بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین امشب از غصه ها میمیرم انتقام خومو از دو تامون میگیرم دیگه از دسته تو هم کاری بر نیاد باید آروم بگیرم / مثل نور یه شهاب کوچیک رد میشم از تو چشات باز دوباره میفتم از چشات بی صدا می میرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا مثل بازی گل یا پوچ میمونه ..... با تو گل بی تو پوچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انواع چیپس چیتوز: ۱- ساده مثل دلت ۲- نمکی مثل اشکات ۳- سرکه ای مثل حرفات ۴- فلفلی مثل چشمات ۵- گوجه ای مثل لبهات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Love is Hard and Will Always be , But Remember Somebody Loves you and that one is ME

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی داری فکر می کنی که من دارم فکر می کنم که تو داری فکر می کنی که من به چی فکر میکنم دلم می خواد که فکر کنی که من به تو فکر میکنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

When ever I miss you ... I wont Look for you in my dreams.. or try to hear you voice in your messages ... i just put my right hand across my chest and ill feel you ..... MISS YOU

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

&&&&&&( )&&&&&& این ساعت مچیمه ، عقربه هاشو برداشتم تا نفمم چند ساعت ندیدمت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

&&&&&&( < )&&&&&& با هر تیک به یادت میفتم و با تاک دلتنگ میشم . تیک تاک تیک تاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو ترجمه کن ( <.P/I> uw9 ) . . نفهمیدی ؟ نوشتم ( دوست دارم ) دقت کن . حالا که نفهمیدی اصلا با تو نبودم ... !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دنیا رو خدایش به خاطر خدایی که تو را خلق کرد دوست دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارسال با او زیر باران راه می رفتم.......امسال راه رفتن او را با دیگری در زیر باران اشکهایم دیدم....شاید باران پارسال اشکهای فرد دیگری بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی دلت لبریز غم بود ، گذرت بر مزار کهنه ام بود بگو این بی نصیب خفته در خاک یه روزی عاشق و دیوانم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل رفاقت ، دل به تو کرده عادت برات دعا میکنم ، اینه رسم رفاقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری با غم عشقت نشستم ... به تو پیوستم و از خود گسستم ... و لیکن سر نوشتم این سه حر ف بود ... تو را دیدم ، پرستیدم ، شکستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامی با اشک ، اشکی چون شمع ، شمعی چون نور ، نوری چون ماه ، ماهی چون تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برسرمی خانه آمدم نیامدی / بر ره و رهواره آمدم نیامدی آمدم بودی ولی نیامد صدایی ز تو / حس کردم عشق رادرکنارم با بوی تو

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین امشب از غصه ها میمیرم انتقام خومو از دو تامون میگیرم دیگه از دسته تو هم کاری بر نیاد باید آروم بگیرم / مثل نور یه شهاب کوچیک رد میشم از تو چشات باز دوباره میفتم از چشات بی صدا می میرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا مثل بازی گل یا پوچ میمونه ..... با تو گل بی تو پوچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انواع چیپس چیتوز: ۱- ساده مثل دلت ۲- نمکی مثل اشکات ۳- سرکه ای مثل حرفات ۴- فلفلی مثل چشمات ۵- گوجه ای مثل لبهات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Love is Hard and Will Always be , But Remember Somebody Loves you and that one is ME

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی داری فکر می کنی که من دارم فکر می کنم که تو داری فکر می کنی که من به چی فکر میکنم دلم می خواد که فکر کنی که من به تو فکر میکنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

When ever I miss you ... I wont Look for you in my dreams.. or try to hear you voice in your messages ... i just put my right hand across my chest and ill feel you ..... MISS YOU

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

&&&&&&( )&&&&&& این ساعت مچیمه ، عقربه هاشو برداشتم تا نفمم چند ساعت ندیدمت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

&&&&&&( < )&&&&&& با هر تیک به یادت میفتم و با تاک دلتنگ میشم . تیک تاک تیک تاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو ترجمه کن ( <.P/I> uw9 ) . . نفهمیدی ؟ نوشتم ( دوست دارم ) دقت کن . حالا که نفهمیدی اصلا با تو نبودم ... !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دنیا رو خدایش به خاطر خدایی که تو را خلق کرد دوست دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارسال با او زیر باران راه می رفتم.......امسال راه رفتن او را با دیگری در زیر باران اشکهایم دیدم....شاید باران پارسال اشکهای فرد دیگری بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی دلت لبریز غم بود ، گذرت بر مزار کهنه ام بود بگو این بی نصیب خفته در خاک یه روزی عاشق و دیوانم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل رفاقت ، دل به تو کرده عادت برات دعا میکنم ، اینه رسم رفاقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری با غم عشقت نشستم ... به تو پیوستم و از خود گسستم ... و لیکن سر نوشتم این سه حر ف بود ... تو را دیدم ، پرستیدم ، شکستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامی با اشک ، اشکی چون شمع ، شمعی چون نور ، نوری چون ماه ، ماهی چون تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برسرمی خانه آمدم نیامدی / بر ره و رهواره آمدم نیامدی آمدم بودی ولی نیامد صدایی ز تو / حس کردم عشق رادرکنارم با بوی تو