بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی تکرار دوستت دارم نیست.. دوستی فهمیدن ناگفتنی های کسی ست که دوستش میداری!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای معنی انتظار یک لحظه بایست،دیوانه شدم به خاطرت! کافی نیست؟ برگرد و نگاهم کن و یک جمله بگو... تکلیف دلی که عاشقش کردی چیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی ماهت گر زچشم بی قرارم غایب است یاد زیبایت همیشه در دل من زنده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمي دانم چرا چشمانم گاهي بي اختيار خيس مي شوند،ميگويند حساسيت فصليست،آري من به فصل فصل اين دنياي بي تو حساسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنهاي تنهاس ديگه از همه سيره،ولي با همه ي درداش براي تو ميميره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستي به دلم ، به دل كه نه ، در جاني ، در جان مني و در دلم مي ماني .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه دنيا عشق تقديم به كسی كه از پشت آسمون تنهایی سراغ از دل ابری ما ميگيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم که بمونه روی قلبم این حقیقت که بجز تو من ندارم یه عزيز با محبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توى دنيا اگه ٢تا بودى جات رو جفت چشام بود اما چون تكى جات تو قلبمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو قلبم نوشتم ورود ممنوع اما عشق در زدو گفت: من بی سوادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من مامور گاز هستم . اجازه میدهید یک گاز از لپات بگیرم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش ميدانستى دنيا با همه وسعتش بدون عزيزان جايى براى ماندن ندارد به رسم سپاس نوشتم كه بدانى "عزيزى"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه بكو تا بخوابم... امشب قصه آمدنت را ميخواهم... ميخواني!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خال دل را حكم كردم تا بداني اي نگارم در قمار با تو بودن هستي ام را ميگذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بوس لیموشیرینی برات فرستادم زود بگیرش تلخ نشه :-*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرنھایت دوست داشتن در یک قطرہ باران است من دریا را تقدیمت میکنم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی تکرار دوستت دارم نیست.. دوستی فهمیدن ناگفتنی های کسی ست که دوستش میداری!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای معنی انتظار یک لحظه بایست،دیوانه شدم به خاطرت! کافی نیست؟ برگرد و نگاهم کن و یک جمله بگو... تکلیف دلی که عاشقش کردی چیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی ماهت گر زچشم بی قرارم غایب است یاد زیبایت همیشه در دل من زنده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمي دانم چرا چشمانم گاهي بي اختيار خيس مي شوند،ميگويند حساسيت فصليست،آري من به فصل فصل اين دنياي بي تو حساسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنهاي تنهاس ديگه از همه سيره،ولي با همه ي درداش براي تو ميميره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستي به دلم ، به دل كه نه ، در جاني ، در جان مني و در دلم مي ماني .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه دنيا عشق تقديم به كسی كه از پشت آسمون تنهایی سراغ از دل ابری ما ميگيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم که بمونه روی قلبم این حقیقت که بجز تو من ندارم یه عزيز با محبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توى دنيا اگه ٢تا بودى جات رو جفت چشام بود اما چون تكى جات تو قلبمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو قلبم نوشتم ورود ممنوع اما عشق در زدو گفت: من بی سوادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من مامور گاز هستم . اجازه میدهید یک گاز از لپات بگیرم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش ميدانستى دنيا با همه وسعتش بدون عزيزان جايى براى ماندن ندارد به رسم سپاس نوشتم كه بدانى "عزيزى"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه بكو تا بخوابم... امشب قصه آمدنت را ميخواهم... ميخواني!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خال دل را حكم كردم تا بداني اي نگارم در قمار با تو بودن هستي ام را ميگذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بوس لیموشیرینی برات فرستادم زود بگیرش تلخ نشه :-*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرنھایت دوست داشتن در یک قطرہ باران است من دریا را تقدیمت میکنم