بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنه آن هايى که بودنشان را با عشق ميخواهم زمين را برايم زيباتر ميکند...... هميشه باش "عشق من"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بعضی وقتا سراغتو گرفتم کوچیک نشدم... من معمولا نامردا رو تو احساساتم چال نمیکنم.. گفتم که بدونی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامشــی می خواهم... خلوتــی می خواهم... تــو باشی و من در کنار هـــــم … تو … سکوت کنــی… و مــن گوش کنم ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه میشه دل بریدن مگه میشه "دلکند" صد سالم که بگذره وقتی دوباره ببینیش تازه تازه است، انگاری روز اوله بیهوده است فرار کردن از عشق *نمیشود که بهار از تو سبزتر باشد نمیشود که تو باشی و من عاشق تو نباشم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردها فراموش مــــــــــیشوند..... ولی "همدردها" هرگــــــــــــز.... من بودن آنهایی را مبخواهم کــــه حتــــــــــی "یـــــــــــــادشان هم... زنــــــــــــــدگی را زیباتر میـــکند...♥♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیس های مناسبی دارم ... اما به دلم نمیشینه ... فقط خودشو میخوام ... عاشقا میفهمن چی میگم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که میپرسی عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یه حسه متقابله... من خوشحالم پس تو خوشحالی  و من خوشحالم که تو خوشحالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آن نیست که به هم خیره شویم عشق آن است که هردو به یکجا خیره شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت بهونه ای شد واسه خوشبختیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ زنی را نباید کم دوست داشت ! یک زن ر ا یا باید دیوانه وار دوست داشت یا اصلا دوست نداشت ! کم دوست داشته شدن برای زنها مرگبار است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میخک بوی تنهایی نداشت لحظه های وصل پایانی نداشت کاش تا دل میگرفت و میشکست دوست می آمد کنارش مینشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم مشكن كه اين بشكسته دل را  كسي پيش از تو بشكسته نگارا  دل خويشم در اين دنياي فاني  كه جز تو دل نمي بندد به جايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تُــو میرَوی امــآ بِدان چیزی عــَـــوض نمیشود پای ما تا اَبـــ ـــد گیر اَست ... مَن و تُو شریکِ جُـــ ــرم یِک مشت خاطـــ ـــره ایــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو....... تکه ای از من نیستی تمام منی نباشی تمام میشوم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمـــــیـدانــــی حـــال این دیـــوانـــه را چه دردی دارم ! وقـــتـی ... حــــالـم ، در دلنوشـــته هایم نــمی گنــــجــد …!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنه آن هايى که بودنشان را با عشق ميخواهم زمين را برايم زيباتر ميکند...... هميشه باش "عشق من"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بعضی وقتا سراغتو گرفتم کوچیک نشدم... من معمولا نامردا رو تو احساساتم چال نمیکنم.. گفتم که بدونی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامشــی می خواهم... خلوتــی می خواهم... تــو باشی و من در کنار هـــــم … تو … سکوت کنــی… و مــن گوش کنم ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه میشه دل بریدن مگه میشه "دلکند" صد سالم که بگذره وقتی دوباره ببینیش تازه تازه است، انگاری روز اوله بیهوده است فرار کردن از عشق *نمیشود که بهار از تو سبزتر باشد نمیشود که تو باشی و من عاشق تو نباشم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردها فراموش مــــــــــیشوند..... ولی "همدردها" هرگــــــــــــز.... من بودن آنهایی را مبخواهم کــــه حتــــــــــی "یـــــــــــــادشان هم... زنــــــــــــــدگی را زیباتر میـــکند...♥♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیس های مناسبی دارم ... اما به دلم نمیشینه ... فقط خودشو میخوام ... عاشقا میفهمن چی میگم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که میپرسی عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یه حسه متقابله... من خوشحالم پس تو خوشحالی  و من خوشحالم که تو خوشحالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آن نیست که به هم خیره شویم عشق آن است که هردو به یکجا خیره شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت بهونه ای شد واسه خوشبختیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ زنی را نباید کم دوست داشت ! یک زن ر ا یا باید دیوانه وار دوست داشت یا اصلا دوست نداشت ! کم دوست داشته شدن برای زنها مرگبار است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میخک بوی تنهایی نداشت لحظه های وصل پایانی نداشت کاش تا دل میگرفت و میشکست دوست می آمد کنارش مینشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم مشكن كه اين بشكسته دل را  كسي پيش از تو بشكسته نگارا  دل خويشم در اين دنياي فاني  كه جز تو دل نمي بندد به جايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تُــو میرَوی امــآ بِدان چیزی عــَـــوض نمیشود پای ما تا اَبـــ ـــد گیر اَست ... مَن و تُو شریکِ جُـــ ــرم یِک مشت خاطـــ ـــره ایــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو....... تکه ای از من نیستی تمام منی نباشی تمام میشوم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمـــــیـدانــــی حـــال این دیـــوانـــه را چه دردی دارم ! وقـــتـی ... حــــالـم ، در دلنوشـــته هایم نــمی گنــــجــد …!