بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختری که ... عاشق میشه ... خیلی بی دفاع میشه... اذیتش نکنید. مــــــرد باشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم از گفتن آنچه نمی‌شود گفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یادمان بدهند جاده ای ک یکطرفه است همیشه یک طرفه است کاش یادمان بدهند دلی ک با ما نباشد برای ما نخواهد شد کاش یادمان بدهند ریسک یک طرفها را بجان نخریم کاش یادمان بدهند...کاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش نبود نه منو نه احساسی که به نه داشت نه حرفامو نه حرفاشو نه قولامو به قولاشو نه شبایی رو که با اس ام اس صبح میکردیم هه بخدا عشق یه دروغ تاریخیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب جهان و جنگ دنیا به کنار...... بحران ندیدن تو را من چه کنم...؟!؟!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنکای یک عصر بهاری کنار شاه بوته یاسی وحشی میزی که کاسه ای پُر از پولکی زعفرانی دارد و دو فنجان چای داغ را خیال خواهم کرد … لطفا به خیالم بیا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــويِ مــــاه ميـــدَهـــــي . . . دَر آسمــــانـَــم بـِــمــان . . . مـَـن تـــو رو خيـــلي عاشِقـَــم پـِـسَر ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم خدایااااااااااااااااااااااا به خاطر دیگری دلمو شکوند و رفت بدون اون چیکار کنم ؟ گفت : نگران نباش او هم بخاطر خوشبختی با یارش به آسمونم رو میندازه ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد سهراب بخیر آن س‍‍‍‍بهری که تالحظه خاموشی گفت: باورت گربشود گر نشود حرفی نیست اما نفسم میگیرد در هوایی که نفس های تو نیست!:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن که میری منو ترکم میکنی نمیدونن بیشتر از هر کی تو درکم میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــآ بــــی تـــــو خسـتــه ایــمـ... تـــو بــــی مـــــآ چـگـونــــه ای؟ "مـــــولـــــوی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ، مسئله ای ساده هستم ، حل می شوم … روزی در آغوشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان دلبسته ام کردى که با چشم خودم ديدم خودم ميرفتم اما سايه ام با من نمى آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه کردم به دنیا... به دریا... به جنگل... به آسمان... اما دنیایی که تو چشماته... یه دنیای غیر قابل توصیفه... یه زیبایی حیرت آوره...❤❤❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه انتظار عجیبی نشسته در دل ما همیشه منتظریم و کسی نمی آید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طاقت هردویمان راندارد... . . . .اول کداممان بایدازپل جدایی بگذرد؟ دکترشریعتی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختری که ... عاشق میشه ... خیلی بی دفاع میشه... اذیتش نکنید. مــــــرد باشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم از گفتن آنچه نمی‌شود گفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یادمان بدهند جاده ای ک یکطرفه است همیشه یک طرفه است کاش یادمان بدهند دلی ک با ما نباشد برای ما نخواهد شد کاش یادمان بدهند ریسک یک طرفها را بجان نخریم کاش یادمان بدهند...کاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش نبود نه منو نه احساسی که به نه داشت نه حرفامو نه حرفاشو نه قولامو به قولاشو نه شبایی رو که با اس ام اس صبح میکردیم هه بخدا عشق یه دروغ تاریخیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب جهان و جنگ دنیا به کنار...... بحران ندیدن تو را من چه کنم...؟!؟!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنکای یک عصر بهاری کنار شاه بوته یاسی وحشی میزی که کاسه ای پُر از پولکی زعفرانی دارد و دو فنجان چای داغ را خیال خواهم کرد … لطفا به خیالم بیا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــويِ مــــاه ميـــدَهـــــي . . . دَر آسمــــانـَــم بـِــمــان . . . مـَـن تـــو رو خيـــلي عاشِقـَــم پـِـسَر ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم خدایااااااااااااااااااااااا به خاطر دیگری دلمو شکوند و رفت بدون اون چیکار کنم ؟ گفت : نگران نباش او هم بخاطر خوشبختی با یارش به آسمونم رو میندازه ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد سهراب بخیر آن س‍‍‍‍بهری که تالحظه خاموشی گفت: باورت گربشود گر نشود حرفی نیست اما نفسم میگیرد در هوایی که نفس های تو نیست!:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن که میری منو ترکم میکنی نمیدونن بیشتر از هر کی تو درکم میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــآ بــــی تـــــو خسـتــه ایــمـ... تـــو بــــی مـــــآ چـگـونــــه ای؟ "مـــــولـــــوی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ، مسئله ای ساده هستم ، حل می شوم … روزی در آغوشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان دلبسته ام کردى که با چشم خودم ديدم خودم ميرفتم اما سايه ام با من نمى آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه کردم به دنیا... به دریا... به جنگل... به آسمان... اما دنیایی که تو چشماته... یه دنیای غیر قابل توصیفه... یه زیبایی حیرت آوره...❤❤❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه انتظار عجیبی نشسته در دل ما همیشه منتظریم و کسی نمی آید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طاقت هردویمان راندارد... . . . .اول کداممان بایدازپل جدایی بگذرد؟ دکترشریعتی