بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـَـر کُجـــا هَستــی بــاش ... دِلِ مـَـن بــا دِلِ تــو خــواهـَـد مــانــد ... تقـــدیم بـه عشقــم :*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اسکناس نه با التماس نه باید خودش بیاید و دیوانه ات کند ان تلخ دلنشین ان شور بی شمار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نگو گلم ... من ; از سرنوشت گلبرگ های لای دفترت میترسم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین موسیقیدانان مردمی هستند که برای خاکسپاریم در اوج شلوغی سمفونی سکوت را اجرا میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش گفت فخرالدین اسد گرگانی اگر چه تلخ باشد فُرقت یار در او شیرین بُوَد امید دیدار خوش است اندوه تنهایی کشیدن اگر باشد امیدِ بازدیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ، در حسرت یافتنت تمام پس کوچه ها را زیر باران، قدم بزنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب از سرم گذشته ... فریاد می زنم: " دوستت دارم. " و تو ... آرام و خونسرد ... به ترکیدن حباب ها می خندی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی که بیتو بدنم سردو یخ زده ست کجایی که بیتو نفسی برای کشیدن نیست کجایی مگه نگفته بودی تااخرش باهات هستم  کجایی که الان بیتو دارم ذره ذره میسوزم  کجایی زندگیم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا !!تنها کسیه که میتونه درکت کنه بدون اینکه بخواد ازت بپرسه دقیقا چه مرگته!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای پای توکه می روی صدای پای مرگ که می اید دیگرچیزی رانمیشنوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

← ← ← ← ← .::. برگــــرכ .::. ← ← ← ← ← ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ قلبم ایستاـכهـ ــ ـ .. اینــ ـ .. شعرهــا شوكــ ـ .. ستــ ـ .. ┘◄ برگــرכ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو جاده ی خلوت باد لای موهام شعر خوندن های منو قربون صدقه های تو مگه خوشبختی به غیر از اینه؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغی كه پشت باورم گذاشت، آنقدر جهنم بود كه... كه هفت پشت، پیش و پسم، هیچ دوستت دارمی را باور نخواهد كرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﯿﮑﻨﻢ ... ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ... ﻣﻦ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اون گوشه ی دنیا ، به این گوشه رسیدم نگین دنیا قشنگه ، قشنگیشو ندیدم هنوز غم تو وجودم ، عذابه سینه سوزه نگین گریه رو بس کن ، نگین دنیا دو روزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دست در دستم نگذاشتی پا به پایم که نیامدی انصافا سر به سرم هم مگذار "چون قولش را به بیابان داده ام"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـَـر کُجـــا هَستــی بــاش ... دِلِ مـَـن بــا دِلِ تــو خــواهـَـد مــانــد ... تقـــدیم بـه عشقــم :*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اسکناس نه با التماس نه باید خودش بیاید و دیوانه ات کند ان تلخ دلنشین ان شور بی شمار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نگو گلم ... من ; از سرنوشت گلبرگ های لای دفترت میترسم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین موسیقیدانان مردمی هستند که برای خاکسپاریم در اوج شلوغی سمفونی سکوت را اجرا میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش گفت فخرالدین اسد گرگانی اگر چه تلخ باشد فُرقت یار در او شیرین بُوَد امید دیدار خوش است اندوه تنهایی کشیدن اگر باشد امیدِ بازدیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ، در حسرت یافتنت تمام پس کوچه ها را زیر باران، قدم بزنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب از سرم گذشته ... فریاد می زنم: " دوستت دارم. " و تو ... آرام و خونسرد ... به ترکیدن حباب ها می خندی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی که بیتو بدنم سردو یخ زده ست کجایی که بیتو نفسی برای کشیدن نیست کجایی مگه نگفته بودی تااخرش باهات هستم  کجایی که الان بیتو دارم ذره ذره میسوزم  کجایی زندگیم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا !!تنها کسیه که میتونه درکت کنه بدون اینکه بخواد ازت بپرسه دقیقا چه مرگته!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای پای توکه می روی صدای پای مرگ که می اید دیگرچیزی رانمیشنوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

← ← ← ← ← .::. برگــــرכ .::. ← ← ← ← ← ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ قلبم ایستاـכهـ ــ ـ .. اینــ ـ .. شعرهــا شوكــ ـ .. ستــ ـ .. ┘◄ برگــرכ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو جاده ی خلوت باد لای موهام شعر خوندن های منو قربون صدقه های تو مگه خوشبختی به غیر از اینه؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغی كه پشت باورم گذاشت، آنقدر جهنم بود كه... كه هفت پشت، پیش و پسم، هیچ دوستت دارمی را باور نخواهد كرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﯿﮑﻨﻢ ... ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ... ﻣﻦ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اون گوشه ی دنیا ، به این گوشه رسیدم نگین دنیا قشنگه ، قشنگیشو ندیدم هنوز غم تو وجودم ، عذابه سینه سوزه نگین گریه رو بس کن ، نگین دنیا دو روزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دست در دستم نگذاشتی پا به پایم که نیامدی انصافا سر به سرم هم مگذار "چون قولش را به بیابان داده ام"