بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو تو يه حساب دیگه میکردم ناراحت نشو ولی تازه فهمیدم مردم راست میگفتند تو آدم دو رویی هستی... یه روت ماه یه روت گل یکی از یکی قشنگتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيادتم ؛ حتي اگر قرار باشد شبي بي چراغ در حسرت يافتنت تمام كوچه ها را پابرهنه قدم بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نزد تو است اگر چه دوري ز برم / جوياي تو ام اگر نپرسي خبرم / خالي نشود خيالت از چشم ترم / در قلب مني اگر چه جاي دگرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد کسى رو که با تو خنديده فراموش کنى... اما کسى رو که با تو اشک ريخته هرگز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه خاطرت را میخواهد حتما نفسی میخواهد ، نفسم باش که خاطرت را خیلی میخواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که یاد من کردی تشکر همین که مرهم دردی تشکر در این دنیا که مردم بی وفایند همین که باوفا هستی تشکر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عمق آرزوي من است كه در وجودت خانه اي داشته باشم حتي به مساحت يك ياد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دیگه ﻫﯿﺞ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﯿﺪﻡ ! ﭼﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻼ‌ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﻃﺎﻗﺖ ﺩﻭﺭﯾﺖ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﻼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نهايت دوست داشتن در يك قطره باران است من دريا را تقديمت ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه شب مرغ دلم بر سر دیوار تو بود... میپرید از قفس و عاشق دیدار تو بود... خبرت هست که از خوبی خود بی خبری... بخدا خوبتر از خوبتر از خوبتری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دنیا فقط چشمهایت را خواستم...!!!! آیا آسمان سهم زیادی از دنیاست؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت کافیست تا در هوای آمدنت بمیرم...!! تو همیشه دعوتی راس ساعت دلتنگی...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم خسته است و نبض ذهنم افتاده ، کاش نگاهت یک قدم نزدیکتر بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتم اشک بودم درون چشمانت متولد می شدم روی گونه هایت زندگی می کردم و زیر پایت می مردم تا بدانی چقدر دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گرانمایه ترین تصویری، من اگر قاب تو باشم کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هریک از ما فرشتگانی هستیم تنها با یک بال. هنگامی قادر به پروازیم که به یکدیگر بپیوندیم. پرواز من با بال و پر توست... نشکن مرا که می شکنی بال خویش را

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو تو يه حساب دیگه میکردم ناراحت نشو ولی تازه فهمیدم مردم راست میگفتند تو آدم دو رویی هستی... یه روت ماه یه روت گل یکی از یکی قشنگتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيادتم ؛ حتي اگر قرار باشد شبي بي چراغ در حسرت يافتنت تمام كوچه ها را پابرهنه قدم بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نزد تو است اگر چه دوري ز برم / جوياي تو ام اگر نپرسي خبرم / خالي نشود خيالت از چشم ترم / در قلب مني اگر چه جاي دگرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد کسى رو که با تو خنديده فراموش کنى... اما کسى رو که با تو اشک ريخته هرگز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه خاطرت را میخواهد حتما نفسی میخواهد ، نفسم باش که خاطرت را خیلی میخواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که یاد من کردی تشکر همین که مرهم دردی تشکر در این دنیا که مردم بی وفایند همین که باوفا هستی تشکر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عمق آرزوي من است كه در وجودت خانه اي داشته باشم حتي به مساحت يك ياد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دیگه ﻫﯿﺞ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﯿﺪﻡ ! ﭼﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻼ‌ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﻃﺎﻗﺖ ﺩﻭﺭﯾﺖ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﻼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نهايت دوست داشتن در يك قطره باران است من دريا را تقديمت ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه شب مرغ دلم بر سر دیوار تو بود... میپرید از قفس و عاشق دیدار تو بود... خبرت هست که از خوبی خود بی خبری... بخدا خوبتر از خوبتر از خوبتری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دنیا فقط چشمهایت را خواستم...!!!! آیا آسمان سهم زیادی از دنیاست؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت کافیست تا در هوای آمدنت بمیرم...!! تو همیشه دعوتی راس ساعت دلتنگی...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم خسته است و نبض ذهنم افتاده ، کاش نگاهت یک قدم نزدیکتر بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتم اشک بودم درون چشمانت متولد می شدم روی گونه هایت زندگی می کردم و زیر پایت می مردم تا بدانی چقدر دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گرانمایه ترین تصویری، من اگر قاب تو باشم کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هریک از ما فرشتگانی هستیم تنها با یک بال. هنگامی قادر به پروازیم که به یکدیگر بپیوندیم. پرواز من با بال و پر توست... نشکن مرا که می شکنی بال خویش را