بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهـی... هیــــــچ نـــــدارم بــــرایـــت بنـــویـــسم و بــگــویــم خـــودت بـــایــد بــــاشــی ... تـــــا ... بـخوانی و بشنوی از نگاهمـــ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس بودنت قشنگ ترین حس دنیــــــاست تو کـه باشی ... هر روز را .. نــــــــــــــــــه ! هر ثانیه را عشـــــق است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانند جمع مکسر بی قانونم..... برای فهمیدنم باید حفظم کنی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ڪـــــاش صــداے بعضـــے آدمــا رو میــشد بوســـید…! مخصـوصــــــا وقتــیڪــــہ اسمــتــــــــــ رو صــدا میـــــزنــنـــد….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی تو اوج بی حوصلگیشو کلافگیش وقتی صداش میکنی بگه جانم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بی صدا نگاهت میکنم مرا ببخش برای این نگاه های پنهانی شاید اگر بغضم فرو نشیند صدایت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار هم بودن تمام زندگی نــــــیست!!! زندگی معنای قشنگــــــتری هم دارد!!! همین که بخاطر اینکه نیازاریش کنار میکشی، شاید زیبا ترین لحظه زندگی باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـاشقانه ای کوتـاه" به زنـدگیِ با تـــو مشغــولم زیــرِ ایـن سقفـــِ تکــ نـفــره جــوری که از تــصور خــدا هم دور مـانـــده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرپیش ادعای شما خم نمی کنم هیچ اعتنا به خوف جهنم نمی کنم مردم اسیر خواهش خویشند چون شما هرگز ازین شکایت خود کم نمی کنم گفتند ترک عشق وگنه رمز زندگیست آنرا خدا نیارد واین هم نمی کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واســه هــِـزارُميــن بــار بــه عِشقِمــون ايمــان ميــارَم وَقتــي تــو اُوج دَعــوا دِلــَـم ميـــگه بـِهـِـش بـِگــو دوسـِـت دارَمـــ .. مـَـن تـــو رو خيـــلي عاشِقـَــم پـِـسَر ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همونی که نبودن با تو یک نفس توی هر لحظه هراس منه سر عشقت تا به مرگ خودم راضی شدم آخه این مردن رها شدنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين بركه هم ... مثل من عاشق است!! وگرنه هر شب؛ عكس ماهش را، در آغوش نمى گرفت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای توتنگ ست ای سراپاخوب دلم برای توتنگ ست مثل تنگ غروب چ لحظه های غریبی ک بی تومیگذرند چ روزگارعجیبی ست بی توای محبوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم رنگ تمام آرزوهای منی غارتگرجان ومال و دنیای منی بی تونفس کشیدنم ممکن نیست ساده بگویم که همه دنیای منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منکــ از کوی توبیرون نرود پای خیالمــ چ برانی چ بخوانی چ به اوجم برسانی چ به خاکم بکشانی دارمت دوست به قدری که خدامیداند. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــن، بــی تــو زنـدم ولـی یـــه زنــدهـ بــــه گـــور :)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهـی... هیــــــچ نـــــدارم بــــرایـــت بنـــویـــسم و بــگــویــم خـــودت بـــایــد بــــاشــی ... تـــــا ... بـخوانی و بشنوی از نگاهمـــ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس بودنت قشنگ ترین حس دنیــــــاست تو کـه باشی ... هر روز را .. نــــــــــــــــــه ! هر ثانیه را عشـــــق است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانند جمع مکسر بی قانونم..... برای فهمیدنم باید حفظم کنی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ڪـــــاش صــداے بعضـــے آدمــا رو میــشد بوســـید…! مخصـوصــــــا وقتــیڪــــہ اسمــتــــــــــ رو صــدا میـــــزنــنـــد….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی تو اوج بی حوصلگیشو کلافگیش وقتی صداش میکنی بگه جانم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بی صدا نگاهت میکنم مرا ببخش برای این نگاه های پنهانی شاید اگر بغضم فرو نشیند صدایت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار هم بودن تمام زندگی نــــــیست!!! زندگی معنای قشنگــــــتری هم دارد!!! همین که بخاطر اینکه نیازاریش کنار میکشی، شاید زیبا ترین لحظه زندگی باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـاشقانه ای کوتـاه" به زنـدگیِ با تـــو مشغــولم زیــرِ ایـن سقفـــِ تکــ نـفــره جــوری که از تــصور خــدا هم دور مـانـــده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرپیش ادعای شما خم نمی کنم هیچ اعتنا به خوف جهنم نمی کنم مردم اسیر خواهش خویشند چون شما هرگز ازین شکایت خود کم نمی کنم گفتند ترک عشق وگنه رمز زندگیست آنرا خدا نیارد واین هم نمی کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واســه هــِـزارُميــن بــار بــه عِشقِمــون ايمــان ميــارَم وَقتــي تــو اُوج دَعــوا دِلــَـم ميـــگه بـِهـِـش بـِگــو دوسـِـت دارَمـــ .. مـَـن تـــو رو خيـــلي عاشِقـَــم پـِـسَر ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همونی که نبودن با تو یک نفس توی هر لحظه هراس منه سر عشقت تا به مرگ خودم راضی شدم آخه این مردن رها شدنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين بركه هم ... مثل من عاشق است!! وگرنه هر شب؛ عكس ماهش را، در آغوش نمى گرفت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای توتنگ ست ای سراپاخوب دلم برای توتنگ ست مثل تنگ غروب چ لحظه های غریبی ک بی تومیگذرند چ روزگارعجیبی ست بی توای محبوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم رنگ تمام آرزوهای منی غارتگرجان ومال و دنیای منی بی تونفس کشیدنم ممکن نیست ساده بگویم که همه دنیای منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منکــ از کوی توبیرون نرود پای خیالمــ چ برانی چ بخوانی چ به اوجم برسانی چ به خاکم بکشانی دارمت دوست به قدری که خدامیداند. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــن، بــی تــو زنـدم ولـی یـــه زنــدهـ بــــه گـــور :)