بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نکند فکرکنی دردل من مهر تونیست، "گوش کن" نبض دلم زمزمه اش با تو یکیست. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسهای امروزم را تقدیمت میکنم تا به دوست داشتن دیروزم شک نکنی!!؟  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان سوم جاییست که درآمد دعانویسی از برنامه نویسی بیشتر است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم را باز ميکنم و تو نيستي.... اين بيرحمانه ترين اتفاق هر روز است... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم را باز ميکنم و تو نيستي.... اين بيرحمانه ترين اتفاق هر روز است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب از دفتر عمرم صفحاتي خواندم چون به نام تو رسیدم لحظاتی ماندم همه ی دفترعمرم  ورقی بیش نبود همه در دفتر من حسرت دیدار تو  بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم ي خلده! قد يه سوكس ملده! سلت كلاه گذاشتم،سوكسه هنوز نملده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو بودن را باور ندارم چرا که با تو بودن را تجربه کردم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم خوش است و به 
بانگ بلند مي گويم 
كه من نسيم حيات
 از پياله عشق
 مي جويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می خواهدصورتـــت تہ ریش داشتہ باشدتامن بهانہ ای داشــــتہ باشم برای بوســــــیدن لب هایت... راســــتی سیـــــگارهم نکــش... میخواهـــــم کہ لــــب هایــت فقــــط مال مـن بـاشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش آن لحظه كه تقديم تو شد هستى من، مى سپردم كه مواظب باشى، جنس اين جام بلور است، پر ازعشق و غرور است، مبادا بازيچه شود، ميشكند ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نيز به احساست بياموز، " نفس نكشد " چرا كه هواى دلها آلوده ست... اينجا فاصله ى يك عشق تا عشق بعدى " يك نخ سيگار " است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی "چاے داغ" شبهای امتحان دوست دارمت... اما اضطراب نميگذارد نه "گرمايت"را حس كنم، نه "آرامشت" را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمان كه ميگيرد تاوان لحظاتی هست كه دل ميبنديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

''خرابه های قلبم از تمام خانه های جهان زیباتر است چون تو در آن سکونت داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل کبریت کشیدن در باد دیدنت دشوار است! من که به معجزه عشق ایمان دارم می کشم آخرین دانه ی کبریتم را در باد هر چه بادا باد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نکند فکرکنی دردل من مهر تونیست، "گوش کن" نبض دلم زمزمه اش با تو یکیست. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسهای امروزم را تقدیمت میکنم تا به دوست داشتن دیروزم شک نکنی!!؟  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان سوم جاییست که درآمد دعانویسی از برنامه نویسی بیشتر است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم را باز ميکنم و تو نيستي.... اين بيرحمانه ترين اتفاق هر روز است... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم را باز ميکنم و تو نيستي.... اين بيرحمانه ترين اتفاق هر روز است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب از دفتر عمرم صفحاتي خواندم چون به نام تو رسیدم لحظاتی ماندم همه ی دفترعمرم  ورقی بیش نبود همه در دفتر من حسرت دیدار تو  بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم ي خلده! قد يه سوكس ملده! سلت كلاه گذاشتم،سوكسه هنوز نملده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو بودن را باور ندارم چرا که با تو بودن را تجربه کردم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم خوش است و به 
بانگ بلند مي گويم 
كه من نسيم حيات
 از پياله عشق
 مي جويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می خواهدصورتـــت تہ ریش داشتہ باشدتامن بهانہ ای داشــــتہ باشم برای بوســــــیدن لب هایت... راســــتی سیـــــگارهم نکــش... میخواهـــــم کہ لــــب هایــت فقــــط مال مـن بـاشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش آن لحظه كه تقديم تو شد هستى من، مى سپردم كه مواظب باشى، جنس اين جام بلور است، پر ازعشق و غرور است، مبادا بازيچه شود، ميشكند ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نيز به احساست بياموز، " نفس نكشد " چرا كه هواى دلها آلوده ست... اينجا فاصله ى يك عشق تا عشق بعدى " يك نخ سيگار " است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی "چاے داغ" شبهای امتحان دوست دارمت... اما اضطراب نميگذارد نه "گرمايت"را حس كنم، نه "آرامشت" را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمان كه ميگيرد تاوان لحظاتی هست كه دل ميبنديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

''خرابه های قلبم از تمام خانه های جهان زیباتر است چون تو در آن سکونت داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل کبریت کشیدن در باد دیدنت دشوار است! من که به معجزه عشق ایمان دارم می کشم آخرین دانه ی کبریتم را در باد هر چه بادا باد