بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاريست كه من طالب رخسار توام / فكر من باش كه در اين شهر گرفتار توام/ گفته بودى كه طبيب دل بيمار منى / پس طبيب دل من باش كه بيمار توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلبلى نيستم كه بر هر شاخه اى غوغا كنم/ شمع هستم ميسوزم و جان را فدايت ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفيق مثل كفش ميمونه و رفاقت مثل جاده ! چقدر سخته وسط جاده بفهمى پابرهنه اى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه مثل خون تو رگهام باشي واسه ديدنت هزار بار خودزني ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سراغ من اگرمی آیید نرم و آهسته بیایید. ترسم که ترک بردارد ، چینی نازک تنهایی من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازعذاب بي توبودن درسكوت خود خرابم/دوري ازصورت ماهت هرنفس ميده عذابم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزو دارم بهاران مال تو،شاخه هاى ياس خندان مال تو،گرچه درويشان تهى دستند ولى،ساده بودنهاى ياران مال تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنين تر زتو كس نيست كه يادش بكنم سر و دل عاشق يك ناز نگاهش بكنم . تا زمين هست وزمان هست بگويم که گلم ،تو عزيزى و عزيزان بفدايت بكنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زنداني گفتن ازتو تنهاتر كيست؟ گفت:كسي كه دلش زنداني ديگريست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درهوايم هوسي نيست بجز ديدن تو؛توگل ياسي ومن تشنه بوييدن تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی رو به عرش کبریا کردم”خودم رااز غم دنیا رها کردم ”نداآمد بگو آنچه نیاز توست”برایت بهترینها را دعا کردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام سلامي خالصانه ارادتي مخلصانه بوسه هاي جانانه بر لباني مستانه به طور مخفیانه خیلی خیلی مهربانه پذیراباش ازمن دیوانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانت که مال من باشد . هیچکس مرا دست کم نمی گیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه چشمام تو رو خواست قول میدم چشمامو ببندم، اگه زبونم تو روخواست قول میدم گازش بگیرم،اما اگه دلم تو رو خواست چه کار کنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع و پروانه و بلبل همه جمعند، بی رحم بیا رحم به تنهایی من کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماره تو روی‎ دلم‎ دایورت‎ کردی‎؛ خیالی‎ نیست‎؛ حداقل‎ از ویبره‎ درش‎ بیار که‎ اینقدر‎ دلم‎ نلرزه‎ با‎ مرام‎

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاريست كه من طالب رخسار توام / فكر من باش كه در اين شهر گرفتار توام/ گفته بودى كه طبيب دل بيمار منى / پس طبيب دل من باش كه بيمار توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلبلى نيستم كه بر هر شاخه اى غوغا كنم/ شمع هستم ميسوزم و جان را فدايت ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفيق مثل كفش ميمونه و رفاقت مثل جاده ! چقدر سخته وسط جاده بفهمى پابرهنه اى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه مثل خون تو رگهام باشي واسه ديدنت هزار بار خودزني ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سراغ من اگرمی آیید نرم و آهسته بیایید. ترسم که ترک بردارد ، چینی نازک تنهایی من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازعذاب بي توبودن درسكوت خود خرابم/دوري ازصورت ماهت هرنفس ميده عذابم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزو دارم بهاران مال تو،شاخه هاى ياس خندان مال تو،گرچه درويشان تهى دستند ولى،ساده بودنهاى ياران مال تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنين تر زتو كس نيست كه يادش بكنم سر و دل عاشق يك ناز نگاهش بكنم . تا زمين هست وزمان هست بگويم که گلم ،تو عزيزى و عزيزان بفدايت بكنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زنداني گفتن ازتو تنهاتر كيست؟ گفت:كسي كه دلش زنداني ديگريست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درهوايم هوسي نيست بجز ديدن تو؛توگل ياسي ومن تشنه بوييدن تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی رو به عرش کبریا کردم”خودم رااز غم دنیا رها کردم ”نداآمد بگو آنچه نیاز توست”برایت بهترینها را دعا کردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام سلامي خالصانه ارادتي مخلصانه بوسه هاي جانانه بر لباني مستانه به طور مخفیانه خیلی خیلی مهربانه پذیراباش ازمن دیوانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانت که مال من باشد . هیچکس مرا دست کم نمی گیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه چشمام تو رو خواست قول میدم چشمامو ببندم، اگه زبونم تو روخواست قول میدم گازش بگیرم،اما اگه دلم تو رو خواست چه کار کنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع و پروانه و بلبل همه جمعند، بی رحم بیا رحم به تنهایی من کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماره تو روی‎ دلم‎ دایورت‎ کردی‎؛ خیالی‎ نیست‎؛ حداقل‎ از ویبره‎ درش‎ بیار که‎ اینقدر‎ دلم‎ نلرزه‎ با‎ مرام‎