بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا رادیو "دل" است. صداي مرا از عمق "قلبم" می شنوید، این يك SMS نیست، يك "احساس" پاك است كه میگوید:عزیزم! بیادتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم مهر تو می پرورم اندر دل تنگ. گرچه عمری به تو دل بستم یارم نشدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین سخن دنیا لبخند یك دوسته که بیصدا بهت میگه بیادتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 عادتم داده خيال توكه يادم باشد ياد من هم نكني باز به يادت باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست  تا اشارات نظرنامه رسان من و توست.؟ روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید ! حالیا چشم جهانی نگران من و توست.!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو شاخه گل زيبا را تقديمت مى كنم،يكي براي محبتت و ديگري براى و جودت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ديدي از قلبت دود بلند شده نترس ، آخه منم كه معتاد محبتت شدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ ثروتی بالاترازمهربانی نیست یادت باشه که خیلی ثروتمندی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

~~~~~~~ موجى از عشق را بر ساحل دلت ميفرستم تا بدانى فراموش نشدنى هستى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله جمع و تفريق ندارم يه ضرب خرابتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه ای ازمن اگر سویت نمی آید نرنج ،هرچه را من می نویسم اشک پاکش می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون معرفت ميگه: به قلب ما نزديك است ، گلى كه ازچشمان ما دوراست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش خود را به هيچ چيز و هيچكس وابسته نكن تا هميشه  آنرا  داشته باشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دور برايت گلى ميفرستم كه نامش سلام و بويش عطردوستى و پيامش غم دورى توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درکلبه ی روشنم شبی را سرکن ، با دست صمیمی ات مرا باور کن ، صد بار چنین گفتم و می گویم باز، بی عشق تو زنده نیستم باور کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميون اين فاصله ها بودن باتو يه نعمته \ حتي اگه يه شب باشه سفر باتو غنيمته \ شب سفر يه حادثه ست براي تو برای من \ يه فرصت بدون شرح واسه دوباره ما شدن .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا رادیو "دل" است. صداي مرا از عمق "قلبم" می شنوید، این يك SMS نیست، يك "احساس" پاك است كه میگوید:عزیزم! بیادتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم مهر تو می پرورم اندر دل تنگ. گرچه عمری به تو دل بستم یارم نشدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین سخن دنیا لبخند یك دوسته که بیصدا بهت میگه بیادتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 عادتم داده خيال توكه يادم باشد ياد من هم نكني باز به يادت باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست  تا اشارات نظرنامه رسان من و توست.؟ روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید ! حالیا چشم جهانی نگران من و توست.!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو شاخه گل زيبا را تقديمت مى كنم،يكي براي محبتت و ديگري براى و جودت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ديدي از قلبت دود بلند شده نترس ، آخه منم كه معتاد محبتت شدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ ثروتی بالاترازمهربانی نیست یادت باشه که خیلی ثروتمندی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

~~~~~~~ موجى از عشق را بر ساحل دلت ميفرستم تا بدانى فراموش نشدنى هستى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله جمع و تفريق ندارم يه ضرب خرابتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه ای ازمن اگر سویت نمی آید نرنج ،هرچه را من می نویسم اشک پاکش می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون معرفت ميگه: به قلب ما نزديك است ، گلى كه ازچشمان ما دوراست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش خود را به هيچ چيز و هيچكس وابسته نكن تا هميشه  آنرا  داشته باشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دور برايت گلى ميفرستم كه نامش سلام و بويش عطردوستى و پيامش غم دورى توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درکلبه ی روشنم شبی را سرکن ، با دست صمیمی ات مرا باور کن ، صد بار چنین گفتم و می گویم باز، بی عشق تو زنده نیستم باور کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميون اين فاصله ها بودن باتو يه نعمته \ حتي اگه يه شب باشه سفر باتو غنيمته \ شب سفر يه حادثه ست براي تو برای من \ يه فرصت بدون شرح واسه دوباره ما شدن .