بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میپذیرم همه ی تاریکی ها را ، غصه های تلخ دنیا را ، غمهای ناتمام روزگار را ، اما نمیپذیرم یک لحظه غم بی تو بودن را .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میتوانستم بدون تو بمیرم ، تا به حال صدها بار مردم ، ولی زنده شدم ،‎ ‎به عشق تو بیخیال آن دنیا شدم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینکه تو را دارم ، زندگی را زیبا میبینم ، سپاس میگویم او را که تو را به من داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ي گوني عشق ميفرستم واست ; عشقاش واسه خودت و گونيشم واسه نونه خوشکاتون،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس بده که برایت نفس نفس بزنم.نفس بجز تو نخواهم برای کسی بزنم.مرا اسیرخود کردی دعایم کن. که آخرین نفس را در این قفس برای تو بزنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تكيه بر ديوار كردم خاك بربختم نشست / خاك بربختش نشيند هر كه با يارم نشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر من در عشق خوبان سر رسيد. موی من از ناز خوبان شد سفيد. ناز کردن بر من از ديوانگيست. صيد من چون صيد مرغ خانگيست. من چه دارم کز تو پنهانش کنم ؟ جان تقاضا کن که قربانت کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار شاخه گل تقديم به آينه شكسته اي كه لبخند تو را هزار بار تكرار ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیده به جای خواب آب است مرا زیرا که بدیدنت شتاب است مرا گویند بخسب تا به خوابش بینی ای کم خردان چه جای خواب است مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را در قلب شعرم می گذارم / به دست باد و باران می سپارم / تمام شعر من یک جمله بشنو / تو را تا بی نهایت دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدانستم انسانها را به خاک میسپارند، خاک میشدم تا تو را به من بسپارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا رادیو"دل" است. صداي مرا از عمق "قلبم" می شنوید، این يك SMS نیست، يك "احساس" پاك است كه میگوید:عزیزم! بیادتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دانی که در این خلوت بیرنگ سکوت،اگر از یادت یادی نکنم، میمیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسوده خاطر زصحرا گذر کن زیرا گرگها خاطرشان هست آهوی منی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را آهنی کردم مبادا عاشقت گردد ندانستم توی ظالم دلی آهنربا داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کردی مرا روزی فراموش دراید در دماغت 100عدد جوش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میپذیرم همه ی تاریکی ها را ، غصه های تلخ دنیا را ، غمهای ناتمام روزگار را ، اما نمیپذیرم یک لحظه غم بی تو بودن را .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میتوانستم بدون تو بمیرم ، تا به حال صدها بار مردم ، ولی زنده شدم ،‎ ‎به عشق تو بیخیال آن دنیا شدم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینکه تو را دارم ، زندگی را زیبا میبینم ، سپاس میگویم او را که تو را به من داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ي گوني عشق ميفرستم واست ; عشقاش واسه خودت و گونيشم واسه نونه خوشکاتون،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس بده که برایت نفس نفس بزنم.نفس بجز تو نخواهم برای کسی بزنم.مرا اسیرخود کردی دعایم کن. که آخرین نفس را در این قفس برای تو بزنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تكيه بر ديوار كردم خاك بربختم نشست / خاك بربختش نشيند هر كه با يارم نشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر من در عشق خوبان سر رسيد. موی من از ناز خوبان شد سفيد. ناز کردن بر من از ديوانگيست. صيد من چون صيد مرغ خانگيست. من چه دارم کز تو پنهانش کنم ؟ جان تقاضا کن که قربانت کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار شاخه گل تقديم به آينه شكسته اي كه لبخند تو را هزار بار تكرار ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیده به جای خواب آب است مرا زیرا که بدیدنت شتاب است مرا گویند بخسب تا به خوابش بینی ای کم خردان چه جای خواب است مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را در قلب شعرم می گذارم / به دست باد و باران می سپارم / تمام شعر من یک جمله بشنو / تو را تا بی نهایت دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدانستم انسانها را به خاک میسپارند، خاک میشدم تا تو را به من بسپارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا رادیو"دل" است. صداي مرا از عمق "قلبم" می شنوید، این يك SMS نیست، يك "احساس" پاك است كه میگوید:عزیزم! بیادتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دانی که در این خلوت بیرنگ سکوت،اگر از یادت یادی نکنم، میمیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسوده خاطر زصحرا گذر کن زیرا گرگها خاطرشان هست آهوی منی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را آهنی کردم مبادا عاشقت گردد ندانستم توی ظالم دلی آهنربا داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کردی مرا روزی فراموش دراید در دماغت 100عدد جوش