بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعت قلب کوچکم به یادتم؛ شاید کم باشد؛اما قلب هرکس تمام زندگی اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى تو هر لحظه مرا بيم فرو ريختن است! مثل شهرى كه بر روى گسل زلزهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر ورق زمان نوشته ام: به يادت ميمانم ، حتي اگر هزار صفحه از تو دور باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمنا دارم از آسمان که اگر حتي قطره اي خوشبختي باريد ، بر روي گونه تو باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم اعدامی عشق است به دار قلب خاموشت،بدان تا لحظه مردن نخواهم کرد فراموشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قحطی عشق می آید ۷سال؟ نه ۷۰۰سال. درقلبم ذخیره و پنهانت میکنم بگو کنعانیان منتظر نباشند تقسیم شدنی نیستی.حتی اگر یعقوب بیاید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران هر وقت بیاید زیباست... توبرای من بارانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا نباشد فقط کوچه باشد و اندکی باران و دوستی که زلال تر از باران باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را برایت یادگاری میفرستم تا همیشه به یادم باشی من با یاد تو قابم میتپد پس هرگز فراموشم نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت انرژی دوست داشتنت برای خود من هم عجیب است ، عجیب که خودم هم باورم نمیشود ، منبع این انرژی خود تو هستی ! می دانی چرا از بس که مهربانی ، سخت کوشی ، یکدنده ای برای زندگی کردن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها بود تو را میکردم همه شب تا به سحر گاه دعا, یاد داری که به من میدادی درس آزادگی و مهرو وفا, همه کردن چرا ما نکنیم, وصف روی گل زیبای تور را, تو اگر خم نشوی توو نرود, قد رعنای تو از این درگاه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد همدلی را قاب کرد، ساکنان شهر غم را خواب کرد کاش می شد نور چشمان تو را، جانشین تابش مهتاب کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تنها چیزیه که نوبتی نیست ، پس خارج از نوبت دوستت دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دانی نازنینم می توانی / راحت اسرار سعادت را بدانی رمز خوشبختی انسان نسیت جز این / مهربانی ، مهربانی ، مهربانی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوي محالي نيست که عشق ، همچون گلهاي مريم بي هيچ محدوديتي عطرش را در سراسر زندگيمان پراکنده سازد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامهايم گاه گاه است! آنچه ابديست ، ياد توست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعت قلب کوچکم به یادتم؛ شاید کم باشد؛اما قلب هرکس تمام زندگی اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى تو هر لحظه مرا بيم فرو ريختن است! مثل شهرى كه بر روى گسل زلزهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر ورق زمان نوشته ام: به يادت ميمانم ، حتي اگر هزار صفحه از تو دور باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمنا دارم از آسمان که اگر حتي قطره اي خوشبختي باريد ، بر روي گونه تو باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم اعدامی عشق است به دار قلب خاموشت،بدان تا لحظه مردن نخواهم کرد فراموشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قحطی عشق می آید ۷سال؟ نه ۷۰۰سال. درقلبم ذخیره و پنهانت میکنم بگو کنعانیان منتظر نباشند تقسیم شدنی نیستی.حتی اگر یعقوب بیاید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران هر وقت بیاید زیباست... توبرای من بارانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا نباشد فقط کوچه باشد و اندکی باران و دوستی که زلال تر از باران باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را برایت یادگاری میفرستم تا همیشه به یادم باشی من با یاد تو قابم میتپد پس هرگز فراموشم نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت انرژی دوست داشتنت برای خود من هم عجیب است ، عجیب که خودم هم باورم نمیشود ، منبع این انرژی خود تو هستی ! می دانی چرا از بس که مهربانی ، سخت کوشی ، یکدنده ای برای زندگی کردن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها بود تو را میکردم همه شب تا به سحر گاه دعا, یاد داری که به من میدادی درس آزادگی و مهرو وفا, همه کردن چرا ما نکنیم, وصف روی گل زیبای تور را, تو اگر خم نشوی توو نرود, قد رعنای تو از این درگاه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد همدلی را قاب کرد، ساکنان شهر غم را خواب کرد کاش می شد نور چشمان تو را، جانشین تابش مهتاب کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تنها چیزیه که نوبتی نیست ، پس خارج از نوبت دوستت دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دانی نازنینم می توانی / راحت اسرار سعادت را بدانی رمز خوشبختی انسان نسیت جز این / مهربانی ، مهربانی ، مهربانی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوي محالي نيست که عشق ، همچون گلهاي مريم بي هيچ محدوديتي عطرش را در سراسر زندگيمان پراکنده سازد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامهايم گاه گاه است! آنچه ابديست ، ياد توست...