بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواستم تصویر با تو بودن را نقاشی کنم اما فاصله ها یمان در ورق جا نشد... کمی نزدیکتر بیا ٬ می خواهم در تصویر کنار تو باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز مال من است پاییز مرا عاشق می کند... و باران مرا عاشقتر... حالا تو بگو.... باران پاییزی با من چه میکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگه لازم نيست تو منو دوستم داشته باشي ... من به اندازه هردومون دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نمی دانم! هر چه هستی باش! اما کاش... نه؛ جز اينم آرزويی نيست هر چه هستی باش! اما باش!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكى درآرزوى ديدن توست ، يكى درحسرت بوسيدن توست ولى من ساده  و بى ادعايم تمام هستى ام خنديدن توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حرفهای زیادی برای گفتن دارم ... چشـمـهایم را ورق بــزن . . . حرفـهای ناگفته ام را خــودت بخوان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي وقتي قشنگه كه دلي براي كسي تنگ شود.... الان زندگيم خيلي قشنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسعت دوست داشتن همیشه گفتنی نیست ، پس به وسعت تمام ناگفته ها دوستــــــــــــــــــــــــت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هزار بار نوشتن دوستـــــــــــــــــــــــــــــــتت دارم ، جریمه مدرسه ام بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زلزله عجیبی ست دوستــــــــــــــــــــــــــــــــت دارم ، که به وقت شنیدنش دلم ریخت ، پاهایم لرزید و دستانم سرد شد و در یک کلام منهدم شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفست باران است دل من تشنه باریدن ابر، دل بی چتر مرا میهمان کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموشم مکن ای یار جانی ، که در راه تو دادم زندگانی ، جوانی را به پایت پیر نمودم ، که من سرمایه ام بوده جوانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس زخدا مي طلبد راحت جاني ، من طالب آنم که تو بي غصه بماني....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه عشقت كورم كنه مهم نيست حس بودنت قشنگ تر از ديدن دنياست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که گرگ از هی هی چوپان نترسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بازم دلت میخواد / یار یکدگر باشیم/ مثال ایوم قدیم/ بشینیمو سحر پاشیم/ باید دلت رنگی بگیره/ دوباره آهنگی بگیره/بگیره رنگ اون دیاری/ که توش نمو تنها نذاری

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواستم تصویر با تو بودن را نقاشی کنم اما فاصله ها یمان در ورق جا نشد... کمی نزدیکتر بیا ٬ می خواهم در تصویر کنار تو باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز مال من است پاییز مرا عاشق می کند... و باران مرا عاشقتر... حالا تو بگو.... باران پاییزی با من چه میکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگه لازم نيست تو منو دوستم داشته باشي ... من به اندازه هردومون دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نمی دانم! هر چه هستی باش! اما کاش... نه؛ جز اينم آرزويی نيست هر چه هستی باش! اما باش!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكى درآرزوى ديدن توست ، يكى درحسرت بوسيدن توست ولى من ساده  و بى ادعايم تمام هستى ام خنديدن توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حرفهای زیادی برای گفتن دارم ... چشـمـهایم را ورق بــزن . . . حرفـهای ناگفته ام را خــودت بخوان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي وقتي قشنگه كه دلي براي كسي تنگ شود.... الان زندگيم خيلي قشنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسعت دوست داشتن همیشه گفتنی نیست ، پس به وسعت تمام ناگفته ها دوستــــــــــــــــــــــــت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هزار بار نوشتن دوستـــــــــــــــــــــــــــــــتت دارم ، جریمه مدرسه ام بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زلزله عجیبی ست دوستــــــــــــــــــــــــــــــــت دارم ، که به وقت شنیدنش دلم ریخت ، پاهایم لرزید و دستانم سرد شد و در یک کلام منهدم شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفست باران است دل من تشنه باریدن ابر، دل بی چتر مرا میهمان کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموشم مکن ای یار جانی ، که در راه تو دادم زندگانی ، جوانی را به پایت پیر نمودم ، که من سرمایه ام بوده جوانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس زخدا مي طلبد راحت جاني ، من طالب آنم که تو بي غصه بماني....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه عشقت كورم كنه مهم نيست حس بودنت قشنگ تر از ديدن دنياست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که گرگ از هی هی چوپان نترسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بازم دلت میخواد / یار یکدگر باشیم/ مثال ایوم قدیم/ بشینیمو سحر پاشیم/ باید دلت رنگی بگیره/ دوباره آهنگی بگیره/بگیره رنگ اون دیاری/ که توش نمو تنها نذاری