بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهرمن رو به زوال است تو باید باشی / دل من زیر سوال است تو باید باشی /فال حافظ زدم آن رند غزل خوان میگفت / زندگی بی تو محال است تو باید باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمريست شبانه روز لبهايت را... لب باز نكن، هنوز لبهايت را... نه،سير نميشوم به چندين بوسه بر روي لبم بدوز لبهايت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم نفستو خیلی میخواد،اگه نفست نفسمو نخواد نفسم برای نفست بند میاد پس نفستو با نفسم یکی کن که نفست برای نفسم نفس نفس بزنه نفسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم \"د ی د ا ر \" تو اگر بی من و دلتنگ منی یک به یک فاصله ها را بردار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی ساحل سرخ دلت اسم کسی رو حک نکن _ به اینکه من دوست دارم یه لحظه شک نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دیدی از قلبت دود بلند شده نترس چون منم که معتاد محبتت شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که باورت داره ، همیشه یک قدم جلوتر از کسیه که دوستت داره .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی وقتی قشنگه که در کتاب قانون آن اصل معرفت ماده محبت و تبصره عشق نوشته شده باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران تا همیشه نم نمک بروی شیشه مینویسه تا بدونی مهربونیت پاک نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام فکر کردی اس جدیده؟ یا فکر کردی کارت دارم؟ نه بابا خواستم بگم دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد باش كه از شادي تو دلشادم، تا تو شادي زغم هر دوجهان آزادم، لذت زندگي ام همه خرسندي توست، بي وفايم گر وفايت برود از يادم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نكند يوسف عمرم رود از مصر خيالت ، باز آواره ي تنهايي چاهم بكني!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام فردا نگاهت را برايم پست كن / يك بغل حال و هوايت را برايم پست كن / گوشم از آواز غمگين سكوت شب پراست / لطفا آن لحن صدايت را برايم پست كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيمار عشق توست پرستوى روح من ، از اين مريض خسته عيادت نميكنى ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب است و یاد تو مرا پر از ترانه میکند .چه کرده ای که دل تو را چنین بهانه میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به تنها صدف دریای دلم که به بیکرانگی اقیانوس عشق دلتنگشم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهرمن رو به زوال است تو باید باشی / دل من زیر سوال است تو باید باشی /فال حافظ زدم آن رند غزل خوان میگفت / زندگی بی تو محال است تو باید باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمريست شبانه روز لبهايت را... لب باز نكن، هنوز لبهايت را... نه،سير نميشوم به چندين بوسه بر روي لبم بدوز لبهايت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم نفستو خیلی میخواد،اگه نفست نفسمو نخواد نفسم برای نفست بند میاد پس نفستو با نفسم یکی کن که نفست برای نفسم نفس نفس بزنه نفسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم \"د ی د ا ر \" تو اگر بی من و دلتنگ منی یک به یک فاصله ها را بردار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی ساحل سرخ دلت اسم کسی رو حک نکن _ به اینکه من دوست دارم یه لحظه شک نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دیدی از قلبت دود بلند شده نترس چون منم که معتاد محبتت شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که باورت داره ، همیشه یک قدم جلوتر از کسیه که دوستت داره .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی وقتی قشنگه که در کتاب قانون آن اصل معرفت ماده محبت و تبصره عشق نوشته شده باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران تا همیشه نم نمک بروی شیشه مینویسه تا بدونی مهربونیت پاک نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام فکر کردی اس جدیده؟ یا فکر کردی کارت دارم؟ نه بابا خواستم بگم دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد باش كه از شادي تو دلشادم، تا تو شادي زغم هر دوجهان آزادم، لذت زندگي ام همه خرسندي توست، بي وفايم گر وفايت برود از يادم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نكند يوسف عمرم رود از مصر خيالت ، باز آواره ي تنهايي چاهم بكني!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام فردا نگاهت را برايم پست كن / يك بغل حال و هوايت را برايم پست كن / گوشم از آواز غمگين سكوت شب پراست / لطفا آن لحن صدايت را برايم پست كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيمار عشق توست پرستوى روح من ، از اين مريض خسته عيادت نميكنى ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب است و یاد تو مرا پر از ترانه میکند .چه کرده ای که دل تو را چنین بهانه میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به تنها صدف دریای دلم که به بیکرانگی اقیانوس عشق دلتنگشم...