهای تو نخواهم یافت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو بزرگترین حادثه ای بود که، تونست یخ قلبمو بشکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش تو وا کن واسم امشب / دلم غم داره واسه نبودنت امشب دیروز گذشت بی تو برام چه سخت / دلم میخواهد آرام بخوابم تو آغوشت امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق ینے : بـه زنـدگـ ــے بـا کـسے دیگـه ای فکـر نکـردن .... عشقـ ینـ ــے مقـایسـه نکـردن