بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسعت دوست داشتن هميشه گفتني نيست به وسعت تمام ناگفته هايم دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی رو دوست داری نه براش ستاره باش، نه آفتاب چون هر دو شون مهمون زود گذرند پس براش آسمون باش که همیشه بالای سرش باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاصدکی رسید ، خبری از تو نداشت پرپرش کردم تا عبرتی باشدبرای قاصدک فردا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضورت در قلبم مثل نفس کشیدن است ... آرام بی صدا اما همیشگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل ,تو ماهى / غم نخورى الهى / برات پيام نوشتم / نگى كه بى وفايى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه ی سر کبریت دلم برات تنگ شده ، کوچیکه ولی دنیا رو به آتیش میکشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

----------> . . . نوک این فلشو رو به قبله کن... به این قبله اسیرتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو جاده ی عشق ترمز دلت برید ، اصلا نگران نشو چون صاف میری تو دره ی قلبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آروم بشی صدا میشم / نفس بخوای هوا میشم / پناه بخوای خونه میشم / سر بذاری شونه میشم / تو جون بخواه فدات میشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمتو رو دستام مینویسم تا همیشه وقت دعا اولینو آخرین خواستم تو باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک آسمان ترانه صد بیت عاشقانه تقدیم به قلب پاکت این بهترین بهانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودنویس محبتم را از سیاهی شب پر میکنم و بر سپیدی صبح مینویسم به یادتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا همیشه ازمن دلگیر است میدونی چرا؟چون بزرگی دل تو را به رخ او میکشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کنم دست خودم نيست که يادت نکنم . خواستي گل نشوی تا به تو عادت نکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنای خوشبختی این است که در دنیا کسی هست که بی اعتنا به نتیجه، دوستت دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمغازه قلبـــ ــ ـم .. یاد تــو تنهـــا چیزیه کــِ روش نوشتـــم ” سوال نکنیـــد” فروشی نیستـــ ــ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسعت دوست داشتن هميشه گفتني نيست به وسعت تمام ناگفته هايم دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی رو دوست داری نه براش ستاره باش، نه آفتاب چون هر دو شون مهمون زود گذرند پس براش آسمون باش که همیشه بالای سرش باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاصدکی رسید ، خبری از تو نداشت پرپرش کردم تا عبرتی باشدبرای قاصدک فردا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضورت در قلبم مثل نفس کشیدن است ... آرام بی صدا اما همیشگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل ,تو ماهى / غم نخورى الهى / برات پيام نوشتم / نگى كه بى وفايى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه ی سر کبریت دلم برات تنگ شده ، کوچیکه ولی دنیا رو به آتیش میکشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

----------> . . . نوک این فلشو رو به قبله کن... به این قبله اسیرتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو جاده ی عشق ترمز دلت برید ، اصلا نگران نشو چون صاف میری تو دره ی قلبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آروم بشی صدا میشم / نفس بخوای هوا میشم / پناه بخوای خونه میشم / سر بذاری شونه میشم / تو جون بخواه فدات میشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمتو رو دستام مینویسم تا همیشه وقت دعا اولینو آخرین خواستم تو باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک آسمان ترانه صد بیت عاشقانه تقدیم به قلب پاکت این بهترین بهانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودنویس محبتم را از سیاهی شب پر میکنم و بر سپیدی صبح مینویسم به یادتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا همیشه ازمن دلگیر است میدونی چرا؟چون بزرگی دل تو را به رخ او میکشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کنم دست خودم نيست که يادت نکنم . خواستي گل نشوی تا به تو عادت نکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنای خوشبختی این است که در دنیا کسی هست که بی اعتنا به نتیجه، دوستت دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمغازه قلبـــ ــ ـم .. یاد تــو تنهـــا چیزیه کــِ روش نوشتـــم ” سوال نکنیـــد” فروشی نیستـــ ــ