بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــشـق ؛ زیـــــبـاتـــریــن لـــذّتـــیـست .. کــه بـه وقــت ِ ارتـــکاب ِ آن .. ...  خـــــدا ، بـــــرای ِ بـــــشر .. ایــــستــاده “دســـت” مــــــیـزنــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم “قُرص” است وقتی .. مُسَکِنم تویی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار شعری آمد هفتاد میلیون سلیقه مهمان ذوقم شد ! اینبار انتظاراتان را زمین بگذارید میخواهم ساده بگویم دوستت دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان تو لبخندت را بیاور... من شعر تازه دم میکنم مینشینیم و گپ میزنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــوصــله ام بـــرفــی سـت ! بــا یـک عــالــمه قنـــدیـــل ِ دلتـــنگی ، از گــوشـه ی دلــــم آویـــــزان ! آهــــای ! کـــافــی ســت کمــی “هــا” کنــید ، تـــا کــه “آب” شــــوم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر باران عشق باید ماند و غبار تنهایی را شست … نمیدانم زیر کدامین باران ایستاده ام که اینگونه تنها ، ولی خیس بارانم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــفته باشــــم !.!.! مـــن درد مــــــــی کــشــم ؛ تــــو امــــا …. چشم هـــــایت را ببنـــــــد ! سخت است بـدانـــــم می بینی ، و بی خیــــــــــالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز بمون یه روز تنهام بذارُ // عادی شده اینکه باشی هر بار یه فاز هیچ کسی نبود به جات اصلاً // نکردی واسه یه بار درکم رو پیچ بودی و هزار ترفندُ // اشتبام این بود که روت حساب کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتــــــــــے "غـــــــرورم" تــــــــــو را جــور دیگـــر مے خـــواهـد  بـه تــــــــــو ڪــه مے رســـد؛  مے شڪنــــــــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برايش سوخت  براي دختري كه امروز فهميد عشقش بادوست صميمي اش دوست است او هم دوستش را مي خواهى وهم عشقش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دفه با خودم عهد میکنم دیگه پست عاشقانه نذارم...  دیگه بهش فکر نکنم... اما امروز میگم گوره پدره دل مشغولی ... گوره پدره افسردگی ... اینقدر پست میذارم تا یکیشو بخونی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتی صــدایم میزنــی... گـویــــــا به رویـــــا میرسم رویــایی که بی تو . برایــم جهـــنم اسـتــــ جهــــــنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز سپندار مزگان رو به همه دوستای فورجوکیم تبریک میگم. امیدوارم زندگیتون پر از عشق باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بودنت را خوانده بودم و تمرین کرده بودم نبودنت را از من امتحان میگیری؟؟؟؟؟؟/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــــــــــقم سرم رانه! دلـــــــــم را گرم کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـُـــــو اَز اِحســـــآسِ مَــــــن چیـــــــزی نِمیـــــــدونــی کِـــ دآری بیخُــــــــودی مَنــــــو میـــرَنجـــــــــونـــــی ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــشـق ؛ زیـــــبـاتـــریــن لـــذّتـــیـست .. کــه بـه وقــت ِ ارتـــکاب ِ آن .. ...  خـــــدا ، بـــــرای ِ بـــــشر .. ایــــستــاده “دســـت” مــــــیـزنــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم “قُرص” است وقتی .. مُسَکِنم تویی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار شعری آمد هفتاد میلیون سلیقه مهمان ذوقم شد ! اینبار انتظاراتان را زمین بگذارید میخواهم ساده بگویم دوستت دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان تو لبخندت را بیاور... من شعر تازه دم میکنم مینشینیم و گپ میزنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــوصــله ام بـــرفــی سـت ! بــا یـک عــالــمه قنـــدیـــل ِ دلتـــنگی ، از گــوشـه ی دلــــم آویـــــزان ! آهــــای ! کـــافــی ســت کمــی “هــا” کنــید ، تـــا کــه “آب” شــــوم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر باران عشق باید ماند و غبار تنهایی را شست … نمیدانم زیر کدامین باران ایستاده ام که اینگونه تنها ، ولی خیس بارانم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــفته باشــــم !.!.! مـــن درد مــــــــی کــشــم ؛ تــــو امــــا …. چشم هـــــایت را ببنـــــــد ! سخت است بـدانـــــم می بینی ، و بی خیــــــــــالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز بمون یه روز تنهام بذارُ // عادی شده اینکه باشی هر بار یه فاز هیچ کسی نبود به جات اصلاً // نکردی واسه یه بار درکم رو پیچ بودی و هزار ترفندُ // اشتبام این بود که روت حساب کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتــــــــــے "غـــــــرورم" تــــــــــو را جــور دیگـــر مے خـــواهـد  بـه تــــــــــو ڪــه مے رســـد؛  مے شڪنــــــــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برايش سوخت  براي دختري كه امروز فهميد عشقش بادوست صميمي اش دوست است او هم دوستش را مي خواهى وهم عشقش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دفه با خودم عهد میکنم دیگه پست عاشقانه نذارم...  دیگه بهش فکر نکنم... اما امروز میگم گوره پدره دل مشغولی ... گوره پدره افسردگی ... اینقدر پست میذارم تا یکیشو بخونی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتی صــدایم میزنــی... گـویــــــا به رویـــــا میرسم رویــایی که بی تو . برایــم جهـــنم اسـتــــ جهــــــنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز سپندار مزگان رو به همه دوستای فورجوکیم تبریک میگم. امیدوارم زندگیتون پر از عشق باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بودنت را خوانده بودم و تمرین کرده بودم نبودنت را از من امتحان میگیری؟؟؟؟؟؟/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــــــــــقم سرم رانه! دلـــــــــم را گرم کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـُـــــو اَز اِحســـــآسِ مَــــــن چیـــــــزی نِمیـــــــدونــی کِـــ دآری بیخُــــــــودی مَنــــــو میـــرَنجـــــــــونـــــی ...