بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

('ق"♥"ل"♥"ب"♥"م) ("فداي تو") همه رو فراموش ميكنه، جز تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گردورم زديدارت دليل بي وفايي نيست، وفا آن است که نامت را هميشه زير لب دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ورزیدن بدان معناست که سعادت خود را در گرو سعادت دیگری بدانیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عراق 8 سال جنگید تا اسیر گرفت . . . ما نجنگیده اسیرتیم با وفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما پیغام دوست داشتنمان را با دود آتش به هم میرسانیم / نمیدانم آن سو برای تو تکه چوبی هست؟ من اینجا جنگلی را به آتش کشیدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق فقط عشق لاتی ، عرقش با ابجو قاطی ، فکرنکن ما لاتیم ما فقطخاطر خواتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی با تمام تلخی ها و شیرینی ها میگذرد عشق ها می سوزند عاشقان میمیرند وفقط خاطره هاست به جا میماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا با موج خودشو تعریف می کنه آسمون با ستاره جنگل با درخت من خودوم با تو تعریف میکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بینمون این جاده======یا این کوه ها ۸۸۸۸۸۸۸ یا این جنگل YYYYYYY باشه هیچ فرقی نمی کنه بازم به فکرتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اگه یک نفر جزئي از خاطرات خوب زندگیت شد، برای بودنش ازش تشکر کن. ممنونم كه هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بوس باحال واست فرستادم اگه بوس محکم چسبید روی لبات و دردت گرفت با 110 اگه خون اومدبا 115 اگه آتیش گرفت با 125 اگه هم خوشت اومد بم پیام بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قديم نديما ميگفتن واسه كسى بمير كه واست تب كنه...! قديميا چه پر توقع بودن! من واست ميميرم حرفى نيست! اما خدا نكنه تو تب كنى...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکيه نکن بر عصاي تنهاييت شانه هايم را خدا براي تو آفريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرکسی رادوست داری به او بگو زیرا قلب ها معلولا با کلماتی که ناگفته میماند میشکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو زیر باران هر چقدر می توانی..... قطرات باران را در دست بگیر..... هر قدر نتوانستی بگیری..... اونقدر دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربونيات زياده که هنوز خوب و صبوري مثل يک حس قشنگي حتي وقتي خيلي دوري.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

('ق"♥"ل"♥"ب"♥"م) ("فداي تو") همه رو فراموش ميكنه، جز تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گردورم زديدارت دليل بي وفايي نيست، وفا آن است که نامت را هميشه زير لب دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ورزیدن بدان معناست که سعادت خود را در گرو سعادت دیگری بدانیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عراق 8 سال جنگید تا اسیر گرفت . . . ما نجنگیده اسیرتیم با وفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما پیغام دوست داشتنمان را با دود آتش به هم میرسانیم / نمیدانم آن سو برای تو تکه چوبی هست؟ من اینجا جنگلی را به آتش کشیدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق فقط عشق لاتی ، عرقش با ابجو قاطی ، فکرنکن ما لاتیم ما فقطخاطر خواتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی با تمام تلخی ها و شیرینی ها میگذرد عشق ها می سوزند عاشقان میمیرند وفقط خاطره هاست به جا میماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا با موج خودشو تعریف می کنه آسمون با ستاره جنگل با درخت من خودوم با تو تعریف میکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بینمون این جاده======یا این کوه ها ۸۸۸۸۸۸۸ یا این جنگل YYYYYYY باشه هیچ فرقی نمی کنه بازم به فکرتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اگه یک نفر جزئي از خاطرات خوب زندگیت شد، برای بودنش ازش تشکر کن. ممنونم كه هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بوس باحال واست فرستادم اگه بوس محکم چسبید روی لبات و دردت گرفت با 110 اگه خون اومدبا 115 اگه آتیش گرفت با 125 اگه هم خوشت اومد بم پیام بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قديم نديما ميگفتن واسه كسى بمير كه واست تب كنه...! قديميا چه پر توقع بودن! من واست ميميرم حرفى نيست! اما خدا نكنه تو تب كنى...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکيه نکن بر عصاي تنهاييت شانه هايم را خدا براي تو آفريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرکسی رادوست داری به او بگو زیرا قلب ها معلولا با کلماتی که ناگفته میماند میشکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو زیر باران هر چقدر می توانی..... قطرات باران را در دست بگیر..... هر قدر نتوانستی بگیری..... اونقدر دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربونيات زياده که هنوز خوب و صبوري مثل يک حس قشنگي حتي وقتي خيلي دوري.