بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادته بهت گفتم كه خشت ديوار دلتم، تو هم منو شكستي ولي اشكالي نداره، حالا خاك زير پاتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه شب قرار گذاشتیم که اگه ستاره های آسمون فرد شد من تورو ببوسمت. اگه زوج شد تو منو ببوسی ، ولی تو خوابت برد تا صبح من بوسیدمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم نگی ندید بدید ...... نگی منو دیدو پرید بمونه بیت خودمون ...... دیوونتم خیلی شدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرانتم حالت خوبه؟؟؟ جاییت نشكسته؟ مطمئنی كه خوبی؟؟ آخه از ارتفاع به این بلندی سقوط كردی.... از آسمون یه راست افتادی تو قلب من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست كه این اس ام اس رو می خونی یا نه مهم نیست كه جواب میدی یا نه مهم نیست كه برات مهمم یا نه مهم نیست كه دوستم داری یا نه مهم اینه كه تو مهمی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بعضی وقت ها از درد دوری بهتر است / بی قرارم کرده و گفته صبوری بهتر است / توی قرآن خوانده ام ، یعقوب یادم داده است / دلبرت وقتی کنارت نیست ، کوری بهتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مه شب مرغ دلم بر سر دیوار تو بود / میپرد از قفس و عاشق دیدار تو بود / خبرت هست که از خوبی خود بی خبری / به خدا خوبتر از خوبتر از خوبتری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف ٬ سخت محتاج به گرمای پر و بال توام تو اگر باز کنی پنجره ای سمت دلت ٬ میتوان گفت که من چلچله لال توام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقتت را دوست می دارم هر چند سخت در اشتباهی آنچه را که صادقانه بر زبان می آوری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دیدن تو چشم میکند گدایی به خدا که این گدایی ندهم به پادشاهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برايم در رديف كساني هستي كه به قول نيمایوشیج; "يادت روشنم ميدارد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگویند خسیسم من دوستت دارم هایم را الکی خرج نمیکنم جز برای مهربانی خودت. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ي آمدنت از حال مي روم، هنگام ديدنت مست چشمان توام تو را به آن كه ميپرستي قسم، مرا تنها نگذار كه بد جور گرفتار دل توام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مثل رود سرشاری ، دلت دریاست میدانم... پر از احساس بارانی ، واین زیباست میدانم... در این شبهاي نورانی؛ دعایم کن، كه قلبت چشمه جوشان خوبيهاست ميدانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زشراب يك نگاهت كه از آن هميشه مستم گل من تو را نه اكنون ، همه عمر ميپرستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عربیم خوب نیست ولی (انت فی قلبی). انگلیسی زیاد بلد نیستم ولی (ILOVEU). فارسيم لهجه داره ولي دوستت دارم. ولي مازندرانیم قيامته (گج لوچتم)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادته بهت گفتم كه خشت ديوار دلتم، تو هم منو شكستي ولي اشكالي نداره، حالا خاك زير پاتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه شب قرار گذاشتیم که اگه ستاره های آسمون فرد شد من تورو ببوسمت. اگه زوج شد تو منو ببوسی ، ولی تو خوابت برد تا صبح من بوسیدمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم نگی ندید بدید ...... نگی منو دیدو پرید بمونه بیت خودمون ...... دیوونتم خیلی شدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرانتم حالت خوبه؟؟؟ جاییت نشكسته؟ مطمئنی كه خوبی؟؟ آخه از ارتفاع به این بلندی سقوط كردی.... از آسمون یه راست افتادی تو قلب من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست كه این اس ام اس رو می خونی یا نه مهم نیست كه جواب میدی یا نه مهم نیست كه برات مهمم یا نه مهم نیست كه دوستم داری یا نه مهم اینه كه تو مهمی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بعضی وقت ها از درد دوری بهتر است / بی قرارم کرده و گفته صبوری بهتر است / توی قرآن خوانده ام ، یعقوب یادم داده است / دلبرت وقتی کنارت نیست ، کوری بهتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مه شب مرغ دلم بر سر دیوار تو بود / میپرد از قفس و عاشق دیدار تو بود / خبرت هست که از خوبی خود بی خبری / به خدا خوبتر از خوبتر از خوبتری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف ٬ سخت محتاج به گرمای پر و بال توام تو اگر باز کنی پنجره ای سمت دلت ٬ میتوان گفت که من چلچله لال توام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقتت را دوست می دارم هر چند سخت در اشتباهی آنچه را که صادقانه بر زبان می آوری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دیدن تو چشم میکند گدایی به خدا که این گدایی ندهم به پادشاهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برايم در رديف كساني هستي كه به قول نيمایوشیج; "يادت روشنم ميدارد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگویند خسیسم من دوستت دارم هایم را الکی خرج نمیکنم جز برای مهربانی خودت. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ي آمدنت از حال مي روم، هنگام ديدنت مست چشمان توام تو را به آن كه ميپرستي قسم، مرا تنها نگذار كه بد جور گرفتار دل توام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مثل رود سرشاری ، دلت دریاست میدانم... پر از احساس بارانی ، واین زیباست میدانم... در این شبهاي نورانی؛ دعایم کن، كه قلبت چشمه جوشان خوبيهاست ميدانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زشراب يك نگاهت كه از آن هميشه مستم گل من تو را نه اكنون ، همه عمر ميپرستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عربیم خوب نیست ولی (انت فی قلبی). انگلیسی زیاد بلد نیستم ولی (ILOVEU). فارسيم لهجه داره ولي دوستت دارم. ولي مازندرانیم قيامته (گج لوچتم)