بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هم فرصت لبخند تو را می طلبد ، خنده کن عشق نمک گیر شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون آخر نيوتن:زمين هيچ جاذبه اي نداره سيب ها به خاطر تو مي افتند تو تنها جاذبه زمين هستي!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن با تو به پروانه شدن می ارزد
 عشق این بار به دیوانه شدن می ارزد
گر چه خاکسترم و هم سفر باد ولی
 جستجوی تو به بی خانه شدن می ارزد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی دنیا بی بهاری عاشقی چه خیالی اما باز تو رو که دارم یه نمونه از بهاری، یه نمونه از سادگی حرف دلش تازگی ، ببینم گوش دادی واردی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبانه هاى مرا ميشود سحر باشى و ميشود كه از اين نيز خوبتر باشى تداوم من و دريا و آسمان با تو اگر هم تو رهگذر باشى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه هاي دنيا، تو را از يادم نخواهد برد، من تو را در قلبم دارم نه در دنيا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تکاپوي دلت ياد دل من هم باش ، ياد من نه ، ياد خود کن که در آن جا داري!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت را به وسعت حسرت دیدنت دوست دارم با آرزوی دیدنت ندیدنت را تحمل میکنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید آهسته نوشت با دلی خسته نوشت / گرم و پر رنگ نوشت / روی هر سنگ نوشت / تا بدانند همه / تا بخوانند همه / که اگر دوست نباشد دل نیست. دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آرامش قلب دوست در اين است كه بداند كه دوستش بياد اوست، بدان كه بيادت هستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش خيال است! فاصله را ميگويم، به خيالش تو را از من دور كرده، غافل از اينكه جاي تو در قلب من محفوظ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باور داري خاطره ها ماندگارند، پس آسوده خاطرباش كه هميشه در خاطرم هستي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باران ببارد ، باز مي آيم درون کوچه اميد / و از ترکيب دستانم برايت چتر ميسازم / مبادا قطره اى بيازارد نگاه مهربانت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه برسر زبانند و تو درميان جانی: چه مكاني بهتر ، از جان كه تو در ميان آنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رویاهایت جایی برایم باز کن ، جایی که عشق را بشود مثل بازی های کودکی باور کرد ، خسته شدم از بی جایی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر با هم میرفتیم ماهیگیری. اون ماهی های زیادی تور میکرد به من میخندید و میگفت: یعنی نمیتونی 1 دونه ماهی بگیری؟ لبخندی زدم و بغلش کردم و گفتم: ... من ماهیمو خیلی وقت تور کردم....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هم فرصت لبخند تو را می طلبد ، خنده کن عشق نمک گیر شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون آخر نيوتن:زمين هيچ جاذبه اي نداره سيب ها به خاطر تو مي افتند تو تنها جاذبه زمين هستي!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن با تو به پروانه شدن می ارزد
 عشق این بار به دیوانه شدن می ارزد
گر چه خاکسترم و هم سفر باد ولی
 جستجوی تو به بی خانه شدن می ارزد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی دنیا بی بهاری عاشقی چه خیالی اما باز تو رو که دارم یه نمونه از بهاری، یه نمونه از سادگی حرف دلش تازگی ، ببینم گوش دادی واردی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبانه هاى مرا ميشود سحر باشى و ميشود كه از اين نيز خوبتر باشى تداوم من و دريا و آسمان با تو اگر هم تو رهگذر باشى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه هاي دنيا، تو را از يادم نخواهد برد، من تو را در قلبم دارم نه در دنيا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تکاپوي دلت ياد دل من هم باش ، ياد من نه ، ياد خود کن که در آن جا داري!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت را به وسعت حسرت دیدنت دوست دارم با آرزوی دیدنت ندیدنت را تحمل میکنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید آهسته نوشت با دلی خسته نوشت / گرم و پر رنگ نوشت / روی هر سنگ نوشت / تا بدانند همه / تا بخوانند همه / که اگر دوست نباشد دل نیست. دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آرامش قلب دوست در اين است كه بداند كه دوستش بياد اوست، بدان كه بيادت هستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش خيال است! فاصله را ميگويم، به خيالش تو را از من دور كرده، غافل از اينكه جاي تو در قلب من محفوظ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باور داري خاطره ها ماندگارند، پس آسوده خاطرباش كه هميشه در خاطرم هستي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باران ببارد ، باز مي آيم درون کوچه اميد / و از ترکيب دستانم برايت چتر ميسازم / مبادا قطره اى بيازارد نگاه مهربانت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه برسر زبانند و تو درميان جانی: چه مكاني بهتر ، از جان كه تو در ميان آنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رویاهایت جایی برایم باز کن ، جایی که عشق را بشود مثل بازی های کودکی باور کرد ، خسته شدم از بی جایی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر با هم میرفتیم ماهیگیری. اون ماهی های زیادی تور میکرد به من میخندید و میگفت: یعنی نمیتونی 1 دونه ماهی بگیری؟ لبخندی زدم و بغلش کردم و گفتم: ... من ماهیمو خیلی وقت تور کردم....