بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويند:زندگيت راپاي يك نفرنريز...كاش ميدانستندك تويك نفرنيستي تويك دنيايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست که یه نفر احساست رو بفهمه بدون اینکه بخوای به زور بهش حالی کنی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز دوستم میگه روز سه پنج ارت مبارک خو عزیزم وقتی بلد نیستی تلفظ کنی  تبریک نگی شیک تری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توماه رادوست داری....من...ماهاست تورا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه طبق ِ مُد دوستت دارم نه به حکم سنت! همه چیز بنا بر فطرت است “خوب ها” دوست داشتنی اند مثل ” تـــو “​

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تــــو چه پنهان ، گاهی آنقدر خواستنی می شوی که شروع می کنم به شمارش تــک تــک ثانیه ها برای یک بار دیگر رسیدن ، به تـــــــــــو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا.... خيلے حسودے   به کجات بر ميخورد    منم دنياے يکے باشم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به رخ تمام شقایقها میکشم و میگویم: تا رفیق هست زندگی باید کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرنی زن به همین جیزاست.دوست دارد دنیای عشقش باشه و عشقش تنها برای او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تو بن بست زندگی همه برمیگردن سراغ عشق اولشون!اما چه سخته اون روزی که عشق اولت رفته باشه سراغ عشق اولش...! فرستنده:ل...ی...ل...ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمم داره یادم میره  چون توصدام نمیکنی  حالا که عاشقت شدم  تواعتنا نمیکنی...  تنهاییمو باور کنو بدون که عاشقت منم  چشمای خیسمو ببین  بیتو چقد زود ممیشکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنگی نفست رو  ننداز گردن آلودگی هوا  ببین دلت کجا گیر کرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی فرش دل من جوهری ازعشق تو ریخت امدم پاک کنم رنگ عشق تورابدتر شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو تموم گلبرگ ها نوشتم دوستت دارم . . . ولی تو مثله بز خوردیشون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگویید خدا تنهاست، دلخوشم به اینکه با "خدا " هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺎﻝ ﻗﺼّﻪ ﯼ ِ ﺑﭽّﻪ ﮔﯽ ﻫﺎ ﺳﺖ … ﺩﻧﯿﺎﯼ ِ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﺎ … ﭘﺮ ﺍﺯ ﺯﺧﻢ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﯼ ﺑﯽ ﺍﻧﺘﻬﺎ$$$

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويند:زندگيت راپاي يك نفرنريز...كاش ميدانستندك تويك نفرنيستي تويك دنيايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست که یه نفر احساست رو بفهمه بدون اینکه بخوای به زور بهش حالی کنی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز دوستم میگه روز سه پنج ارت مبارک خو عزیزم وقتی بلد نیستی تلفظ کنی  تبریک نگی شیک تری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توماه رادوست داری....من...ماهاست تورا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه طبق ِ مُد دوستت دارم نه به حکم سنت! همه چیز بنا بر فطرت است “خوب ها” دوست داشتنی اند مثل ” تـــو “​

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تــــو چه پنهان ، گاهی آنقدر خواستنی می شوی که شروع می کنم به شمارش تــک تــک ثانیه ها برای یک بار دیگر رسیدن ، به تـــــــــــو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا.... خيلے حسودے   به کجات بر ميخورد    منم دنياے يکے باشم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به رخ تمام شقایقها میکشم و میگویم: تا رفیق هست زندگی باید کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرنی زن به همین جیزاست.دوست دارد دنیای عشقش باشه و عشقش تنها برای او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تو بن بست زندگی همه برمیگردن سراغ عشق اولشون!اما چه سخته اون روزی که عشق اولت رفته باشه سراغ عشق اولش...! فرستنده:ل...ی...ل...ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمم داره یادم میره  چون توصدام نمیکنی  حالا که عاشقت شدم  تواعتنا نمیکنی...  تنهاییمو باور کنو بدون که عاشقت منم  چشمای خیسمو ببین  بیتو چقد زود ممیشکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنگی نفست رو  ننداز گردن آلودگی هوا  ببین دلت کجا گیر کرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی فرش دل من جوهری ازعشق تو ریخت امدم پاک کنم رنگ عشق تورابدتر شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو تموم گلبرگ ها نوشتم دوستت دارم . . . ولی تو مثله بز خوردیشون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگویید خدا تنهاست، دلخوشم به اینکه با "خدا " هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺎﻝ ﻗﺼّﻪ ﯼ ِ ﺑﭽّﻪ ﮔﯽ ﻫﺎ ﺳﺖ … ﺩﻧﯿﺎﯼ ِ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﺎ … ﭘﺮ ﺍﺯ ﺯﺧﻢ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﯼ ﺑﯽ ﺍﻧﺘﻬﺎ$$$