بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من که دلم چون غروب پاییز است،صدای گرم تو از دور هم دل انگیز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باخیال تو بسر بردن اگر هست گناه ، با خبر باش که من غرق گناهم هر شب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی اگه یه روز پادشاه بشم بزرگترین آرزوم چیه؟ میخوام تو بشی تاج سرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس که نفس به یاد عشق تو زدم یاد تو به جای نفسم می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون خیالت همه شب مونس و دمساز من است شرم دارم شکایت کنم از تنهایی خویش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وخداوند اشک را آفرید تا سرزمین عشق آتش نگیرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شهرداری واحد سد معبر مزاحمتون میشم ، ببخشید مهربونیتون سد راه دلمون شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتم اشک بودم درون چشمانت متولد میشدم رو گونه هایت زندگی میکردم و زیر پایت میمردم تا بدانی چقدر دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اگه یک دوست جزئي از خاطرات خوب زندگیت شد، برای بودنش ازش تشکر کن. "متشكرم كه هستي"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوارها هم عاشق میشوند ، یادگاری ننویسید اگر قصد برگشتن ندارید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياد،عطر تو را مياورد از آن دور دستى كه خيالم آنجاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان عشقت به جانم آتش افروخت كه تا صبح قيامت بايدم سوخت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوری پایان عشق نیست لطیف ترین غم دنیاست! ازم دوری ولی در قلبمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای رفیق خوبم آهای حس غرورم هنوز برات میمیرم اگرچه خیلی دورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پیام عاشقانه ات بهم میرسه خیلی خوشحال میشم ولی این خوشحالی زیاد طول نمی کشه چون فکر اینکه کی اینو برات فرستاده دیوونه ام میکنه!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را دوست دارم بدون این که علتش رابدانم - محبتی که علت داشته باشه یا احترام است یا ریا.......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من که دلم چون غروب پاییز است،صدای گرم تو از دور هم دل انگیز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باخیال تو بسر بردن اگر هست گناه ، با خبر باش که من غرق گناهم هر شب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی اگه یه روز پادشاه بشم بزرگترین آرزوم چیه؟ میخوام تو بشی تاج سرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس که نفس به یاد عشق تو زدم یاد تو به جای نفسم می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون خیالت همه شب مونس و دمساز من است شرم دارم شکایت کنم از تنهایی خویش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وخداوند اشک را آفرید تا سرزمین عشق آتش نگیرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شهرداری واحد سد معبر مزاحمتون میشم ، ببخشید مهربونیتون سد راه دلمون شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتم اشک بودم درون چشمانت متولد میشدم رو گونه هایت زندگی میکردم و زیر پایت میمردم تا بدانی چقدر دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اگه یک دوست جزئي از خاطرات خوب زندگیت شد، برای بودنش ازش تشکر کن. "متشكرم كه هستي"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوارها هم عاشق میشوند ، یادگاری ننویسید اگر قصد برگشتن ندارید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياد،عطر تو را مياورد از آن دور دستى كه خيالم آنجاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان عشقت به جانم آتش افروخت كه تا صبح قيامت بايدم سوخت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوری پایان عشق نیست لطیف ترین غم دنیاست! ازم دوری ولی در قلبمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای رفیق خوبم آهای حس غرورم هنوز برات میمیرم اگرچه خیلی دورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پیام عاشقانه ات بهم میرسه خیلی خوشحال میشم ولی این خوشحالی زیاد طول نمی کشه چون فکر اینکه کی اینو برات فرستاده دیوونه ام میکنه!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را دوست دارم بدون این که علتش رابدانم - محبتی که علت داشته باشه یا احترام است یا ریا.......