بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رفع دلتنگی های دلم  چه دارویی بهتر از  قرص صورت ماهت ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــواے تـــو...  بــــے هـــوا مــے آیـــد و دلـتـنـگ مـیــکـنـــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـمـی‌دانم تــا کـی دوســـتم داری هـــرجـا کـه بـاشد بــاشد هــرجـا تــمام شد اسـمش را مـی‌گـذارم ففآخــر خــط مـن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توانم بپرسم... چه عطری میزنی...؟ بوی خوشبختی میدهی انگار..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من راضی ام به همین گاهی بودن هایت که گاه هستی و گاه می روی اما زندگی می بخشی...❤❤❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندیدی و با خنده هایت شهر دلم تسخیر شد لبخند معروف ژکوند با خنده هات تحقیر شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که در آغوش میگیرمت، عطر شانه هایت و چشمانت عجیب بوی ماندن میدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شناسنامه را بیخیال محل تولد من قلب پر محبت توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به فکرم بودی همه جا و هر لحظه همدمم بودی در چشمانت خیره میشدم و میگفتم: کاش تو همیشه در کنارم بودی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب از سرم گذشته، فریاد میزنم: ( دوستت دارم ) و < تو > آرام و خونسرد، به ترکیدن حباب ها  میخندی !!!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس دارم وقتے کہ چشماتو میبندے با من بہ درداے این دنیا میخندے آروم میشم بگے از غمات دل کندے +بیا بھم بگیم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم را به رویا تسلیم می کنم .... همانگونه که به  < تو > تسلیم کردم .... در آن غروب یا سپیده دم... که انگار همین دیروز بود ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از حرف ها را.. قلب باید بگوید بعضی از حرف هارا چشم یا دست یا لب! "دوستت دارم" اما ادعای کمی نیست گفتنش را از تمام وجود خودت مایه بگذار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت لبهایت،  غافل گیر کدام بوسه می شود دیگر! وقتی هنوز،............ طعم شعرهای مرا می دهد؟!!!............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعت ندیدن "نگاهت" خسته ام... چگونه بشکنم ثانیه های سنگین دوریت را؟!!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چشمت را شعر میکنم چشمک میزنی قافیه بهم میریزد.. من که اصرار ندارم تو خودت مختاری یا بمان,یا که نرو یا نگه ت میدارم میتوان همه زندگی را در اغوش گرفت  کافیست تمام زندگی ات یکنفر باشد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رفع دلتنگی های دلم  چه دارویی بهتر از  قرص صورت ماهت ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــواے تـــو...  بــــے هـــوا مــے آیـــد و دلـتـنـگ مـیــکـنـــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـمـی‌دانم تــا کـی دوســـتم داری هـــرجـا کـه بـاشد بــاشد هــرجـا تــمام شد اسـمش را مـی‌گـذارم ففآخــر خــط مـن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توانم بپرسم... چه عطری میزنی...؟ بوی خوشبختی میدهی انگار..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من راضی ام به همین گاهی بودن هایت که گاه هستی و گاه می روی اما زندگی می بخشی...❤❤❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندیدی و با خنده هایت شهر دلم تسخیر شد لبخند معروف ژکوند با خنده هات تحقیر شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که در آغوش میگیرمت، عطر شانه هایت و چشمانت عجیب بوی ماندن میدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شناسنامه را بیخیال محل تولد من قلب پر محبت توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به فکرم بودی همه جا و هر لحظه همدمم بودی در چشمانت خیره میشدم و میگفتم: کاش تو همیشه در کنارم بودی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب از سرم گذشته، فریاد میزنم: ( دوستت دارم ) و < تو > آرام و خونسرد، به ترکیدن حباب ها  میخندی !!!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس دارم وقتے کہ چشماتو میبندے با من بہ درداے این دنیا میخندے آروم میشم بگے از غمات دل کندے +بیا بھم بگیم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم را به رویا تسلیم می کنم .... همانگونه که به  < تو > تسلیم کردم .... در آن غروب یا سپیده دم... که انگار همین دیروز بود ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از حرف ها را.. قلب باید بگوید بعضی از حرف هارا چشم یا دست یا لب! "دوستت دارم" اما ادعای کمی نیست گفتنش را از تمام وجود خودت مایه بگذار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت لبهایت،  غافل گیر کدام بوسه می شود دیگر! وقتی هنوز،............ طعم شعرهای مرا می دهد؟!!!............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعت ندیدن "نگاهت" خسته ام... چگونه بشکنم ثانیه های سنگین دوریت را؟!!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چشمت را شعر میکنم چشمک میزنی قافیه بهم میریزد.. من که اصرار ندارم تو خودت مختاری یا بمان,یا که نرو یا نگه ت میدارم میتوان همه زندگی را در اغوش گرفت  کافیست تمام زندگی ات یکنفر باشد.