بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرجانی، تو درجانی تو مروارید غلطانی / اگر قلبم صدف باشد میان آن تو پنهانى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه نصف دنيا رو بهم بدن قبول نميكنم، آخه ميترسم تو توى نصف ديگه باشى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادقانه ، بى بهانه، تا قيامت، بى نهايت، من فدايت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوشبختم كه دستانم بوى تو را ميدهد هنوز ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنيدم قصابى محله تون رو دزد برده؛ sms دادم ببينم جيگر منو نبرده باشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب و روز ميبارم ... تو فقط رنگين كمان لحظه هايم باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس كرده ام خوب نباشم، شايد حالم را بپرسى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تماخيم يليخ يليخ زور نزن از چپ بخون جيگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قصر شاهى تو واسه من جايى نداره، كلبه خاكى من قابل تو رو نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شال و كلاه ميبافم با خيالت... تا در سرماى نبودنت يخ نبندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب بودم سخن عشق تو بيدارم كرد/ بيخود بودم عطش عشق تو هوشيارم كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دارويى كه دو خاصيت متضاد داره چشماى قشنگته كه هم آرومم ميكنه هم داغون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت دلتنگ ميشم، ميام پشت قلبت هى در ميزنم؛ پس هر وقت قلبت ميزنه بدون دلم برات تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارانه دستانت را قطع نكن؛ من زير خط فقر محبت هايت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت عشق؛ زمانى كه آن را نثار ميكنيد بيشتر از زمانى است كه دريافتش ميكنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواشناسى اعلام كرد: برف بى موقع باعث يخ زدن گل ها شده؛ sms دادم ببينم گل من حالش چطوره؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرجانی، تو درجانی تو مروارید غلطانی / اگر قلبم صدف باشد میان آن تو پنهانى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه نصف دنيا رو بهم بدن قبول نميكنم، آخه ميترسم تو توى نصف ديگه باشى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادقانه ، بى بهانه، تا قيامت، بى نهايت، من فدايت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوشبختم كه دستانم بوى تو را ميدهد هنوز ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنيدم قصابى محله تون رو دزد برده؛ sms دادم ببينم جيگر منو نبرده باشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب و روز ميبارم ... تو فقط رنگين كمان لحظه هايم باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس كرده ام خوب نباشم، شايد حالم را بپرسى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تماخيم يليخ يليخ زور نزن از چپ بخون جيگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قصر شاهى تو واسه من جايى نداره، كلبه خاكى من قابل تو رو نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شال و كلاه ميبافم با خيالت... تا در سرماى نبودنت يخ نبندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب بودم سخن عشق تو بيدارم كرد/ بيخود بودم عطش عشق تو هوشيارم كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دارويى كه دو خاصيت متضاد داره چشماى قشنگته كه هم آرومم ميكنه هم داغون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت دلتنگ ميشم، ميام پشت قلبت هى در ميزنم؛ پس هر وقت قلبت ميزنه بدون دلم برات تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارانه دستانت را قطع نكن؛ من زير خط فقر محبت هايت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت عشق؛ زمانى كه آن را نثار ميكنيد بيشتر از زمانى است كه دريافتش ميكنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواشناسى اعلام كرد: برف بى موقع باعث يخ زدن گل ها شده؛ sms دادم ببينم گل من حالش چطوره؟