بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوتاهترين فاصله براي گفتن دوستت دارم يك لبخنداست ، ميخندي يا بخندم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه شاخه کل برات میفرستم اول ازطرف خداوند که نگهدارد باشد دوم ازدلم که دوستت داره سوم ازطرف چشمانم که دیدارت را طلب میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين لحظاتم رابه پاي ساده ترين دقايق زندگيت ميدهم تا بداني که بيادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من . . . . . پیش تو عشق من . . . . خنده تو فکرمن . . . . چهره تو امیدمن . . . . . . نگاه تو جون من . . . . فدای تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست / هر چه آغاز ندارد نپذیرد انجام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد از عشق بسازم غزلى قابل تو / غزلى ناب و صميمانه به وزن دل تو دلى از جنس بهار که تقديم تو باد / سبز باشى و دلت خانه پاييز مباد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه؟ نمیشه؟ میخوای؟ نمیخوای بشه نشه بخوای نخوای دوستت دارم و به يادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آشیانه چشمام جای تو مونده خالی! من اینجا به یادتم تو اونجا در چه حالی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد / ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش تر از قالی کرمان غزلی ساخته ام / نخ به نخ زیر قدمهای تو انداخته ام من همان قالی پاخورده ی خاک آلودم / که رخم زیر قدمهای تو انداخته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بوسه بارانت کنم / جان خود را من به قربانت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در چهارديواري دنيا: عشق ابديست غم رفتنيست خاطره ماندنيست و از همه مهمتر: گيرنده اين اسمس دوست داشتنيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزويم بودنت @ خواهشم ديدنت @ عشقم داشتنت @ خورشيدم چشمانت @ دنيام نگاهت @ آهنگم صدايت @ زندگيم فدايت @ مرگم نداشتنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربونيات زياده كه هنوزخوب وصبوری / مثل يك حس قشنگي حتي وقتی خيلی دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلها امضاى خداوند در روى زمين هستند و بي شك تو زيباترين امضاى خدايى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتى اگه ديدن تو برام بشه غير محال مهم اينه دوستت دارم ، فاصله ها رو بى خيال...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوتاهترين فاصله براي گفتن دوستت دارم يك لبخنداست ، ميخندي يا بخندم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه شاخه کل برات میفرستم اول ازطرف خداوند که نگهدارد باشد دوم ازدلم که دوستت داره سوم ازطرف چشمانم که دیدارت را طلب میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين لحظاتم رابه پاي ساده ترين دقايق زندگيت ميدهم تا بداني که بيادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من . . . . . پیش تو عشق من . . . . خنده تو فکرمن . . . . چهره تو امیدمن . . . . . . نگاه تو جون من . . . . فدای تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست / هر چه آغاز ندارد نپذیرد انجام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد از عشق بسازم غزلى قابل تو / غزلى ناب و صميمانه به وزن دل تو دلى از جنس بهار که تقديم تو باد / سبز باشى و دلت خانه پاييز مباد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه؟ نمیشه؟ میخوای؟ نمیخوای بشه نشه بخوای نخوای دوستت دارم و به يادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آشیانه چشمام جای تو مونده خالی! من اینجا به یادتم تو اونجا در چه حالی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد / ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش تر از قالی کرمان غزلی ساخته ام / نخ به نخ زیر قدمهای تو انداخته ام من همان قالی پاخورده ی خاک آلودم / که رخم زیر قدمهای تو انداخته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بوسه بارانت کنم / جان خود را من به قربانت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در چهارديواري دنيا: عشق ابديست غم رفتنيست خاطره ماندنيست و از همه مهمتر: گيرنده اين اسمس دوست داشتنيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزويم بودنت @ خواهشم ديدنت @ عشقم داشتنت @ خورشيدم چشمانت @ دنيام نگاهت @ آهنگم صدايت @ زندگيم فدايت @ مرگم نداشتنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربونيات زياده كه هنوزخوب وصبوری / مثل يك حس قشنگي حتي وقتی خيلی دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلها امضاى خداوند در روى زمين هستند و بي شك تو زيباترين امضاى خدايى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتى اگه ديدن تو برام بشه غير محال مهم اينه دوستت دارم ، فاصله ها رو بى خيال...