بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فريادها را همه ميشنوند هنر واقعي شنيدن صداي سکوت است. بيصدا به يادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي بايد آرامش كسي را فرو ريخت ، تنها براي اينكه بفهمد تنها نيست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه هاي دنيا تو را از يادم نخواهد برد من تو را در قلبم دارم نه در دنيا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمال ، جنوب ، شرق ، یا غرب فرقی نداره ، من تو را به هر جهت دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مغازه قلبم یاد تو تنها چیزیه که روش نوشتم \"سوال نکنید\" فروشی نیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یواشکی یه سلام\" یواشکی یه پیام\" یواشکی چند کلام\" دوستت دارم با مرام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر نکن تو دنیا تنهایی بلکه فکر کن یه تنهاست که تو براش یه دنیایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این تیر «---------< بخوره به قلب کسی که قدر گلی مثل تو رو ندونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست یادم دادی یادت باشم؟ حالا یادت باشه یادت نره به یادتم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا میفهمی ، و همین ساده ترین قصه ي یك انسان است ، من تو را نابترین شعر زمان میدانم و تو هم میدانی تا ابد در دل من میمانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلهاي بهشت سايبانت يک دسته ستاره ارمغانت يک باغ پر از گلهاي نرگس تقديم به قلب مهربانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که ازدوری تو تموم میشه تحملم ، توی دلم داد میزنم خیلی دوست دارم گلم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا ای بهترین درمان قلبم.مداوا کن غم پنهان قلبم. قسم برخالق دلهای عاشق. تو هستی آخرین سلطان قلبم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب تو قلب منه دوری تو درد منه خوشی من بودن تو نبودنت مرگ منه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرارمان فصل انگور...... شراب که شدم........ بیا...... تو جام بیاور...... من جان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام به اون عزیزی که، فاصله ها باهاش دارم / تو دفتر خاطره هام، خاطره ها باهاش دارم / آرزوی دیدن اون، صورت زیباشو دارم / آخر حرفمم اینه هرجا باشه دوسش دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فريادها را همه ميشنوند هنر واقعي شنيدن صداي سکوت است. بيصدا به يادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي بايد آرامش كسي را فرو ريخت ، تنها براي اينكه بفهمد تنها نيست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه هاي دنيا تو را از يادم نخواهد برد من تو را در قلبم دارم نه در دنيا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمال ، جنوب ، شرق ، یا غرب فرقی نداره ، من تو را به هر جهت دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مغازه قلبم یاد تو تنها چیزیه که روش نوشتم \"سوال نکنید\" فروشی نیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یواشکی یه سلام\" یواشکی یه پیام\" یواشکی چند کلام\" دوستت دارم با مرام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر نکن تو دنیا تنهایی بلکه فکر کن یه تنهاست که تو براش یه دنیایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این تیر «---------< بخوره به قلب کسی که قدر گلی مثل تو رو ندونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست یادم دادی یادت باشم؟ حالا یادت باشه یادت نره به یادتم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا میفهمی ، و همین ساده ترین قصه ي یك انسان است ، من تو را نابترین شعر زمان میدانم و تو هم میدانی تا ابد در دل من میمانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلهاي بهشت سايبانت يک دسته ستاره ارمغانت يک باغ پر از گلهاي نرگس تقديم به قلب مهربانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که ازدوری تو تموم میشه تحملم ، توی دلم داد میزنم خیلی دوست دارم گلم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا ای بهترین درمان قلبم.مداوا کن غم پنهان قلبم. قسم برخالق دلهای عاشق. تو هستی آخرین سلطان قلبم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب تو قلب منه دوری تو درد منه خوشی من بودن تو نبودنت مرگ منه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرارمان فصل انگور...... شراب که شدم........ بیا...... تو جام بیاور...... من جان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام به اون عزیزی که، فاصله ها باهاش دارم / تو دفتر خاطره هام، خاطره ها باهاش دارم / آرزوی دیدن اون، صورت زیباشو دارم / آخر حرفمم اینه هرجا باشه دوسش دارم